; ; ; ;

Egészségbiztosítási ellátások összegének változása

2024. január 8. Perfekt Blog

Az 508/2023. (XI.20) kormányrendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 266.800 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum összege 326.000 forintra emelkedett 2023. december 01-től.

Ez a változás az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak összegét 2024. január 01-től érinti.

kep1_2.jpg

Táppénz összege

  • a táppénz alapjának 60%-a, ha a biztosított a folyamatos biztosítási időszak alatt rendelkezik legalább 730 nap biztosításban töltött nappal;
  • a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított 730 napnál kevesebb biztosításban töltött nappal rendelkezik;
  • a táppénz alapjának 50%-a a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, illetve a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára, ha a gyermeke mellett tartózkodik az intézményben,

azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja, meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

2023. január 01-2023. december 31-ig: 464.000 Ft /30= 15.466,67 Ft/nap,

2024. január 01-től: 533.600 Ft/30= 17.786,67 Ft/nap.

Nézzünk két példát.

A biztosított 2023. november .29-től 2024. január 31-ig jogosult táppénzre. A táppénz napi alapja (100%) 30.000 Ft. A táppénz mértéke 60%, így a napi táppénze 18.000 Ft helyett a 2023. december 31-ig érvényes táppénz maximum, vagyis 15.466,67 Ft/nap lesz a táppénzre jogosultsága végéig. A táppénz napi maximum összege nem változik, mert a táppénzre való jogosultság kezdőnapján érvényes napi maximumot kell alkalmazni.

Egy másik biztosított 2024. január 02-től 2024. január 31-ig jogosult táppénzre. A táppénz napi alapja (100%) 30.000 Ft. A táppénz mértéke 60%, így a napi táppénze 18.000 Ft helyett a 2024. január 01-től érvényes táppénz maximum 17.786,67 Ft/nap lesz a táppénzre jogosultsága végéig.

Gyermekgondozási díj összege

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

2023.01.01 - 2023.12.31-ig 464.000 Ft x 70% = 324.800 Ft/hónap,

2024.01.01-től 533.600 Ft x 70% = 373.520 Ft/hónap.

A gyermekgondozási díj havi összegének maximuma teljes hónapra folyósított ellátás esetére vonatkozik. Amennyiben nem teljes hónapra kerül folyósításra az ellátás, úgy a havi maximum összeg harmincad része a 12.450,67 Ft/nap lesz a napi maximum összeg.

Nézzünk erre is egy példát.

A biztosított 2023. október 01-től 2024.május 31-ig jogosult gyermekgondozási díjra. A gyermekgondozási díj alapja (100%) 15.800 Ft. Az ellátás mértéke 70%, így a gyermekgondozási díj napi összege 11.060 Ft, ami október hónapban 31 nappal felszorozva a gyermekgondozási díj havi összege 342.860-Ft helyett, a 2023. december 31-ig érvényes gyermekgondozási díj havi maximum összege 324.800 Ft lesz. 2024. január hónapban a napi összeget 11.060 Ft-ot, 31 nappal felszorozva 342.860 Ft lesz a gyermekgondozási díj havi összege, ami már nem éri el a 373.520 Ft/hó maximumot.
A gyermekgondozási díjnál nem a jogosultság kezdőnapján érvényes havi maximumot, hanem a mindenkori havi maximum összeget kell alkalmazni.

Hallgatói gyermekgondozási díj

A biztosítási jogviszonyban nem állók esetében

  • alapképzésben, szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér,
  • mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70%-ának harmincad része.

2023. január 01 - 2023. december 31-ig:

232.000 Ft x 70%= 162.400 Ft/30= 5.413,33 Ft/nap.

296.400 Ft x 70%= 207.480 Ft/30= 6.916 Ft/nap.

2024. január 01-től:

266.800 Ft x 70%= 186.760 Ft/30= 6.225,33 Ft/nap.

326.000 Ft x 70%= 228.200 Ft/30= 7.606,67 Ft/nap.

Nevelőszülői gyermekgondozási díj

Az alapja a jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, napi összege ennek a 70%-ának a harmincad része.

2023. január 01-2023. december 31-ig:

232.000 Ft x 55%= 127.600 Ft x 70%= 89.320 Ft/30= 2.977,33 Ft/nap.

2024. január 01-től:

266.800 Ft x 55%= 146.740 Ft x 70%= 102.718 Ft/30= 3.423,93 Ft/nap.

süti beállítások módosítása