2021. máj 10.

Tényleges tulajdonosi nyilvántartás

írta: Dr. Sztanó Imre
Tényleges tulajdonosi nyilvántartás

A közelmúltban olvashattunk arról, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal (Ciprussal, Hollandiával, Portugáliával, Romániával, Spanyolországgal, Szlovákiával és Szlovéniával) szemben, amiért azok nem jelentettek be végrehajtási intézkedést az ötödik pénzmosási irányelvre  vonatkozóan. Nyilvánvalóan ezzel hozható összefüggésbe a parlamenthez benyújtott T/15996. iromány: „A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről”.
dollar-bills-with-clothespins-hang-rope_88775-894_1.jpg

Az új törvény megalkotásával Magyarország uniós kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy biztosítja a módosított pénzmosás elleni irányelvből következően a tényleges tulajdonosi nyilvántartás, valamint a bankszámla- és széfnyilvántartás tagállamok számára előírt létrehozására és működtetésére vonatkozó rendelkezéseinek hazai jogba történő átültetését.

Az Irányelv alapján pontosításra kerülnek a tényleges tulajdonlásra, valamint a központi tényleges tulajdonosi adatbázisra vonatkozó kötelezettségek. Minden tagállamnak létre kell hoznia a tényleges tulajdonosi adatok központi nyilvántartását valamennyi – az adott tagállamban bejegyzett, illetve nyilvántartott – gazdasági és non-profit szervezetről.

Az elemzések alapján úgy tűnik, hogy a Magyarországon működő nyilvántartások (pl. cégnyilvántartás, civil szervezetek bírósági nyilvántartása) jelenleg nem tartalmazzák a tényleges tulajdonosi adatokat. Az a célkitűzés, hogy a már rendelkezésre álló adatok hasznosításra kerüljenek, elkerülve a felesleges – ismételt – adatszolgáltatást.

Az új jogszabály hatálya majd kiterjed Magyarország területén nyilvántartásba vett következő szervezetekre: betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, európai részvénytársaság, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, európai területi társulás, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat,  erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek vállalata, közös vállalat, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesület, alapítvány, köztestület, valamint a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy.

A tényleges tulajdonosi nyilvántartás az adatszolgáltatók alábbi adatait tartalmazza, így a tényleges tulajdonosi adat TT indexét is. A TT index: a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásban az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatához rendelt, annak megbízhatósági szintjét jelző, 1-10 közötti értékű mutatószám. Ha a TT index értéke

  • 8 pont alá csökken, úgy az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai „bizonytalan” minősítést kapnak,
  • 6 pont alá csökken, úgy az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatai –tájékoztató adatszolgáltató általi átvételét követő 60 nap eredménytelen elteltét követően – „megbízhatatlan” minősítést kapnak.

 

Az elfogadásra kerülő törvény 2021. május 15. és 2023. február 1. közötti időpontokban lép majd hatályba.  Ezzel együtt módosul a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény is, ugyanis az irányelv alkalmazásának fontos eleme a tényleges tulajdonosok azonosítása céljából szerzett, a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információk („AML-információk”), melyhez az adóhatóságok is hozzáférnek.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis