2021. sze 27.

Kötelező az Üvegkapu alkalmazása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó a 700 000 000 M Ft értékű építési beruházások esetén

írta: Dr. Kothencz Éva
Kötelező az Üvegkapu alkalmazása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó a 700 000 000 M Ft értékű építési beruházások esetén

A Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában, 2021. szeptember 3-án jelen meg a Kormány 510/2021. (IX.3.). rendelete a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely – többek között – érinti a meghatározott értékű, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokat is.

construction-silhouette_1150-8336.jpg

A Korm.rendelet előzménye a 2021. LXIII. törvény, amely előirányozta, hogy a Kormány által rendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódóan a foglalkoztatás átláthatóságának elősegítése érdekében 2021. szeptember 1-jétől Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer működik. A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képezi az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu), amely az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, valamint ezen adatokat meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi.

Az első bekezdésben hivatkozott Korm.rendelet a hatálya körében rögzíti (1. §), hogy valamennyi, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó, 700 M Ft-ot elérő vagy meghaladó becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy az említett körbe tartozó építőipari tevékenység kizárólag az Üvegkapun történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek a vonatkozó jogszabályok szerinti használatával végezhető.

A Korm. rendeletben foglaltak értelmében az adott építési beruházást az Üvegkapuban regisztrálni kell, melyre az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor. Az Üvegkapu-regisztráció menetét a Korm. rendelet 4. §-a rögzíti.

A Korm.rendelet – egyebek mellett – módosította az
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber.) egyes előírásait. Az Épber. egy új V/A. Fejezettel egészült ki. Az Épber. kiegészített rendelkezései értelmében a 700 M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű  építési beruházás során

  • az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik,
    hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, továbbá
  • a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni
    kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként
    , hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását (Korm. rendelet 15. §)

Hivatkozott rendelkezések 2022. január 1-jén lépnek hatályba és az ezen időpontot követően megindított közbeszerzési eljárásokra vonatkoznak.

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis