2021. máj 05.

Május 31.

írta: Dr. Sztanó Imre
Május 31.

Durván még egy hónapunk van a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség teljesítéséig. Addig még nagyon sok, a zárlati munkálatokkal összegfüggő feladatot kell megoldani.  A beszámoló letétbehelyezésével és közzétételével összefüggésben legalább a következő három törvény előírásait kell betartani.
31-thirty-first-day-may-month-calendar-concept-wooden-blocks_102583-2550.jpg

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1)  bekezdése szerint: „A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.” A naptári év szerint működő társaság esetében fontos dátum tehát: május 31. (társasági adó és kivabevallás határideje is!)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján a számviteli törvény szerinti beszámolót az E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségén keresztül kell a céginformációs szolgálat (Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) részére megküldeni az OBR-en (Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszer) keresztül. A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság részére. A NAV tehát így értesül arról, hogy a társaság teljesítette kötelezettségét.

Az adózás rendjéről  szóló 2017. évi CL. törvény foglalkozik a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértésének kérdésével. Ha mulasztás történik az eljárás rendje a következő: (227. § szerint)

  • Az állami adó- és vámhatóság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén harmincnapos határidő kitűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
  • Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adó- és vámhatóság harmincnapos határidő kitűzésével kettőszázezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
  • Ha az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

 

Ha valamilyen ok miatt tehát elmarad a letétbehelyezési kötelezettség teljesítése, akkor is van még lehetőség a teljesítésre, de a legsúlyosabb esetben a mulasztás a társaság megszűnéséhez vezethet.

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis