2021. már 18.

Piaci áron történő értékelés

írta: Dr. Sztanó Imre
Piaci áron történő értékelés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – meghatározott körben – lehetővé teszi a piaci értéken történő értékelést. Ezek az eszközök a következők:

  • vagyoni értékű jogok,
  • szellemi termékek,
  • ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
  • műszaki berendezések, felszerelések, járművek,
  • egyéb berendezések, felszerelések, járművek
  • tenyészállatok,
  • részesedések.

pexels-photo-6801648.jpeg

A piaci értéken történő értékelés csak lehetőség, alkalmazása nem kötelező. Ebből következően a vállalkozás döntése szükséges ennek alkalmazásáról. A számviteli politika keretében kell meghatározni, hogy a piaci értékelés mely eszközökre terjed ki. Az értékhelyesbítés összege a piaci érték és a könyv szerinti (nettó) érték különbözete. Az értékhelyesbítéssel azonos összegű értékelési tartalékot kell kimutatni a saját tőkében.

 

Értékhelyesbítés

=

Értékelési tartalék

 

Kérdés: a vállalkozás milyen módon határozza meg a piaci értéket? Erre a számviteli törvény nem ad választ, pontosabban a vállalkozásnak a számviteli politikájában kell a piaci értékelés módszerét meghatároznia. (Nem kell feltétlenül szakértői értékbecslés!) A számvitel törvény ugyanakkor előírja, hogy az értékhelyesbítés megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. (Amennyiben a könyvvizsgálat nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.)

 

Értékhelyesbítés

=

Piaci ár

-

Könyv szerinti (nettó) érték

 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.

Minden év végén – az értékelés keretében – vizsgálni kell a piaci érték és a könyv szerinti érték eltérését. Az előző évi mérleghez viszonyítva – a változásnak megfelelően - növelni vagy csökkenteni kell az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék összegét.

Nyilvánvalóan számvitelpolitikai döntés kell ahhoz is, hogy a piaci értéken való értékelés módszerét megszűntesse a vállalkozás. Ezt természetesen megteheti bármilyen ok miatt. Ezt gyakran az adott eszköz(ök) piaci értékének változása teszi aktuálissá (esetleg éppen most a pandémia időszakában). De előfordul az is, hogy a vállalkozó üzleti megfontolás miatt kíván változtatni.

Természetesen tehát a számviteli politikát ez esetben is módosítani kell. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor a számviteli alapelvek érvényesítéséről sem, különösen a folytonosság és következetesség elvére kell gondolni. Amennyiben dönt a vállalkozó, úgy ennek indokát és hatásait a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Ezzel a „vállalkozó visszatér” a könyv szerinti (bekerülési) értéken történő értékelésre.

 

0413_banner.jpg

 

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis