2021. nov 30.

Módosul a felnőttképzési törvény

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Módosul a felnőttképzési törvény

A Kormány 2021. november 2-án benyújtotta az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló T/17440. számú törvényjavaslatot. [1]

 pexels-photo-4050301.jpeg

 

A törvényjavaslaton belül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) módosítása az  előterjesztői indoklása szerint a következő kérdésekre vonatkozik:

 

 1. A költségvetési támogatásból vagy uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzések esetén, illetve a kötött vagy szabad felhasználású diákhitel folyósítása esetén, amennyiben a felnőttképző az ellenőrzés során nem tudja hitelt érdemlően
  igazolni, hogy a képzést az előírt adatszolgáltatásnak megfelelő tartalommal
  lefolytatta, vagy a feltárt jogszabálysértést a felnőttképzési államigazgatási szerv határozata alapján nem szünteti meg vagy ismételten jogszabálysértést követ el,
  a felnőttképzési tevékenységtől a felnőttképzési államigazgatási szerv egy, súlyosabban minősülő jogszabálysértés esetén, az két – évre eltiltja és vele szemben a Kormány rendeletében meghatározott mértékű közigazgatási bírságot szab ki.

 

A módosítás indoklása szerint a szigorúbb szankció ezen felnőttképzők ellenőrzése során abban az esetben alkalmazható, ha a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe szolgáltatott adatok alapján a felnőttképző a képzést látszólag lefolytatta, a helyszíni ellenőrzés során ugyanakkor nem tudja a jogszabály által előírt dokumentáció bemutatásával igazolni a képzés valós lefolytatását.

A szankciók együttesen is alkalmazhatók, mivel az indoklás szerint -  „ezen esetben enyhébb szankció alkalmazásától, nevezetesen a felnőttképző jogszabályszerű működésre való felszólításától értelemszerűen visszatartó hatás nem várható olyan képzők esetében, amelyek működése feltételezhetően kizárólag az állami támogatások visszaélésszerű igénybevételére irányul és valós felnőttképzési tevékenység nem áll mögötte.

 

 1. A módosítás törvényi szintre emeli a képzési hitel igénybevételének legfontosabb – a
  közelmúltban a visszaélésekre tekintettel szigorított – feltételeit, amelyek jelenleg
  kormányrendeleti szinten szabályozottak.

 

A törvényi szintre emelt, javasolt szabályozás szerint az állam támogatást nyújthat


 1. a) a felnőttképzési tevékenységhez szükséges engedély megszerzésére,
  b) felnőttképzési tevékenység keretében szervezett képzésre,
  c) a felnőttképzők technikai feltételei fejlesztésére és
  d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre.

 

A képzésben részt vevő személy az általa megkötött felnőttképzési szerződéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározottak szerint:


 1. a) képzési hitelt,

 2. b) ösztöndíjat vehet igénybe.

 

A képzési hitel a felnőttképzővel legalább három hónapos képzési időt meghaladó
szakmai oktatásra, illetve szakmai képzésre vagy
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre
létrejött felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódóan a képzési díj finanszírozására, a szakmai oktatással, illetve a szakmai képzéssel összefüggő költségek finanszírozására vehető igénybe.

 

Képzési hitel akkor igényelhető, ha a képzésben részt vevő személy
a) magyar állampolgár, menekültként elismert, bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján állandó tartózkodásra jogosult személy vagy annak családtagja,


 1. b) lakóhelyét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,

a hitelkérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, de az 55. életévét nem töltötte be,

 1. d) büntetlen előéletű,

 2. e) a hitelkérelem benyújtásakor nincs
 3. ea) érvényes, azonos hitelcélú felhasználást biztosító hallgatói hitel- vagy kölcsönszerződése a Diákhitel szervezettel, és
  eb) az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása, valamint
  f) a hitelkérelem benyújtását megelőző
  fa) két évben legalább 180 napig a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint biztosítottként szerepelt, illetve kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősült,
 4. fb) hat hónapban köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, szakképző intézménnyel
  tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban, illetve felsőoktatási
  intézménnyel hallgatói jogviszonyban állt.
 5. A módosítás foglalkozik továbbá a felnőttképzési szakértői tevékenység kérdéseivel.

 

[1] Lásd: https://www.parlament.hu/irom41/17440/17440.pdf

Szólj hozzá