2022. nov 30.

Könyvvizsgálatot érintő 5 változás az őszi adócsomagban

írta: Dr. Sztanó Imre
Könyvvizsgálatot érintő 5 változás az őszi adócsomagban

Az Országgyűlés a 2022. november 22-ig ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt. A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án. A magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosításait a 140-144.§-ok tartalmazzák.

pexels-sora-shimazaki-5669619.jpgEzek a következők:

 

A törvényváltozás megnevezése

Érintett törvényhely

1.

További követelmények felvétele a könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséhez

35.§ g) és h) pont

2.

Hatósági eljárás felfüggesztésének bevezetése

35/C.§ 50.§ (1d) bekezdés

3.

Minőség-ellenőrzési eljárásban hozott határozatról kivonat készítése harmadik fél kérelmére

173/C.§ (17) bekezdés

4.

A szankcionálás szempontrendszerének pontosítása

172.§ (4) bekezdés, 173/C.§ (7c) bekezdés, 177.§ (3a) bekezdés

5.

Igazgatási szolgáltatási díjak valorizációja

9.§ (5) bekezdés

 

A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelmek esetében számos esetben került sor hiánypótlásra, mivel sok esetben fenn állt a összeférhetetlenség, illetve a kérelmező tevékenységi körében nem szerepelt a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. Ezen feltételek teljesítése nélkül azengedély nem adható meg. A törvény módosításaként az eljárás egyszerűsítése érdekében a követelmények a törvényben egyértelműen szerepelnek.

Amennyiben egy kérelem a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági (a tevékenységet végző természetes személyre vonatkozó) döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, úgy az eljárás felfüggesztésének lehetősége nélkül a kérelem elutasítása, majd annak újbóli benyújtása indokolatlan adminisztrációs teherrel és további eljárási költségekkel jár a kérelmező terhére. Ennek elkerülése érdekében célszerű volt az eljárás felfüggesztésének lehetőségét megteremteni.

A törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a könyvvizsgálattal érintett gazdálkodó kérelmére a minőségellenőrzési eljárásban hozott határozatról a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság kivonatot készítsen. Kivonat készítésére kerülhet sor (a könyvvizsgálói jelentés visszavonása esetén), amikor kérelemre a közfelügyeleti hatóság kivonatot készít a minőségellenőrzéssel összefüggésben hozott határozatról annak érdekében, hogy a gazdálkodó megfeleljen a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. § (8) bekezdésében foglaltaknak.

A törvény a minőségellenőrzésekhez kapcsolódó szankcionálási szempontrendszer elemeit jelenleg mintegy teljes körű felsorolásként tartalmazza, miközben a felsoroltakon túlmenően, egyéb szempontok is felmerülhetnek a kiszabható szankciók megállapításakor. Ennek érvényesítése érdekében, illetve annak érdekében, hogy a törvény előírásai maradéktalanul megfeleljenek a könyvvizsgálói irányelv rendelkezéseinek, szükséges volt az érintett rendelkezés pontosítása. A módosítás az egységes bírói ítélkezési gyakorlat elősegítését is célozza.

A megnövekedett költségekre és az időközben bekövetkezett inflációs hatásra tekintettel indokolt volt a Kamara részére fizetendő - 14 évvel ezelőtt megállapított – 25 ezer, illetve 50 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj mértékének növelése, megfelelő valorizációja. Az új mérték: 70 ezer forint!

A törvény a kihirdetését követő napon lépett hatályba!

Szólj hozzá