2020. sze 16.

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

A számlaszintű adatszolgáltatás szigorítása két lépcsőben valósul(t) meg, első lépésként 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra irányadó 100 ezer Ft-os értékhatár eltörlésre került, így a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok részére kibocsátott valamennyi számla adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik.

Második lépésként 2021. január 01-jétől fog az adatszolgáltatási kötelezettség változni, ezt a két lépcsőfokot fejtjük ki részletesebben.

 pexels-photo-3803221.jpeg

Aktualitását most abban ragadjuk meg, hogy 2020. szeptember 30-ig tart az ún. szankciómentes időszak, azaz 2020. július 1. és 2020. szeptember 30-a között az adóhivatal nem szab ki mulasztási bírságot abban az esetben, ha az adózó elmulasztja a számlaadat szolgáltatási kötelezettségét (azaz nem szolgáltat róla adatokat az adóhivatal felé), illetve ha szolgáltat ugyan adatot, de az nem megfelelően teljesített az alábbi esetkörökben:

I. adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,

II. adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,

III. a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfa tartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

Mivel ez a határidő hamarosan lejár, nézzük milyen nagyon fontos előírásoknak kell megfelelni:

 • 1) Megszűnt a 100 ezer forint áfa tartalomra vonatkozó korábbi értékhatár. Minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV részére, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, a számla áthárított áfa tartalmától függetlenül. Ebbe az adatszolgáltatási körbe ebben az évben nem tartoznak bele a közösségen belüli termékértékesítések, illetve a magánszemélyek részére kiállított számlák.
 • 2) A befogadott számlákat érintően az adatszolgáltatás abban az esetben, terheli az adóalanyt, ha az ügylet teljesítését vagy előleg fizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol.
 • 3) Abban az áfa megállapítási időszakban kell a számla alapján az áfa bevallás M lapján adatot szolgáltatni, amelyik bevallásban az adólevonási jogot gyakorolja (pl.: pénzforgalmi elszámolású adózók)
 • 4) Továbbra is az áfa bevallás M lapján a következő adatokat kell szerepeltetni:
  • I. Partner adószámának első 8 számjegye
  • II. számla sorszáma
  • III. számla teljesítési időpontja
  • IV. számlában szereplő adóalap és adó összege (nem a levont)
 • 5) Áfa törvény 163. §-a alatt a számlakibocsátásra rendelkezésre álló ész szerű idő a korábbi 15 napról 8 napra csökkent.
 • 6) Valamennyi számlán kötelező az igénybevevő, vagy termékbeszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét feltüntetni, függetlenül az áfa összegétől, kivéve az áfa törvény 142. §-a alá tartozó fordított adózású ügyleteket, ahol a teljes adószám (11 számjegy) feltüntetés kötelező.
 • 7) Amennyiben az adószám nem szerepel a kiállított számlán sérül a beszerző levonási joga, hiszen a számla az adólevonás tárgyi feltételének nem felel meg maradéktalanul.
 • 8) Előleg fizetése esetén mind a számlakiállítónak, mind a számlabefogadónak csak az előleg figyelembevételével adódó különbözetről kell adatot szolgáltatni a teljesítéskor, erről az áfa törvény 10. számú mellékletének 5. és 11. pontja szól. Ugyanerről az áfa bevallás kitöltési útmutatója ekként rendelkezik: "Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevételekor az Áfa tv. 59. § szerint előleget fizetett, akkor az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról (a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegéről) és azzal egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap- és adóösszegről) is adatot kell, hogy szolgáltasson. Ha az adóalany a részére teljesített ügylet ellenértékét teljes egészében előlegként fizette meg, az adóalany csak az előleg megfizetését tanúsító számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról szolgáltat adatot abban az adó-megállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben a számla alapján adólevonási jogot gyakorol." (Forrás: 2065 kitöltési útmutató)

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis