Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. júl 08.

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai, különös tekintettel a befogadói oldalról teljesítendő adatszolgáltatásra

írta: Perfekt Blog
A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai, különös tekintettel a befogadói oldalról teljesítendő adatszolgáltatásra

Czinege Attila Ellenőrzési Szakfőigazgató Úr által tartott online Perfekt szakmai napon ígéretet tett arra, hogy az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség július 1-jétől bekövetkezett változásaival kapcsolatban a NAV részletes útmutatót és segítséget ad arra vonatkozóan, hogy a befogadói oldalon az adózóknak milyen adatokat, hogyan kell szolgáltatni az adóhivatal felé a következő adómegállapítási időszakokban.

A részletes szakmai anyag elkészült, ezt változtatás nélkül közöljük, reméljük olvasóink segítségére szolgál.

  positive-businessman-using-laptop_23-2147800028.jpg

 

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 08.

Képezhető fejlesztési tartalék, ha a negatív az eredménytartalék?

írta: Dr. Sztanó Imre
Képezhető fejlesztési tartalék, ha a negatív az eredménytartalék?

front-view-young-beautiful-lady-grey-shirt-working-with-documents-using-her-pc-sitting-inside-her-office-thinking-worrying-during-daytime-building-job-activity_140725-15152.jpgA társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. §  (1) bekezdése szerint: „az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.„ A rendelkezéseket az adózó a  2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazhatja. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásnak dönteni kell a tartalékképzést illetően.  Gyakorlati megoldás szempontjából a következő esetek fordulhatnak elő:ű

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 06.

Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

A TAO tv. 7.§ -ának f) pontját módosította a 2020. évi XLVI. törvény, amely az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.

Ebben a módosító jogszabályban a fejlesztési tartalék képzésére, lekötésére, mint az adózás előtti eredményt csökkentő tétel változásaira hívjuk fel a figyelmet.

  close-up-woman-holding-piggy-bank_23-2148411854.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 01.

Kötelezővé válik lehetővé tenni az elektronikus fizetést 2021-től

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Kötelezővé válik lehetővé tenni az elektronikus fizetést 2021-től

A 2021-es költségvetést megalapozó „salátatörvény” [1] 38.§-a kiegészíteni javasolja a kereskedelemről szóló törvényt egy új, 5/F.§-sal , amely szerint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1.§-a szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.

pay-goods-by-credit-card-through-smartphone-coffee-shop_1150-18761.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 29.

Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

Nagyon valószínű, hiszen az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot módosító indítvány már az Országgyűlés előtt van. Parragh László már június 17-én nyilatkozta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette az ún. reformjavaslatukat, melyben a KATA-s vállalkozásokra vonatkozóan bizonyos szigorításokat vezetnének be, ezzel visszaszorítva a visszaélésre okot adó lehetőségek tárát.

  contemplative-girl-with-gadgets-notepad_23-2147778674.jpg

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 25.

A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

írta: Perfekt Blog
A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

105978992_2586210198147870_23510931762382603_o_1.jpgA Magyar Közlöny 20/144. számában megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A képzések szervezését érintő jogszabályi rendelkezések

A fent nevezett jogszabály értelmében felnőttképzésben távolléti képzés formájában kizárólag a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő (vagyis a legkésőbb 2020. június 17-ig indított) képzések szervezhetők 2020. augusztus 31-ig.

A veszélyhelyzet megszűnését követően felnőttképzésben csak abban az esetben indítható képzés távoktatás formájában, ha azt jogszabály, illetve képzési program lehetővé teszi.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 24.

Megszűnik a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban is

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Megszűnik a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban is

tax-notice-sticky-note-illustration_53876-8271.jpgA pénzügyminiszter által benyújtott T/10856. számú törvényjavaslat Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról rengeteg jogszabályváltozást hozhat a jövőre nézve. Ebből szemezgetünk, talán az egyik leglényegesebb, az adózók terheit könnyítő rendelkezést emelünk ki.

Azoknak a kettőst könyvvitelt vezető társasági adóalanyoknak, amelyeknek a megelőző évben az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta a 100 M FT-ot, adóelőleg kiegészítési kötelezettsége volt a helyi adóban. 2019. évben már a társasági adóban mentesültek ezek a vállalkozások az év végi feltöltési kötelezettség alól, a „tehermentesítés” azonban csak részben valósult meg, hiszen a helyi iparűzési adóban továbbra ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 22.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején IV.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején IV.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az értékcsökkenés elszámolása: a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Az üzembehelyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.

woman-working-from-home-during-coronavirus-covid-19-quarantine_155003-9171.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 17.

Szociális hozzájárulási adó további csökkentése

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Szociális hozzájárulási adó további csökkentése

A szociális hozzájárulási adó  2019. július 1-jétől a korábbi 19,5%-ról 17,5 százalékra csökkent, most azonban újabb csökkentés várható.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3-4. §-ai alapján, 2020. július 1-jétől az alábbi változások várhatóak ebben az adónemben.

  co-workers-discussing-about-business-strategies_144627-30289.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. jún 15.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején III.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején III.

high-view-coronavirus-head-titles-money_23-2148568110.jpgAz előző cikkben említettük az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolási lehetőségeit. Természetesen előfordulhat olyan eset is, hogy az átszervezésre csak később kerül sor. Ennek okai sokfélék lehetnek, de ilyen például valamilyen új technológiai megoldás bevezetése. Ebben az esetben a várható költségeket fel kell mérni és a számviteli törvény lehetővé teszi az un. előrehozott költségelszámolást . Ebben az esetben a céltartalék képzés szabályait kell tanulmányozni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 41. § (2) bekezdése szerint „Az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 13.

Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

A Kormány benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot. [1] A törvényjavaslat a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra vonatkozóan számos veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedést, kedvezményt (adókönnyítések, fizetési moratórium stb.) további átmeneti időre biztosítani rendel.

 

side-view-woman-working-laptop-while-wearing-face-mask_23-2148575294.jpgA  Mt.-t 2020. július 1-jéig – a veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglaltakkal egyezően azzal kell alkalmazni, hogy

a) munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlésiszabályoktól eltérően is módosíthatja

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 10.

Visszaszámlálás indul, ideje felkészülni a számlaszintű adatszolgáltatás változásaira

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Visszaszámlálás indul, ideje felkészülni a számlaszintű adatszolgáltatás változásaira

time-business_1212-46.jpgMár csak egy hónap van hátra, a 2020. július 1-jétől várható változások indulására, addig még az adózóknak van idejük felkészülni.  Nem kis túlzással állíthatjuk, hogy alig egy év múlva a NAV tényleg valamennyi ügyletet, - ideértve a belföldi és a külföldi ügyleteket is – azonnal, valós időben látni fog

2013 óta jelentjük a nagyobb áfa tartalommal rendelkező számlák adatait tételesen a belföldi összesítő jelentésben, ennek értékhatára természetesen jelentősen csökkent azóta. 2018. évtől kezdődően pedig bevezetésre került az online számlaadatszolgáltatás, és ezzel egyidőben pedig a belföldi összesítő jelentésben szerepeltetendő számlák áfa értékhatára jelentősen lecsökkent, 1 M Ft-ról 100 ezer Ft-ra. ...

Tovább Szólj hozzá

2020. jún 08.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején II.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején II.

Ma még lehetetlen felmérni, hogy a koronavírus világjárvány milyen hatással van/lesz a gazdaságra. Az azonban már most tapasztalható, hogy sokan elveszítik állásukat, sok vállalkozás tevékenysége megváltozik, megszűnik. A világ másmilyen lesz akkor is, amikor a járványnak vége lesz. Nyilvánvalóan lesznek olyan vállalkozások, amelyek bizonyos tevékenységet elhagynak, korlátoznak , vagy éppen új tevékenységbe kezdenek. Ezek hatással lesznek a meglévő kapacitások hasznosítására is. A számviteli elszámolások során olyan gazdasági események is bekövetkez(het)nek, amelyekkel korábban nem találkozott a könyvelő. Ilyen lehet például új tevékenység bevezetése, vagy valamilyen átszervezés a meglévő eszközök hasznosítására. ...

Tovább Szólj hozzá

2020. jún 01.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején

Az utóbbi időben szakmai megbeszéléseken gyakran felvetődik az a kérdés, hogy a koronavírus világjárvány indukál-e valamilyen speciális számviteli elszámolást. Úgy ítélem meg, hogy külön szabályok alkotására nincs szükség, de néhány meglévő előírás alkalmazása aktuálissá válhat. A blogok között már korábban is írtam arról, hogy a számviteli beszámoló közzétételének határideje módosult . /140/2020, (IV.21.) Korm.rendelet/ Természetesen a beszámolóhoz kapcsolódó adóbevallások határideje is ennek megfelelően változott. A határidő mindkét esetben: 2020. szeptember 30. Kérdésként merül fel, hogy a határidő módosítása miatt szükséges-e módosítani a számviteli politikát , azaz módosítani a mérlegkészítés ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 25.

Ötmillió forint adóelengedést is kaphatnak a vállalkozások

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Ötmillió forint adóelengedést is kaphatnak a vállalkozások

Adó könnyítések a koronavírus járvány ideje alatt. 140/2020.(IV.21.) kormány rendelet.

A járványt megelőzően csak a magánszemélyek esetében volt jogszerű az adóelengedés intézménye. Ez a vállalkozások számára nem volt elérhető, bármilyen súlyos anyagi nehézséggel is küzdöttek.  Most a járvány időszaka alatt, lehetősége van a vállalkozásoknak, hogy kérjék az adójuk elengedését. Már az ART 198,199 §-án túl is lehetőségük van minden adónemben igénybe venni.

Kérelmet a veszélyhelyzet fennállása alatt, vagy az azt követő 30 napig lehet benyújtani a NAV-hoz elektronikus formában. Ennek elbírálása esetén az adótartozást egyetlen alkalommal a kért adónemben a teljes tartozás 20 % -ig maximum 5 millió Ft. erejéig lehet kérni, az elengedést.

business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-internal-revenue-service-inspector-checking-document-audit-concept_1423-126.jpg

 Természetesen a kedvező elbírálásra akkor lehet számítani, ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 20.

A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, illetve ellátási alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt

írta: Széles Imre
A munkavállaló társadalombiztosítási  jogállása, illetve ellátási alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt

A járvány okozta gazdasági helyzet számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ami miatt sok munkavállaló kényszerült fizetés nélküli szabadságra, illetve – jobb esetben – módosult a munkaideje részmunkaidőre.

young-man-working-warehouse-with-boxes_1303-16617.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 18.

Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

írta: Dr. Sztanó Imre
Mit csináljunk a számlatömbökkel? Kidobjuk?

2020. július 1-jétől az online számlajelentés kiterjesztésének első lépéseként- az általános forgalmi adó összegétől függetlenül – a belföldi adóalanyok közötti összes ügyletről adatot kell szolgáltatni. A módosított előírások a belföldi fordított adózás alá tartozó és/vagy általános forgalmi adó mentes ügyletekről számlát kiállítókra is vonatkoznak. A szabályozásnak azonnali, emberi beavatkozás nélküli adattovábbításának feltételeinek megteremtésével lehet eleget tenni. Természetesen nem kizárt a továbbiakban sem a kéziszámlázás, a számlatömbök használata , de ez esetben kézzel kell kiállítani a számlákat és ezeket is online kell jelenteni az adóhatóság részére. (Ha másért nem, úgy környezetvédelmi ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 13.

Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési moratórium alatt, a beszámolóban

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Törlesztő részletek áthelyezése a fizetési  moratórium alatt, a beszámolóban

A 47/2020. (III.18.) sz. Kormányrendelet a veszélyhelyzet fennállás időtartamára, illetve 2020. december 31-ig fizetési moratóriumot hirdetett.

A fenti fizetési moratórium vonatkozik az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és concept-economy-with-piggy-bank-calculator_23-2148525309.jpgkölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére.

A szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták.

A fenti moratórium a 2020. március 18-án fennállott kötelezettségekre lehet alkalmazni.

Így kérdésként ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. máj 11.

A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

írta: Dr. Kothencz Éva
A veszélyhelyzettel összefüggő beszerzések sajátos szabályai

A COVID-19-járvány az élet szinte valamennyi területén érezteti hatását. Nem jelentenek ez alól kivételt a közbeszerzések sem. Különösen igaz ez az egészségügyi beszerzések piacára . A veszélyhelyzettel szembeni védekezéssel összefüggésben rendkívüli mértékben megnövekedett egyes hasonló jellegű áruk és szolgáltatások iránti kereslet. Gondoljunk csak a védekezéshez szükséges védőfelszerelések beszerzésére: szájmaszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítőszerek, orvostechnikai eszközök, lélegeztető gépek. Ezek nagy mennyiségben történő, közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű beszerzésére klasszikusan a közbeszerzési szabályozás hatálya alá esik. Jóllehet, amint az uniós közbeszerzési irányelvek, úgy a hazai ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis