2020. júl 06.

Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

A TAO tv. 7.§ -ának f) pontját módosította a 2020. évi XLVI. törvény, amely az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.

Ebben a módosító jogszabályban a fejlesztési tartalék képzésére, lekötésére, mint az adózás előtti eredményt csökkentő tétel változásaira hívjuk fel a figyelmet.

 close-up-woman-holding-piggy-bank_23-2148411854.jpg

A törvény elfogadása előtt a Kormány rendeleti úton - a 171/2020. (IV. 30.) rendeletben - már enyhített a korlátokon. Eltörölte az eddigi, legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50%-ára vonatkozó korlátozást, és helyette az alábbi rendelkezést fogalmazta meg:

 

„A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.  § (1)  bekezdés f)  pontjában foglaltaktól eltérően az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.”

Az átmeneti szabály által megteremtett lehetőség először a 2020-as adóévben alkalmazandó, azonban a 2019-es adóév tekintetében az adózó döntése szerint szintén alkalmazhatja a kedvezőbb szabályt. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti szabály szerinti kedvezmény már a 2019-es adóévre vonatkozó adóbevallást, illetve az az alapján számítandó társasági adó fizetési kötelezettséget is pozitívan érintheti, ezzel jelentősen befolyásolva a gazdasági szereplők társasági adó megállapítását.

A módosító rendelkezés nem titkolt célja a gazdasági társaságok (egyéni vállalkozók) beruházásainak ösztönzése, hiszen a járvány megszűnését követő időszakra talán ezzel jobban ösztönözhető a beruházásra való hajlandóság.

A fejlesztési tartalék az eredménytartalékból lekötött olyan tartaléka a vállalkozásoknak, amelynek terhére a lekötés adóévét követő 4 adóévben a vállalkozás tárgyi eszköz beruházást tud végrehajtani. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy előrehozott értékcsökkenés, hiszen az eszköz bekerülési értéke – bizonyos korlátozásokkal – csökkenti a társasági adó alapját. Olyan beruházáshoz oldható fel, amely után értékcsökkenési leírást lehet érvényesíteni.

A korábbi, eddig hatályos szabályok a fejlesztési tartalék címén elszámolt csökkentő összeget az adózás előtti eredmény 50 %-ában korlátozták, ez a korlát került a június elején elfogadott jogszabálynak megfelelően törlésre, vagyis akár a teljes adózás előtti eredmény csökkenthető ezen a jogcímen.

Fontos, hogy az adóévenkénti 10 milliárdos felső határ továbbra is érvényben marad, illetve továbbra sem változott az a rendelkezés, hogy amennyiben az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötést követő négy évben nem oldja fel, azaz nem valósít meg ennek terhére beruházást, úgy a fejlesztési tartaléknak a lekötése adóévét követő negyedik adóév végéig beruházásra fel nem használt része után az adót, valamint a késedelmi pótlékot a negyedik adóévet követő adóévben megállapítja, és megfizeti.

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis