2020. dec 07.

A családi gazdaságokról

írta: Dr. Sztanó Imre
A családi gazdaságokról

A Magyar Közlöny 2020. évi 264. számában megjelent a családi gazdaságokról szól 2020. évi CXXIII. törvény. A törvény szerint a vállalkozási formák a következő lehetnek:

  • mezőgazdasági őstermelő,
  • őstermelők családi gazdasága,
  • családi mezőgazdasági társaság.

pexels-photo-1683975.jpeg

mezőgazdasági őstermelő az  a  16. életévét betöltött, a  mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat. Őstermelői tevékenység az  őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység, továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a  kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget. Mezőgazdasági őstermelő az  őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet.

Az  őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a  tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a  mezőgazdasági őstermelők az  őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik. Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy őstermelők családi gazdaságának lehet tagja.

Fontos szabály, hogy az őstermelők családi gazdasága alapításának céljából a tagok írásbeli szerződést kötnek, az  őstermelők családi gazdasága a  nyilvántartásba vétellel jön létre. A közös tevékenység nyeresége és vesztesége – ha a  tagok eltérően nem állapodnak meg az  őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben – a tagok közt egyenlő arányban oszlik meg.

családi mezőgazdasági társaság olyan, a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szereplő, kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, amelynek legalább két tagja van, és tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak. Egy személy egyidejűleg csak egy családi mezőgazdasági társaságban lehet tag. Jogi személy a családi mezőgazdasági társaságnak – a saját üzletrész vagy a saját részvény megszerzése esetének kivételével – nem lehet tagja.

 

Családi mezőgazdasági társaságként gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet. Ehhez csatolni kell a létesítő okiratot, valamint a tagok hozzátartozói láncolatának igazolását. A létesítő okiratban rendelkezni kell

  • a tagok tulajdonában vagy használatában levő egyes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld használatának a társaság részére történő átengedéséről,
  • a  mezőgazdasági termelőeszközöknek és a  vagyoni értékű jogoknak a  társaság részére történő átengedéséről,
  • a személyes közreműködés formájáról, annak elszámolási rendjéről.

 

A kihirdetett törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. A törvény több átmeneti intézkedést is tartalmaz. Fontos kiemelni, hogy akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek, akkor is, ha nem felelnek meg az életkori feltételnek. (16 év alattiak) Aki 2020. december 31. napján családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1. napjától mezőgazdasági őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét.

 

A következőkben a családi gazdaságok adózásának kérdéseit tekintjük majd át!

 

Forrás: 2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis