2021. máj 03.

LÉTREJÖTT A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA

írta: Dr. Sztanó Imre
LÉTREJÖTT A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA

2021. április 27-én a Parlament elfogadja a T/15709 törvényjavaslatot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról, mely a jövőben felügyeli a bírósági végrehajtói szervezetet és látja el a dohánytermékek kiskereskedelmével, illetve a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat. Az elfogadott törvény 2021. október 1-jén lép hatályba.
pexels-photo-3279695.jpeg

A törvény célja az állam egyes kizárólagos gazdasági tevékenységi körébe tartozó, illetve egyes közhatalmi jellegű szabályozott tevékenységek vonatkozásában a fogyasztóvédelmi, hatósági ellenőrzési, és felügyeleti jogkörök megerősítése, a közérdeket szolgáló, erős és egységes szabályozó állami szerepvállalás biztosítása.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

  • a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohányterméknagykereskedők egyes tevékenységei hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával,
  • az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer, illetve a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar feletti felügyelet gyakorlásával és szabályozásával,
  • a szerencsejáték-szervezés engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával, és
  • a felszámolói névjegyzék, valamint a felszámoló szervezetek más hatósági nyilvántartásainak vezetésével, a felszámolók egyes tevékenységeinek szabályozásával, a felszámolói szervezetrendszer feletti hatósági felügyelet és hatósági ellenőrzés gyakorlásával és szabályozásával kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szerv.

Az új Hatóság ellátja az állam nevében lefolytatandó, koncessziós szerződés megkötésére irányuló eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is. A Hatóság keretében Koncessziós Tanács működik az egységes állami koncessziós joggyakorlat kialakítása, a koncesszióról szóló törvény és a kizárólagosan az állam által végezhető gazdasági tevékenységek folytatásának módját, részletes feltételeit meghatározó ágazati törvények alapelveinek, a közérdek érvényesítése érdekében. A KT elnöke a hatóság elnöke, akit a miniszterelnök kilenc évre nevezi ki, az elnök a megbízatási idejének lejártát követően egy alkalommal ismételten kinevezhető.

 

A törvény hatálybalépésével több ponton is módosul a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény. Ezzel együtt több kapcsolódó kormányrendelet módosítását is szükséges figyelemmel kísérni. Szükséges még ráirányítani a figyelmet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításaira is.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis