2021. okt 07.

Mennyit kapok vissza?

írta: Dr. Sztanó Imre
Mennyit kapok vissza?

Ez a kérdés az utóbbi időben gyakran felvetődik még baráti beszélgetések során is. Sőt van aki már el is költötte a „visszakapott” összeget. Mások tartalékot próbálnak ebből képezni, de van aki adósságát tudja majd rendezni. Lényeg tehát az, hogy mennyi lesz az adóvisszatérítés összege?
pexels-photo-4079281.jpeg

A Magyar Közlöny 179. számában (2021. szeptember 30.) kihirdetésre került a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéséről szóló a 560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet. A jogszabály rendelkezik a családi kedvezményre jogosultak többlet adóvisszatérítéséről. A szabályozás szerint: 

  • A kedvezmény összege legfeljebb a  2020. év december hónapjára a  Központi Statisztikai Hivatal által a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó havi átlagkereset tizenkétszeresének 15 százaléka, ezer forintra kerekítve. Figyelembe véve a 449 400 forint átlagkeresetet, a kedvezmény összege tehát legfeljebb /(449 400 x 12) x 0,15= 808 920 Ft, azaz 809 000 Ft/
  • A kedvezmény legkisebb összege: A  kedvezmény összege ezer forint, ha a  magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja 2021. évi adójának az  adókedvezmények levonása utáni része legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el.

Fontos figyelembe venni, hogy a családi adókedvezményen felül legfeljebb tehát 809 ezer forintot kaphat vissza az adójából a családi adókedvezményre jogosult szülő, de mindenki csak annyi összeget kaphat vissza, amennyi adót befizetett, vagyis amennyi befizetett adó maradt a családi adókedvezményen felül.

A kedvezményre az állami adó- és vámhatóság 2022. február 15-ig előleget utal ki ha

  • a magánszemély kedvezményre való jogosultsága az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható,
  • a kiutalás teljesítéséhez szükséges adatok a  magánszemély nyilatkozata vagy a  kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás alapján rendelkezésre állnak,
  • a magánszemély az előleg kiutalásáig nem nyújtott be a 2021. évre vonatkozóan bevallást.

Természetesen az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho) szabályai szerint fizetők is megkapják a kedvezményt. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetők egyrészt a befizetett személyi jövedelemadó kapnak vissza, másrészt a befizetett ekho személyi jövedelemadó miatt kapnak visszatérítést. A kettő együttes összege azonban nem haladhatja meg a 809 ezer forintot.

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerint közterhet fizető, gyermeket nevelő kisadózók kedvezménye, vagyis az adóvisszatérítés mértéke az általuk megfizetett tételes adó összegének 25 százaléka. A kisadózó az őt megillető adóvisszatérítés kiutalásának teljesítéséhez 2021. december 31-ig elektronikus úton vagy papír alapon nyilatkozatot tehet az állami adó- és vámhatóságnak.

Szólj hozzá

fontos es aktualis jo tudni