Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2019. máj 27.

Közbeszerzési adatszolgáltatási határidő

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési adatszolgáltatási határidő

2019. május 31-ig majusi_hatarido_kozbesz.jpg
éves statisztikai összegezést
kell készíteniük az ajánlatkérőknek

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis

2019. máj 22.

Iparűzési adó bevallása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Iparűzési adó bevallása

Az iparűzési adó alanyainak fontos határidő közeleg, hiszen 2019. május 31-ig kell bevallani a 2018. év iparűzési adóját, illetve a következő időszakra esedékes előlegeket. Fontos változás, hogy a 2018. évre esedékes adóból érvényesíthető utoljára a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. máj 08.

Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

írta: Gombár Gábor
Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

Vámtartozás = Vám alapja x Vámtétel

Ez egyszerű, ha tudjuk mennyi a vám alapja. Régen a mennyiségi tételek idejében – mondjuk az őskorban a sóból -, „csak” elvették minden 100 kiló után 1-et és meg is volt az eljárás! Sok nehézségre kellett megoldást találni az elmúlt évszázadok során, hogy hatékony és egyszerű legyen a rendszer. Ma is azt gondoljuk, hogy van megoldandó feladat és megválaszolatlan kérdés, ha a vámértékről kell beszélni.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet

2019. máj 06.

Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

írta: Dr. Kothencz Éva
Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

Mind a kiírók, mind a gazdasági szereplők részéről időről-időre felmerül a kérdés, hogy az egymással bizonyos viszonyrendszerben álló cégek – például az azonos tulajdonosi körbe tartozók – indulhatnak-e ugyanazon közbeszerzési eljárásban önálló ajánlattevőként? Vizsgáljuk meg, hogy a közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban úgy is mint: Kbt.) tartalmaz-e rendelkezéseket ezen helyzetre?

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes

2019. máj 01.

Vállalkozási jellegű jogviszony

írta: Széles Imre
Vállalkozási jellegű jogviszony

Noha a címben említett elnevezést már több mint 10 éve nem használja az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény, ám a jogviszonyt – egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyként – továbbra is ismeri a jogszabály, illetve alkalmazzák – nem egyszer „akaratuk ellenére” – a felek.  Nem „akaratlagosan” akkor kerül sor a címben említett jogviszony tekintetében, amikor u.n. számlaképes (tehát adószámmal rendelkező) magánszemélyről van szó.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2019. ápr 24.

A versenytilalmi megállapodásról

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A versenytilalmi megállapodásról

A Kúria tavaly fontos döntést hozott a versenytilalmi megállapodásban kikötött ellenérték megfelelőségéről.  A Kúria honlapján is közzétett 30/2018. munkaügyi elvi döntés [1] szerint a kikötött ellenérték akkor megfelelő, ha figyelembe veszi az eset sajátos körülményeit, ezen belül különösen a munkavállaló képzettségét, tapasztalatát, végzettségét, továbbá a korlátozás egyedi jellemzőit. Nem tekinthető eltúlzottnak a bruttó havi alapbér 50%-ában meghatározott ellenérték sem.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. ápr 22.

Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

Folyamatos a javítás és a felhasználói visszajelzések miatti fejlesztés a NAV online adatszolgáltatási rendszerében.

2019. májusától fontos változásokra kell felkészülnünk, ezeket a módosításokat foglaltuk össze jelen cikkünkben, különös tekintettel arra, hogy egyes változások figyelmen kívül hagyása akár eredménytelen adatszolgáltatáshoz is vezethet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis

2019. ápr 03.

2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

írta: Dr. Kothencz Éva
2019. április 1-jével módosult a közbeszerzési törvény!

Amint azt 2018. december 10-i bejegyzésünkben ( https://perfekt.blog.hu/2018/12/10/modosul_a_kozbeszerzesi_torveny_840 ) hírül adtuk, a közbeszerzési törvény (Kbt.) 2019. április 1-jével ismét több ponton változik. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) többszintű hatályba léptetési szabályainak túlnyomó többsége 2019. április 1-jével épült be a Kbt.-be. (A változáskövetéssel ellátott jogszabályszöveg letölthető a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról az alábbi elérési útvonalon: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/2019-aprilis-1-tol-hatalyos-kbt--- )

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. már 28.

Fontos adatszolgáltatási kötelezettség április 1-jén!

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos adatszolgáltatási kötelezettség április 1-jén!

Az Art. szerinti adózó (ideértve a társasházat, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha azt számla alapján juttatja, és annak összege a tárgyévben meghaladja az 1 millió forintot.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni fontos es aktualis

2019. már 25.

Vállalkozás és gyermekvállalás (1.)

írta: Széles Imre
Vállalkozás és gyermekvállalás (1.)

vallalkozas_gyermekvallalas.jpgKözismert, hogy a CSED mellett tilos a keresőtevékenység, míg a GYED és a GYES folyósítása alatt a kismama már szabadon dönthet arról, hogy teljes idejét a gyermekének szenteli (tehát marad fizetés nélküli szabadságon) vagy esetleg már teljes vagy részmunkaidőben (akár további foglalkoztatónál) munkát végez.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni