2021. máj 13.

Miként mehetünk belföldön szállodába?

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Miként mehetünk belföldön szállodába?

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, többször módosított 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet[1] szálláshelyekre vonatkozó aktuális rendelkezései a következők.

 pexels-mikhail-nilov-7820308.jpg

A szálláshelyen, így a szállodákban is, fő szabályként az ott foglalkoztatottakon kívül továbbra is tilos tartózkodni.

Kivételt képeznek a tiltás alól:

- az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek;

- a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók;

- az ott tartózkodás céljától függetlenül a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek.

 

Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet[2] szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

A szálláshely továbbra is köteles megtagadni a bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

A jogosultság igazolása érdekében a vendég felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására, továbbá személyazonosságának megfelelő igazolására. A koronavírus ellen védett személlyel érkező gyermekek felhívhatók életkoruk megfelelő igazolására (pl. személyi igazolvány, diákigazolvány), kivéve, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

A védettségi igazolvány meglétét vagy az életkort ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti.

Az üzleti, gazdasági továbbá oktatási tevékenység céljából érkező vendégek akkor is igénybe vehetik a szálláshelyeket, ha nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Az ilyen céllal érkezőktől a szálláshelyek gyakran terjedelmes, a személyes adatok széles körére kiterjedő írásbeli nyilatkozatot kérnek annak érdekében, hogy külső ellenőrzés esetén a vendég ott tartózkodásának jogszerűségét igazolhassál. Ez a széles körben elterjedt gyakorlat adatvédelmi szempontból aggályos lehet, főleg akkor, ha a vendég nincs tisztában az adatkezelés céljával, jogalapjával, időtartamával, a személyes adatai, illetve a nyilatkozata további sorsával.

Adatvédelmi szempontból a személyes adatok széles körét érintően a nyilatkoztatásnak, illetve az adatkezelésnek a jogszerűsége vitatható. Amennyiben a foglalás során a szálláshely már kérte a tartózkodás céljának megjelölését, úgy további nyilatkoztatásnak, személyesadat-kezelésnek nem igazán van helye. A szálláshely elfoglalásakor kért nyilatkozatokat, minimális személyesadat-tartalom (pl. név, szobaszám) mellett álláspontom szerint kizárólag az ott tartózkodás idejére lehetne megőrizni.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a szálláshelyek, éttermeket és a turisztikai szektor egészét érintő nyitással összefüggésben, a tárgyat is érintően közzétett egy – jogi véleménynek tekinthető - tájékoztatót[3], amely szerint a nyilatkozatokat legalább a szálláshelyen tartózkodás időtartamára meg kell őrizni. Adatvédelmi szempontból akkor járnak el helyesen a szálláshelyek, ha a „legalább”-at „legfeljebb”-ként értelmezik.

A szálláshelyen foglalkoztatott személy számára a maszkhasználat szabályait a szálláshely vezetője határozza meg, azzal, hogy

  1. a) a szálláshelyen foglalkoztatott személy, ha a koronavírus elleni védettséget a szálláshely vezetője felé nem igazolja, köteles a szálláshely vendégek által látogatható területein és helyszínein maszkot viselni.
  2. b) a szálláshely a maszkhasználatot nem tilthatja meg.

 

A szálláshelyen vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.

A szálláshelyen továbbra is tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, illetve tartani. A szálláshelyen családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben szervezhető, illetve tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

 

 

[1] Lásd: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000484.kor

[2] Lásd: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100060.kor

[3]  (https://mtu.gov.hu/documents/prod/JOGERTELMEZES_0430_FINAL.pdf

 

02_wbanner.jpg

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis