2020. nov 30.

Összefoglalás az adótörvények változásairól

írta: Dr. Sztanó Imre
Összefoglalás az adótörvények változásairól

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában – 2020. november 26-án – megjelent a „2020. évi CXVIII. törvény egyes adótörvények módosításáról”. szóló törvény. A kihirdetett több törvényt is módosított. Ezek a következők:
pexels-photo-3772620.jpeg

I.fejezet

Jövedelemadózást érintő törvények módosítása

1.      A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

2.      A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

3.      A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

4.      Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény

II. fejezet

Közvetett adózást érintő törvények módosítása

5.      A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény

6.      Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

7.      A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

8.      Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény

9.      A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény

III. fejezet

Helyi adók és gépjárműadó

10.   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

11.   A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

IV. fejezet

Egyes ágazati adók

12.   Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény

13.    Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény

14.   Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény

V. fejezet

Illetékek

15.   Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

VI. fejezet

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető egyes befizetéseket érintő módosítások

16.   A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

 

VII. fejezet

Eljárásrendet érintő törvények

17.   Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény

18.   Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

19.   Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

20.   Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

VIII. fejezet

Vámigaztatás

21.   Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény

 

IX. fejezet

Számvitelt és könyvvizsgálatot érintő módosítások

22.   A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

23.   A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény

X. fejezet

Egyéb törvények módosítása

24.   A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény

25.   Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény

26.   Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

XI. fejezet

Záró rendelkezések

27.   Hatályba léptető rendelkezések

28.   Az Európai Unió jogának való megfelelés

 

1-12. melléklet

 

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis