2020. sze 28.

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény ismerteti.

Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során.

 
business-startup-works-digital-online-infomation_1421-19.jpg

A jogkövetési vizsgálat egyik legfontosabb ismérve, hogy ellenőrzéssel lezárt időszakot nem teremt. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Legelsőként említhetjük, hogy míg az adóellenőrzéssel lezárt időszak esetében ismételt ellenőrzésre csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség, úgy jogkövetési vizsgálat esetében a vizsgálat során, vagy a vizsgálatot követően is van lehetősége az adózónak önellenőrzés benyújtására.

Másik fontos különbség, hogy az adóhivatalnak van lehetősége ugyanazon időszakra, ugyanazon adónemre is akár többször is vizsgálatot elrendelnie.

Lényegi eltérés továbbá, hogy amennyiben a jogkövetési vizsgálat során az adóhivatal mulasztást tár fel az adózó részére, ezt a jegyzőkönyvben rögzíti, de az adózónak lehetősége van az önellenőrzés benyújtására, így az adózót adóbírság nem, legfeljebb mulasztási bírság terhelheti. A feltárt mulasztásokkal kapcsolatban a NAV adóellenőrzést indíthat el, mely már alapot adhat a adókülönbözet megállapítására, és adóbírság kiszabására is.

Nézzük meg, hogy az adózónak az eljárás során milyen jogai vannak, illetve milyen kötelezettségek terhelik!

Az adózónak joga van az adóhatósággal történt előzetes egyeztetést követően az eljárás során keletkezett iratokba, anyagokba betekinteni, tehát azokhoz az iratokhoz hozzáférhet az adózó, amelyek a jogai érvvényesítéséhez, vagy a kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a vizsgálat során az adóhivatal kapcsolódó vizsgálatot rendel el, a jogkövetési vizsgálat alá vont adózót erről értesíti, ill. a kapcsolódó vizsgálat eredményéről szintén tájékoztatást kaphat az adózó.

Az adózónak ugyanakkor kötelessége az adóhivatallal együttműködni, az adóhivatal felhívására nyilatkozatot tenni, a helyszíni vizsgálathoz a helyszínt biztosítani. Kötelezettsége a rendelkezésre álló iratokat teljes körűen átadni, ill. a vizsgálat lefolytatásához szükséges anyagokat olyan formátumban átadni az adóhivatal részére, amilyen formátumban azt a vizsgálat során megkövetelik tőle.

Nem kötelezhető azonban az adózó olyan nyilvántartás elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő, tehát ezzel összefüggésben többletkötelezettség nem írható elő az adózó számára.

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis