2020. okt 14.

2021. évi adójogszabály változások

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
2021. évi adójogszabály változások

Szeptember 30-án publikált cikkünkben („Megérkezett az első őszi adócsomag") még a törvényjavaslat pontos szövege ismeretlen volt, azonban 2020. október 13-án felkerült a javaslatról szóló jogszabálytervezet, - a T/13258. számú törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról – így a változásokról részletes tájékoztatást adunk Olvasóinknak. Az egyes adónemek és módosítások vonatkozásában részletesen írunk majd a törvény kihirdetését követően.

 flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842_1.jpg

Személyi jövedelemadó:

Átalakul a személyi kedvezmény szabályozása. A kedvezmény 2021-től az összevont adóalapot csökkentő tételként lesz érvényesíthető, nem pedig a személyi jövedelemadóból. A súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. Mértéke is változik, a jelenlegi 5%-ról jövőre a minimálbér harmada vehető figyelembe száz Ft-ra kerekítve.

Megszűnik a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbség, vagyis 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak.

Az Szja tv. 70. § (8) bekezdése helyébe tehát 2021-től a következő rendelkezés lép:

„(8) A (7) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg

  1. a) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
  2. b) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
  3. c) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.”

Társasági adó:

Személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét nem lehet igénybe venni jövőre.

Általános jelleggel szigorodnak a telephely keletkezésének szabályai, a nyújtott szolgáltatások telephelyet keletkeztetnek, ha a magyar jelenlétet – fizikai dologhoz kötődő hely hiányában – csak a munkavállalók vagy természetes személyek általi szolgáltatásnyújtás jelenti, feltéve, hogy a szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. A kapcsolódó projekteket együttesen kell vizsgálni.

2021. január 1-jétől a fejlesztési tartalékképzés alapján igénybe vehető társasági adóalap-csökkentő tétel az adóévi adózás előtti nyereség összegéig vehető igénybe. A 10 milliárd forintos korlát megszűnik

Kisvállalati adó:

A KIVA árbevételi korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik. Ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra emelkedik.

Általános forgalmi adó:

Jövőre a számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét az adóhatóság készíti el, (eÁfa) ezzel tovább csökkentve a vállalkozások adminisztratív terheit.

Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak, az adózóknak a levonható adóról minden egyes számla vonatkozásában dönteniük szükséges. Az áfa bevallás tervezetének adóhatóság általi elkészítése elsősorban a kisadózók számára eredményez jelentősebb adminisztráció csökkentést, a javaslat indokolása szerint.

Adóigazgatás:

Jövő év elejétől a megbízható adózók által évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi automatikus részletfizetési lehetőséget a jelenleg legfeljebb 1,5 millió forint összegű adótartozás helyett legfeljebb 3 millió forintos tartozás esetén vehetik igénybe. A természetes személyek 500 ezer forint összegű adótartozás helyett 1 millió forintra vehetnek igénybe évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést.

2020. január 1-jével átalakításra került az adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kreditpontos továbbképzési rendszer, a korábbi 5 éves időszak helyett 1 éves időszak került bevezetésre, időarányosan teljesítendő kreditpontokkal, azaz a korábbi öt év alatt teljesítendő 100 kreditpont helyett évi 20 kreditponttal, és azzal, hogy a jövőben a továbbképzésre kötelezettek helyett a továbbképző szervezetek feladata az erre a célra kialakított elektronikus felületen a képzésekről az adatszolgáltatás.

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis