2020. dec 14.

Őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) adózása 2. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) adózása 2. rész

Családi őstermelői tevékenység esetén az  őstermelők családi gazdasága tagjai az  őstermelői jövedelemre az általános forgalmi adózás tekintetében is ugyanazon adózási módot alkalmaznak. A családi őstermelői tevékenység időszakában egymással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.female-researchers-examined-tobacco-leaves_1150-5876.jpg

Az alkalmazandó adózási módot az  őstermelők családi gazdaságának képviselője jelenti be a bejelentésre vonatkozó szabályok alkalmazásával. Ha az őstermelők családi gazdaságának tagjai az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés alapján

  • nem egyenlő arányban részesednek a  nyereségből és viselik a  veszteséget, akkor a  családi őstermelői tevékenységet folytató őstermelő e  tevékenységéből származó bevételét és – tételes költségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségét az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződésben meghatározott módon állapítja meg azzal, hogy a bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat egyenértékű,
  • egyenlő arányban részesednek a  nyereségből és viselik a  veszteséget, akkor a  családi őstermelői tevékenységet folytató őstermelő e  tevékenységéből származó bevételét és – tételes költségelszámolás esetén – azzal kapcsolatos költségét a  közösen elért összes bevételnek, illetve összes költségnek a  tagok számával történő elosztásával állapítja meg azzal, hogy a  bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat egyenértékű.

Átalányadózás abban az esetben alkalmazható, ha a családi őstermelői tevékenység keretében folytatott őstermelői tevékenység bevétele az adóévben nem haladja meg a tagok (ideértve a képviselőt is) adóév utolsó napja szerinti létszáma és az éves minimálbér tízszerese szorzatának összegét, de legfeljebb az éves minimálbér negyvenszeresét. Figyelembe véve a jelenlegi minimál bér (161 000 Ft) összegét ez 19 320 000 Ft. A maximális összeg – támogatások nélkül - 77 280 000 Ft lehet. (1 932 000 x 40) Egy főre számított összeg alapján az őstermelői gazdaság létszáma így négy főben állapítható meg. (77 280 000/ 19 320 000)

2021. évtől tehát az átalányadózás már nemcsak a 8 millió forintot, hanem az éves minimálbér tízszeresét el nem érő bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők számára is elérhetővé válik, mely intézkedéssel megvalósul az értékhatár éves valorizációja is.

 

Ha felső értéket (19 320 000 Ft) meghaladja a bevétel, tételes költségelszámolást kell alkalmazni. A felső érték (adómentes sáv) túllépése esetén csak az a feletti összegre vetítve kell az adót megfizetni.

 

A családi gazdaságokról szóló törvény alapján mezőgazdasági őstermelő kiegészítő tevékenységet csak akkor folytathat, ha az éves bevétele nem haladja meg a teljes őstermelői tevékenységből származó bevétele negyedét.

 

Sorozatunk korábbi részei:

 https://perfekt.blog.hu/2020/12/07/a_csaladi_gazdasagokrol

 https://perfekt.blog.hu/2020/12/09/a_csaladi_gazdasagok_adozasa_1_resz

 

 

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis