2022. jan 31.

Ismét a zárlati feladatokról - IX. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - IX. rész

A cikksorozat az előző két részében az értékeléssel kapcsolatos főbb kérdéseket tekintettük át. Következő összeállításunkban a mérlegérték tartalmát mutatjuk be, vagyis azt, hogy milyen tételeket kell figyelembe venni a mérlegérték megállapításához a fordulónapra vonatkozó értékeléshez:

 

pexels-photo-4240507.jpeg

Eszköz/eszközcsoport megnevezése

Mérlegérték tartalmát meghatározó tényezők

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Bekerülési (bruttó) érték – Halmozott terv szerinti értékcsökkenés – Terven felüli értékcsökkenés + Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (+ Értékhelyesbítés – Értékhelyesbítés visszaírása = Piaci érték)

Részesedések

Könyv szerinti érték a fordulónapon - Értékvesztések + Értékvesztések visszaírása + Külföldi pénzértékre szóló részesedések fordulónapi értékelése miatt keletkezett árfolyamkülönbözet (+ Értékhelyesbítés – Értékhelyesbítés visszaírása = Piaci érték)

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Könyv szerinti érték a fordulónapon - értékvesztések + értékvesztések visszaírása + Külföldi pénzértékre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok fordulónapi értékelése miatt keletkezett árfolyamkülönbözet

Készletek

Zárókészlet könyv szerinti értéke a fordulónapon (korrigálva a leltáreltérésekkel) – Értékvesztések + Értékvesztés visszaírása

Követelések

Könyv szerinti érték a fordulónapon – Behajthatatlan követelések veszteségként elszámolt összege - Értékvesztések + Értékvesztések visszaírása + Külföldi pénzértékre szóló követelés fordulónapi értékelése miatt keletkezett árfolyamkülönbözet

Pénzeszközök

Zárókészlet könyv szerinti értéken a fordulónapon (korrigálva a leltáreltérésekkel) – Behajthatatlan pénzeszköz veszteségként elszámolt összege – Értékvesztések + Értékvesztések visszaírása + Valuta-, devizakészlet fordulónapi értékelése miatt keletkezett árfolyamkülönbözet

Aktív időbeli elhatárolások

Könyv szerinti érték – Értékvesztések + Értékvesztések visszaírása,

A külföldi pénzértékben fennálló követelésekkel kapcsolatos időbeli elhatárolásokat a mérlegfordulónapi választott árfolyamon kell értékelni.

Saját tőke

Fordulónapi könyv szerinti értéken

Céltartalékok

Fordulónapi könyv szerinti értéken

Kötelezettségek

Könyv szerinti érték a fordulónapon + Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek fordulónapi értékelése miatt keletkezett árfolyamkülönbözet

Passzív időbeli elhatárolások

A külföldi pénzértékben kötelezettségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolásokat a mérlegfordulónapi választott árfolyamon kell értékelni.

 

 

 

 

Szólj hozzá