2021. feb 15.

Közelgő adatszolgáltatási határidők…

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Közelgő adatszolgáltatási határidők…

A NAV 2020. július 20-án tájékoztatót[1] tett közzé a 2020. július 1-jétől bevezetett, az új a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről. Mivel az első adatszolgáltatási határidők 2021. január, illetve február hónapban járnak le, a tájékoztató és az általa hivatkozott jogszabály (az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv[2].) alapján ismertetjük a fontosabb tudnivalókat (a teljes tájékoztató a NAV honlapján elérhető). Az önfeljelentési határidőként is emlegetett dátumok közeledtével érdemes felidézni a közel féléves tájékoztatóban foglaltakat.

pexels-photo-6476118.jpeg

Az adatszolgáltatás célja, hogy a NAV és az uniós átfogó és releváns információkat kapjanak a jogszabályban meghatározott ismertető jegyekkel rendelkező adótervezési konstrukciókról.

Adatot kell szolgáltatnia

a) az adótervezésben közreműködőnek (jellemzően könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek, ilyen szolgáltatást nyújtó vállalkozások amennyiben megfelelnek az Aktv. 4. § (9 bek. szerinti értelmező rendelkezéseinek), illetve

b) az érintett adózónak akkor, ha az alábbi esetek közül az egyik fennáll:

ba)  ha az adótervezésben közreműködő arról értesítette az érintett adózót, hogy az adózó adatszolgáltatásra köteles, mivel az adótervezésben közreműködő általi adatszolgáltatás a tevékenységét szabályozó jogszabályban rögzített titoktartási kötelezettség megsértését eredményezné, és nincs a konstrukcióban érintett másik adótervezésben közreműködő;

bb)  ha az adótervezési konstrukcióban közreműködő személy EU-n kívüli (nincs adóügyi illetősége, állandó telephelye az EU-ban, nincs az EU-ban bejegyezve, EU tagállam joga által nem szabályozott, nem szerepel EU-ban működő szakmai szövetség nyilvántartásában);

bc) ha a konstrukcióban egyáltalán nem szerepel adótervezésben közreműködő (például házon belül kidolgozott konstrukció).

Az adótervezésben közreműködő a konstrukció általa ismert, birtokában levő vagy ellenőrzése alatt álló részletéről köteles adatot szolgáltatni, és ha a konstrukcióban több adótervezésben közreműködő is érintett, akkor valamennyit terheli az adatszolgáltatási kötelezettség arra a részre vonatkozóan, amelyet más még nem jelentett.

Ha egy adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukció kapcsán több érintett adózónak áll fenn adatszolgáltatási kötelezettsége, az adatszolgáltatási kötelezettséget a következők közül az első helyen szereplő érintett adózó teljesíti:

  • aki vagy amely az adótervezésben közreműködővel a határokon átnyúló konstrukcióról szóló megállapodást kötötte;
  • aki vagy amely a konstrukció végrehajtását irányítja.

 

Adatszolgáltatási határidők:

a) Meglévő konstrukciókkal kapcsolatos egyszeri adatszolgáltatás:

2021. február 28-ig kell adatot szolgáltatni azokról az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukciókról, amelyek végrehajtásának első lépése 2018. június 25. és 2020. június 30. közé esett.

b) Új konstrukciókkal kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás:

ba) A konstrukciót kidolgozó, forgalmazó, azt elérhetővé tevő adótervezésben közreműködő esetén az adatszolgáltatás határideje a következő időpontok közül a legkorábbitól számított 30 nap:

·         Azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra elérhetővé vált,

·         azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásra kész, vagy

·         az a nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtásának első lépése megtörtént.

bb) A konstrukciót támogató, ahhoz segítséget, tanácsot nyújtó közreműködő esetében az adatszolgáltatás határideje a közvetlenül vagy más személyen keresztül nyújtott támogatás, segítségnyújtás vagy tanácsadás napját követő naptól számított 30 nap.

bc) Áthárított adatszolgáltatási kötelezettség esetén az erről értesülő másik adótervezésben közreműködő, vagy érintett adózó az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni.

bd) Ha az érintett adózónak adótervezésben közreműködő hiányában keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége, a következők közül a legkorábbi időponttól számított 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni:

·         azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció végrehajtás céljából elérhetővé vált az érintett adózó számára,

·         azt a napot követő nap, amikor az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukció kész az érintett adózó általi végrehajtásra, továbbá

·         amikor a konstrukció végrehajtásának első lépésére az érintett adózó összefüggésében sor került.

be) Ha a ba)-bd) esetekben felsorolt adatszolgáltatási kötelezettséget kiváltó esemény 2020. július 1. és 2020. december 31. közé esik, a 30 napos teljesítési határidő számítása 2021. január 1-jétől kezdődik.

bf) Piacképes konstrukciók esetében a rendelkezésre álló új adatok adatszolgáltatásának határideje az adatok rendelkezésre állásának időpontját követő negyedév utolsó napja, első alkalommal 2021. április 30.

Az adatszolgáltatás módja

Az adatszolgáltatást a KONSTR jelű nyomtatványon, elektronikusan kell benyújtani a NAV-hoz.

Egy adatszolgáltatónak a KONSTR nyomtatványból annyit kell beadnia, ahány adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó határokon átnyúló konstrukcióban érintett.

Egy adatszolgáltatáson belül a KONSTRA főbizonylatból egyet, a KONSTRM személyenkénti összesítő albizonylatból pedig annyit kell kitölteni, ahány adatszolgáltató által ismert adótervezésben közreműködő vagy érintett adózó, vagy más valószínűsíthetően érintett tagállambeli személy kapcsolódik az adott konstrukcióhoz. Eredeti adatszolgáltatás benyújtásakor legalább egy KONSTRM albizonylat kitöltése kötelező.

A nyomtatványt az adatszolgáltató vagy az általa meghatalmazott személy nyújthatja be, azzal, hogy utóbbi esetében a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Jogkövetkezmények

Ha adatszolgáltatási kötelezettségét az adatszolgáltató hibásan, valótlan vagy hiányos adattartalommal, késve teljesíti, vagy azt elmulasztja, a NAV az adatszolgáltatásra kötelezettet 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja, illetve 5 millió forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg, ha az adatszolgáltatásra kötelezett a kötelezettség teljesítésére való adóhatósági felhívás határidején belül nem, vagy nem jogszerűen teljesíti kötelezettségét.

 

 

[1] https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Uj_adatszolgaltatasi_20200720.html

[2] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300037.tv

 

banner_1.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis