2021. feb 12.

2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

írta: Dr. Kothencz Éva
2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

Hagyományainkhoz híven 2021-ben sem maradhat el a közbeszerzési értékhatárok ismertetése a Blog hasábjain. Jelen írásunkban a 2021. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról informáljuk Tisztelt Olvasóinkat.

2021-ben az értékhatárok tekintetében nem történt változás, továbbra is a 2020. évben megismert értékhatárokkal dolgozunk.
pexels-photo-3756681.jpeg

A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat minden naptári év tekintetében a honlapján közzéteszi. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2021. január 1-jétől irányadó értékhatárokról szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 254. számában, 2020. december 31-én jelent meg.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján uniós és nemzeti értékhatárokat különböztetünk meg. Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, míg a nemzeti értékhatárokat a hazai jogalkotó az éves költségvetési törvényben határozza meg. [Kbt. 15. § (2)-(3) bek.]

Mint arról korábbiakban már beszámoltunk, az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint azokat kétéves időszakra állapítja meg, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, az akkor megállapított értékhatárok 2021-ben is változatlanul irányadóak.

 2021. január 1-jétől irányadó uniós értékhatárok az alábbiak:

 I. Klasszikus ajánlatkérők esetén[1]

I.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

  • a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében (azaz a minisztériumok illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint
  • a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 238 920 000

I.2. Építési beruházás esetén 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint,

I.3. Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén:

  • a Kbt. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 139 000 euró, azaz 44 279 840 forint;
  • a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint

 II. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár[2]:

II.1. Árubeszerzés, valamint szolgáltatásmegrendelés esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint;

II.2. Építési beruházás esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint,

II.3. A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1.000.000,- euró, azaz 318 560 000  forint;

II.4. Tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 428 000 euró, azaz 136 343 680 forint.

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor[3]:

 Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 350 000 euró, azaz 1 704 296 000 forint.

 

A továbbiakban a 2021-ben alkalmazandó nemzeti értékhatárokat ismertetjük.

A nemzeti értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben kell meghatározni. Ennek megfelelően a 2021. évre irányadó nemzeti értékhatárok Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában kerültek megállapításra.

Az előző évhez képest a nemzeti értékhatárok nem változtak.

A 2021-ben irányadó értékhatárok az alábbiak.

 I. Klasszikus ajánlatkérők esetében:

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint;

 II. Közszolgáltatói szerződésekre esetén:

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint;

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint;

III. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

 

(Forrás: A Közbeszerzési Hatóság hivatkozott elnöki tájékoztatójában foglaltak felhasználásával)

 

[1] Lásd a 2019/1828/EU bizottsági rendeletet.

[2] Lásd a 2019/1829/EU bizottsági rendeletet.

[3] Lásd a 2019/1827/EU bizottsági rendeletet.

 

banner_1.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis