2021. jan 20.

Minimálbér – kereseti korlátok

írta: Széles Imre
Minimálbér – kereseti korlátok

A minimálbér összege egyes társadalombiztosítási kötelezettségek meghatározása során komoly jelentőséggel bír, ahogy számos társadalombiztosítási ellátás összege is függ tőle. Ez évben – a járvány gazdasági következményei miatt – az a hosszú ideje nem tapasztalt helyzet állt elő, hogy az év végéig nem sikerült megegyezni a minimálbér, illetve garantált bérminimum összegéről.

business-adviser-analyzing-financial-figures-denoting-progress-work-company_1423-97.jpg

Így a 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (4) bekezdésétől eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum összegének 2020. évben esedékes felülvizsgálata a 2021. évben tovább folytatódik tekintettel arra, hogy a 2020. évben az Mt. 153. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat - az érdekképviseleti szervek megállapodásának hiányában - a naptári évben nem zárult le.

Ez közvetlenül azt jelenti, hogy a bevezetőben említettek kapcsán továbbra is a tavalyi minimálbér (161.000 forint), illetve garantált bérminimum (210.600 forint) összegéből kell kiindulni és egyes esetekben – ha csak a 2021-es minimálbér megjelenése után nem születik eltérő rendelkezés – ez év egészében ezeket kell alkalmazni.

Mint például a korhatár előtti ellátásban részesülők éves kereseti korlátjának a meghatározása során. A kereseti korlátot a jogszabály (2011. évi CLXVII. (Mm.) törvény) 11. §) a tárgyév első napján érvényes minimálbér 18-szorosában határozza meg.

A rokkantsági ellátásban, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők kereseti korlátja viszont ez év január 1-jétől megszűnt. Tehát a megváltozott munkaképességű személy az idei évtől minden korlát nélkül folytathat keresőtevékenységet.

Visszatérve a minimálbérre: a Tbj. alkalmazásában (pl. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a biztosítási összeghatár megállapítása, vagy az egyéni és társas vállalkozók minimális járulékfizetése, a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum járulékfizetés) a tárgyhónap első napján érvényes minimálbérből kell kiindulnunk.

A táppénz maximális összegének (minimálbér kétszeres) a meghatározása során a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbérből kell kiindulni. A GYED maximum alapjának (minimálbér kétszerese) a meghatározásakor az adott hónapban hatályos minimálbér összegét kell számításba venni.

Visszatérve az Mm. törvényhez: a rehabilitációs hozzájárulás éves összegének a megállapítása során a tárgyév első napján érvényes minimálbér 9-szereséből kell kiindulni.

A társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 39. szakasza szerinti arányos szolgálati időszámítása tekintetében a jogviszony tartama alatt hatályos minimálbér összegéhez kell viszonyítani a járulékalapot képező jövedelem összegét. 

 

banner0202.jpg

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis