; ; ; ;

Az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetése

2024. január 16. Perfekt Blog

Az 508/2023. (XI.20) kormányrendelet alapján a minimálbér 266.800 forintra, a garantált bérminimum 326.000 forintra emelkedett. A változás 2023. december 01-től került bevezetésre, ami az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók társadalombiztosítási járulékfizetési és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségét is befolyásolja.

A biztosított egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adó fizetését és járulékfizetését az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége határozza meg. Ha a főtevékenysége középfokú szakképzettséget nem igényel, akkor a minimálbér, ha legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum havi összege, képezi a minimum adó és járulék alapját. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, a társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5%.

Egyéni vállalkozó

A biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét után fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum, a szociális hozzájárulási adó alapja havonta legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum 112,5%-a.

Társas vállalkozók

A biztosított társas vállalkozó társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum, a szociális hozzájárulási adó alapja havonta legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum 112,5%-a.

Közös szabályok

A meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amely alatt a társas vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozó:

  • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
  • fogvatartott,
  • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,
  • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,
  • ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét a tárgyhó egészében szünetelteti.

Amennyiben a fent meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vagy társas vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.

kep1_3.jpg

Nézzünk két példát a járulék és a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre.

Biztosított egyéni vállalkozó 2024.04.20-tól. Főtevékenysége villanyszerelő.

2024. április hónap (2024.04.20-30-ig):

Társadalombiztosítási járulék:
326.000,-Ft/30 = 10.867,-Ft/nap x 11 nap= 119.537,-Ft x 18,5% = 22.114,-Ft.

Szociális hozzájárulási adó:
326.000,-Ft x 112,5%= 366.750,-Ft/30= 12.225,-Ft x 11 nap= 134.475,-Ft x 13%= 17.482,-Ft.

Biztosított egyéni vállalkozó 2020.01.01-től. Főtevékenysége takarító. Táppénzben részesült 2024.03.01-08-ig.

2024.március hónap (2024.03.09-31-ig):

Társadalombiztosítási járulék:
266.800,-Ft/30 = 8.893,-Ft/nap x 23 nap= 204.539,-Ft x18,5%= 37.840,-Ft Tb. járulék .

Szociális hozzájárulási adó:
266.800,-Ft x 112,5%= 300.150,-Ft/30= 10.005,-Ft x 23 nap= 230.115,-Ft x 13%= 29.915,-Ft.

Az egyéni és társas vállalkozók minimum járulék- és adófizetési kötelezettsége

Minimálbér 266 800 Ft/hó 326 000 Ft/hó
Szocho. alapja 112,5%

300 150 Ft/hó
10 005 Ft/nap

366 750 Ft/hó
12 225 Ft/nap
Társadalombiztosítás alapja 100% 266 800 Ft/hó
8 893 Ft/nap
326 000 Ft/hó
10 876 Ft/nap

 

süti beállítások módosítása