2021. jan 11.

A kisadózó vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A kisadózó vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége

 A Kata tv. 2021. január 01-jétől hatályos módosítása jelentős többletkötelezettséget ír elő a korábbiakhoz képest, mind a kifizetőre, mind magára az adóalanyra.
successful-businesswoman-working-laptop-computer-her-office-dressed-up-white-clothes_231208-4809.jpg

Ennek a többletkötelezettségnek az első lépése rögtön egy fontos tájékoztatási feladattal kezdődik.

A törvény 13. § (2) bekezdése, illetve a 32/E. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.”

„A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.”

 

Azaz a kisadózó vállalkozóknak január 15-ig az alábbi tájékoztatási kötelezettségüknek kell eleget tenni a szerződéses partnereik felé:

  • A kisadózó vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell kifizetőjüket KATA alanyiságukról. Ezt a szerződéskötéskor és írásban kell megtenniük, tehát nem elég, hogy a számlán szerepel a KATA alanyiság, és nem elegendő a szóbeli tájékoztatás sem. Ha a KATA alanyiság megszűnik, illetve újrakeletkezik, annak időpontjáról ugyancsak tájékoztatniuk kell a velük szerződésben álló kifizetőt, még a változást megelőzően!

 

  • Ha a kisadózó a kifizetővel 2021. január 1. előtt kötött szerződést és a partneri viszony 2021-ben is fennáll, a kifizetőt a KATA adóalany vállalkozásnak 2021. január 15-éig kell tájékoztatnia.

 

 

czinege_2.jpg
 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis