2020. jún 29.

Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

Nagyon valószínű, hiszen az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot módosító indítvány már az Országgyűlés előtt van. Parragh László már június 17-én nyilatkozta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette az ún. reformjavaslatukat, melyben a KATA-s vállalkozásokra vonatkozóan bizonyos szigorításokat vezetnének be, ezzel visszaszorítva a visszaélésre okot adó lehetőségek tárát.

 contemplative-girl-with-gadgets-notepad_23-2147778674.jpg

 

Az ezzel kapcsolatos módosító indítvány nem váratott sokat magára, hiszen a parlamenthez benyújtott T/10856. számú „Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat”javaslat mellé em önálló irományként 2020. 06.25-én a Törvényalkotási Bizottság újabb módosítást adott be, melyben a KATA-s vállalkozásokat érintő szigorításokat, módosításokat találjuk.

Ezzel talán még a NAV honlapján 2020.06.26.-án megjelent „Friss információ” is konvergál, mely szerint, „A NAV az év második felében kiemelten vizsgálja a kifizetőknél és foglalkoztatóknál a kata-alanyokkal kötött szerződéseket, a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaélések feltárása és visszaszorítása érdekében.” (Forrás: nav.gov.hu, honlap)

Mire vonatkozik a módosítás? Pontokba szedjük:

  • 1. A rendelkezés 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, amikor a kisadózó vállalkozás a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőtől szerez bevételt. A rendelkezés egyaránt vonatkozik a belföldről 45 és külföldről származó bevételekre. Ha a bevétel juttatója az Art. szerinti kifizető, az adó fizetésére kötelezett személy a magyar kifizető. Ha a bevétel külföldi kifizetőtől érkezik (a javaslat ilyenként definiálja a külföldi illetőségű jogi személyt és egyéb szervezetet), akkor a kisadózó vállalkozásnak kell megfizetnie a 40 százalékos mértékű adót. Ugyancsak 40 százalékos mértékű adó terheli az ugyanazon kifizetőtől (külföldi kifizetőtől) származó azon bevételt, amely a tárgyévben az év elejétől összesítve meghaladja a 3 millió forintot. Ha a bevétel juttatója az Art. szerinti kifizető, a 40 százalékos adó őt terheli.

 

  • 2. Az egyéni vállalkozói nyilvántartást 2020. július l-jétől nem a Belügyminisztérium, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti, ezért ezen időponttól a NAV-hoz kell megtenni a vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó bejelentést. Miután a jövőben ezen információ hivatalból a NAV rendelkezésére áll, ezért a szüneteltetést nem kell bejelenteni az adóhatóság részére. A kötelezettség módosítását is a NAV végzi majd el. A kisadózó egyéni vállalkozónak ugyanakkor azt be kell jelentenie, ha a szünetelés ideje alatt vállalkozói tevékenységet végez.

 

  • 3. A hatályos szabályozás értelmében a kisadózó vállalkozás az általa elkészített nyilatkozatban vagy bevallásban köteles adatot szolgáltatni azon személyekről (azok nevéről és címéről), akik/amelyek a naptári évben 1 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttattak a kisadózó vállalkozás részére. A jövőben ez az adatszolgáltatás tartalmazni fogja a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatást nyújtó személyeket (kifizetőket, külföldi kifizetőket) is.

 

  • 4. Új előírás, hogy a kisadózó vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő magyar kifizetőről, továbbá az általa juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről.

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

facebook_borito_0626_modositott.png

 

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis