; ; ; ;

A Hallgatói Gyermekgondozási Díj

2023. november 9. Perfekt Blog

A Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §. rendelkezik a „Hallgatói” vagy „Diplomás” gyermekgondozási díjról. A köztudatban mindkét elnevezéssel találkozhatunk.

dakota-corbin-pmnjs6b3xp4-unsplash.jpg

A „Hallgatói” gyermekgondozási díjra az jogosult aki:

 • általános szabályok szerinti gyermekgondozási díjra nem jogosult,
 • a gyermek születését megelőző 2 éven belül felsőfokú intézményben, a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével, teljes idejű képzésben legalább 2 aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • gyermeke hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állam-polgára, és
 • a gyermek születése napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Továbbiakban az is jogosult lehet:

 • akinek a gyermeke diplomás gyermekgondozási díj igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik,
 • aki az általános szabályok szerinti GYED-re nem jogosult,
 • aki a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • aki magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állam-polgára, és
 • a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Ez utóbbi jogosultsági feltétel rendszer azokra vonatkozik, akik már részesülnek vagy részesültek „Hallgatói” gyermekgondozási díjban. A jogalkotó ezzel azt akarta elérni, hogy azok, akik további gyermeket vállaltak, azok is „Hallgatói” gyermekgondozási díjra legyenek jogosultak.

Nézzünk erre egy példát:

Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán osztatlan képzésben részesül 2018.09.01-től. Gyermeke született 2022.08.01-jén. „Hallgatói” gyermekgondozási díjra jogosult 2022.08.01- 2024.08.01-ig. A gyermekvállalás miatt a hallgatói jogviszonyát szünetelteti 2022.01.01-től.

Ismételten gyermeke születik 2023.10.11-én. A második jogosultsági szabály alapján „Hallgatói” gyermekgondozási díjra jogosult 2023.10.11- 2025.10.11-ig, mert az első gyermek jogán megállapított „Hallgatói” gyermekgondozási díj tartama alatt következett be a második gyermek születése.
Egyébként a fő szabály szerint nem lett volna jogosult, mert a második gyermek születését megelőző két éven belül két aktív félévvel már nem rendelkezik. A két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző 2 éven belüli összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

A vér szerinti apa jogosultsága is fennállhat, ha az anya meghal, vagy ha egyik GYED-re sem jogosult. Ennek időtartama a meghatározott jogosultsági időből igénybe nem vett időszakra jár, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig.

Általánosságban a „Hallgatói” gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

A gyermek születését követő 169. napot megelőzően nem jár gyermekgondozási díj arra az időszakra, amikor a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.

Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

süti beállítások módosítása