2022. okt 28.

Számviteli törvény változásai 2023. évtől II. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Számviteli törvény változásai 2023. évtől II. rész

A vagyonmérlegben szereplő eredménytartalékra vonatkozó előírás kiegészítésre. A hatályos törvényi előírások rendelkeznek arról, hogy átalakulás esetén a vagyonmérlegben mely tételekkel változhat a jogelődnél kimutatott eredménytartalék összege a jogutódra vonatkozóan. E rendelkezéseket indokolt volt kiegészíteni az időközben végrehajtott eredménytartalékot érintő törvényi változásokkal (így eredménytartalékot érint az átalakulás miatti adóra képzendő tartalék összege, illetve a korábbi pótbefizetés elengedésének eredménytartalékban történő elszámolása). (37.§)

pexels-photo-7680753.jpeg

A gyakorlati munkában sok kérdést vetett fel a létszám fogalmának értelmezése, emiatt került sor a létszám fogalom egyértelműsítésére Az elmúlt időszakban a törvényi előírásokban egységesítésre került a beszámoló típusát, valamint a könyvvizsgálati kötelezettséget meghatározó értékhatároknál figyelembe veendő létszámfogalom. Ugyanakkor annak értelmezése a gyakorlatban további kérdéseket vetett fel, ezért indokolt volt egyértelművé tenni, hogy az egységesített átlagos létszám alatt az átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. (91.§, 116.§, 133.§)

A törvény szövegének aktualizálása érdekében a korengedményes nyugdíjra vonatkozó rendelkezés törlésre került.  A korengedményes nyugdíj intézményét és fogalmát évekkel ezelőtt a korhatár előtti ellátás fogalma váltotta fel. Ez utóbbi került a törvény szövegébe is. (3.§, 41.§)

Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó előírások pontosításra kerültek. A beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó uniós irányelvi rendelkezések szerint a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentésben véleményt kell mondania arról, hogy a beszámoló megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ezzel azonos módon szabályoz a hatályos Polgári Törvénykönyv is. A könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó elvárás a számviteli törvényben korábban a könyvvizsgálói záradékok szövegében jelent meg. Időközben a záradékok szövegei hatálytalanításra kerültek (a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal való összhang biztosítása érdekében), de azzal egyidejűleg nem került pontosításra a könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozó előírás. A számviteli törvény jelenleg e tekintetben korlátozottan rendelkezik a jogszabályi megfelelés kérdésében, és a számviteli törvényen kívül csak azon jogszabályi előírásoknak való megfelelésről szól, amelyek a könyvvizsgáló számára írnak elő feladatokat. Mindez az elmúlt időszakban, mind az új uniós kötelezettségek (pl. ESEF rendelet) teljesítése, mind a hazai gyakorlat tekintetében problémát okozott, ezért indokolt volt a beszámoló jogszabályi megfelelősége kapcsán a könyvvizsgálói véleménynyilvánítás hatókörének uniós irányelvi rendelkezésben foglaltak szerinti kiterjesztett megfogalmazása. (156.§)

Néhány technikai jellegű módosítást is tartalmaz az adócsomag. Így az aktív időbeli elhatárolásoknál  pontosításra került  fejlesztési támogatás  elszámolása. (33.§) Ezen túlmenően néhány esetben a törvény belső hivatkozásai kerültek  pontosításra.

A hatályba léptető szabályok szerint a módosításokat a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de a változások többségét a 2022. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet. E határidők alól kivételt jelent a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés készítése, melyet először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évre kell alkalmazni.

Természetesen a 2000. évi C. törvény változásainak alkalmazásáról majd részletesebben is írunk.

Szólj hozzá