2020. dec 05.

Egy jogorvoslati fórummal kevesebb, avagy mi lesz a próbaidő alatt elbocsátott, várandós könyvelővel…

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Egy jogorvoslati fórummal kevesebb, avagy mi lesz a próbaidő alatt elbocsátott, várandós könyvelővel…

Az Országgyűlés 2020. december 1. napján a munka világa szempontjából is fontos, éppen 15 éve alapított állami szerv, az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megszüntetéséről döntött. A kihirdetés előtt álló törvényjavaslat[1] az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítésével indokolja az EBH megszüntetését és a hatósági funkciók alapvető jogok biztosának jogkörbe utalását, azonban a hatékonyság várható növekedését alátámasztó érvek a törvényjavaslat indoklásában nem szerepelnek (azon túl, hogy a Független Rendészeti Panasztestület is idén megszűnt, és beolvadt az alapvető jogok biztosának hivatalába).

pexels-photo-5668850.jpeg

Bár az egyenlő bánásmód sérelme, a diszkrimináció valamilyen formája egyáltalán nem csak a foglalkoztatással összefüggésben merülhet fel, és a most megszűnő önálló hatóság tevékenysége a munkajogi, foglalkoztatási ügyeknél jóval szélesebb területre terjedt ki, a munkavállalói érdekvédelem, különösen a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók fontos, peren kívüli jogorvoslati fórumot veszíthetnek el.

Az EBH még elérhető honlapján[2] évekre visszatekintve elolvashatók a tevékenységre vonatkozó beszámolók, amelyek gerincét szakmai szempontból az évente kezelt, közel ezres nagyságrendű ügyből a kiemelt figyelmet érdemlő konkrét hatósági döntések, és az azokkal kapcsolatos bírósági felülvizsgálati határozatok képezik.

A munkavállalók anyaság, illetve a terhesség miatti diszkriminációjának megállapítása és szankcionálása az elmúlt években számos határozatban megjelent. Így pl. a terhességére tekintettel a béremelésből kihagyott munkavállaló[3], a veszélyeztetett terhesség miatt az éves jutalmazásból kihagyott munkavállaló ügye[4], vagy a próbaidő alatti indoklás nélküli azonnali hatályú munkáltatói felmondásokkal kapcsolatos olyan esetek, amelyekben a munkáltatói azonnali hatályú felmondás valós indoka a próbaidő alatt ismertté vált terhesség volt.[5]

Az egyik közzétett eset szenvedő alanya pénzügyi, számviteli területen alkalmazott kismama volt 2016-ban. Az ügy munkajogi és esélyegyenlőségi szempontból mai is időszerű. A Perfekt-blog olvasóinak figyelmét azzal szeretnénk felhívni az EBH sajnálatos megszűnésére, hogy némileg rövidítve felidézzük az EBH-honlapon közzétett (még elérhető) egyik ilyen esetleírást.[6]

A kérelmező azért fordult panasszal a hatósághoz, mert a bepanaszolt munkáltató a munkaviszonyát várandóssága miatt a próbaidő alatt megszüntette, holott a munkájára panasz nem volt. A panaszos előadta, hogy korábban tájékoztatta a közvetlen főnökét a várandósságáról, arról is, hogy lombikprogramban vett részt, és a 8. hetes a terhessége. A munkáltató biztosította arról, hogy nem fogja őt emiatt hátrány érni, és kérelmező munkájával maximálisan elégedett.

A kérelmezőt az orvosa veszélyeztetett terhességgel betegállományba vette, ezért kérelmező tájékoztatta a munkáltatót, hogy előreláthatólag 2 hétig nem tud dolgozni. A táppénz második hetének végén, mikor még egy hét volt a próbaidőből, kérelmezőt telefonon tájékoztatta a főnöke, hogy úgy döntöttek, megválnak tőle. A felmondást azzal indokolta, hogy nincs megelégedve kérelmező munkájával, és az állásinterjún nem tájékoztatta a munkáltatót arról, hogy lombikprogramban vesz részt, bár nem ez a felmondás oka.

Az eljárás alá vont munkáltató úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezőt „R2R specialista” munkakörben a társaság pénzügyi osztályára vették fel elsősorban könyveléshez, számlakezeléshez kapcsolódóan. A specialista munkakör emeltebb szintű képességeket és szakismeretet kíván meg a munkavállalótól. A munkaviszony a Munka törvénykönyve 79. § (1) a) pontja alapján a próbaidő alatt azonnali hatállyal szűnt meg, a jogszabály az intézkedéshez nem fűz indoklási kötelezettséget. Indoklásként előadta, a cég arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által ellátandó feladatok nem igénylik egy külön specialista munkakör fenntartását, azok a társaság számára költséghatékonyabb konstrukcióban is elvégezhetőek. Másfelől a kérelmező nem nyújtotta azt a teljesítményt, amely az adott munkakört betöltő munkatárstól megítélésük szerint elvárható lenne, erre a pénzügyi zárás, illetve a könyvvizsgálat során volt rálátásuk. A kérelmező szakmai felkészültsége több területen hiányosságokat mutatott, például szállítói folyószámla egyeztetésnél nem tudta, hogy mit tegyen a cég könyveiből hiányzó tétel esetében. Visszajelzésekből következtetni lehetett arra is, hogy a kérelmező nem törekszik kellőképpen a felmerült problémák önálló megoldására, ami a specialista munkakör esetén elvárható lenne. Felettese kifogásolta, hogy a kérelmező a feladatairól nem ad megfelelő visszajelzést, ami megnehezítette a megfelelő értékelést. A munkavégzés során a kérelmezőnek informális szóbeli visszajelzéseket adtak, írásos panasz nem volt a munkájára, azonban a kérelmező által állított „maximális elégedettség” nem valós. A kérelmező terhességéről szóban tájékoztatta közvetlen felettesét, egyéb, írásos tájékoztatást nem adott. Kérelmező helyére más munkavállalót nem vettek fel. Jelenleg a feladatokat alacsonyabb munkakört betöltő munkavállaló látja el, aki a pozíciót belső átszervezéssel tölti be. Az eljárás alá vont nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kérelmező várandóssága a munkaviszony megszüntetésekor nem játszott szerepet.

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont kimentését, hogy a kérelmező munkavégzésével szakmailag nem voltak megelégedve, hiszen a próbaidejét töltő kérelmezőt egyetlen egyszer sem figyelmeztették arra, hogy nem eléggé önálló, és hozzáállásán változtatni kellene, és más módon sem tették szóvá, hogy nem eléggé jó a teljesítménye, sőt, a kezdeti időszakban arról tájékoztatták, hogy „jól felvette a fonalat”. Az eljárás alá vont csupán két apróbb esetet tudott előadni, egy esetben a hiányzó bizonylatról a kérelmező nem kért másolatot, hanem arról a tanút kérdezte, másrészt egy rendszerrel kapcsolatos probléma esetén a kérelmező kollégájától kért segítséget.

Az eljárás alá vont kimentését a hatóság nem találta alkalmasnak annak bizonyítására sem, hogy kérelmező terhessége az elbocsátásáról szóló döntés meghozatalában nem játszott szerepet. A hatóság úgy értékelte, hogy kérelmező terhessége és a munkaviszonyának a megszüntetése közötti ok-okozati összefüggést támasztja alá egyrészről az, hogy a tanú úgy nyilatkozott, csak a zárást követően tudott azzal foglalkozni, hogy mi legyen a kérelmezővel, és erre vonatkozó döntését úgy hozta meg, hogy a kérelmező már két hete táppénzes állományban volt veszélyeztetett terhesség miatt. A döntés tehát mindössze 5 napon belül, rövid idő alatt megszületett úgy, hogy a kérelmező munkáját a megelőző két hétben munkavégzés hiányában nem lehetett értékelni.

A hatóság a döntés során figyelemmel volt arra is, hogy a kérelmező, miután a várandósságáról értesítette a munkáltatót, veszélyeztetett terhes lett, azaz terhességéből kifolyólag az egészségi állapota megrendült, és ez okozta munkaképtelenné válását, táppénzes állományba kerülését. A munkáltató a fentiek ismeretében döntött úgy, hogy nem foglalkoztatja tovább a kérelmezőt. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy a kérelmezőt a várandósságából eredő egészségi állapota miatt érte hátrányos megkülönböztetés.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont munkáltató kérelmező anyaságával (várandósságával) összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy munkaviszonyát a próbaidő letelte előtt egy héttel, azonnali hatállyal megszüntette. Az eljárás alá vont magatartásával kérelmezővel szemben várandóssága miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

A hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását. Elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának nyilvános közzétételét 30 napra – a jogsértő nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon – az eljárás alá vont hivatalos honlapján, közvetlenül a nyitólapról elérhető módon, és a hatóság www.egyenlobanasmod.hu című honlapján, továbbá az eljárás alá vonttal szem

 

[1] https://www.parlament.hu/irom41/13631/13631.pdf

[2] https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/node

[3] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/1602020

[4] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/322020

[5] https://www.egyenlobanasmod.hu/hu/jogeset/ebh2892018; https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/jogeset/ebh4812016

[6] https://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/jogeset/ebh4152016

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis