Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. nov 16.

Lényeges változás a helyben készített étel- és ital elvitelre történő értékesítésében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Lényeges változás a helyben készített étel- és ital elvitelre történő értékesítésében

pexels-photo-4393249.jpeg

2020. november 14-i hatállyal a Magyar Közlöny 246. számában az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletben kihirdette a jogalkotó, hogy az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalom a veszélyhelyzet idejére 5%-os adómértékkel adózik.

...

Tovább Szólj hozzá

2020. nov 13.

Bértámogatás a veszélyeztetett ágazatok számára II.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Bértámogatás a veszélyeztetett ágazatok számára II.

November 12-én publikált cikkünkben az egyes ágazatokra vonatkozó mentességeket, egyéb rendelkezéseket tekintettük át.

A kihirdetett kormányrendeletben (485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről”) azonban jogalkotó intézkedik az egyes különösen nehéz helyzetbe került ágazatok számára bértámogatásokról is, melynek részleteit az alábbi cikkünkben közöljük.
business-men-sitting-lawyers-s-desk-people-signing-important-documents_1157-40457.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. nov 12.

Korlátozó intézkedések a gazdaságban, a veszélyhelyzetre vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedések részletei I.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Korlátozó intézkedések a gazdaságban, a veszélyhelyzetre vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedések részletei I.

2020. november 10.-én éjszaka jelent meg a Magyar Közlöny 242-i számában a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, illetve a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet „A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről”.

A jogszabályok a következő időszak fontos tudnivalóit tartalmazzák a vállalkozások számára.

  people-office-during-pandemic-working-with-masks_23-2148666325.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. nov 04.

Fontos változások a helyi adóban 2021-től

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változások a helyi adóban 2021-től

A 2021. évi adójogszabály változásokkal kapcsolatban benyújtott T/13258-as törvényjavaslattal kapcsolatban a Gazdasági Bizottság a részletes vitát lefolytatta és lezárta. A közeljövőben várható a törvényjavaslat elfogadása és kihirdetése.

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk egy-két várható módosítással, https://perfekt.blog.hu/2020/10/14/2021_evi_adojogszabaly_valtozasok , azonban a helyi adókkal kapcsolatos változásokra ebben a cikkben térünk ki.

close-up-business-lady-using-gadget-while-examining-document_1262-17791_1.jpg 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. nov 02.

A számviteli törvény 2021. évi változásai. (2. rész)

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli törvény 2021. évi változásai. (2. rész)

Előző cikkünkben – a 13238. sz. törvényjavaslat alapján – összefoglaltuk a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény pexels-photo-796602.jpegvárható változásait. A következőkben a változásokat részletesebben is bemutatjuk.

C) A gazdasági események nettó módon történő elszámolásának bővítése az egyéb tételek és pénzügyi tételek között  

...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 22.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége - 3.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége - 3.

A cikksorozat második részében a Cstv. 33/A [1] .§-a alapján történő igényérvényesítéssel foglalkoztunk, azaz olyan esetekkel, amikor a hitelezők vagy a felszámoló bírósági úton kéri annak megállapítását, hogy az adós korábbi vezetői (ideértve az ún. árnyéktisztségviselőket is), a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati összefüggésben az adós vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

documents-with-charts-touchpad-desk_1098-241.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 21.

Nem főállású kisadózói státusz

írta: Széles Imre
Nem főállású kisadózói státusz

pexels-photo-3815573.jpeg

Hogy a kisadózót mikor kell nem főállásúnak tekinteni, azt a Kiva (2012. évi CXLVII.) törvény 2. § 8. pontjában találjuk. E szerint nem főállású az a kisadózó, aki

  • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
  • a Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
  • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban ...
Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 14.

Hogyan változik a számviteli törvény 2021. évben?

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan változik a számviteli törvény 2021. évben?

Közzétételre kerül a T13258. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények módosításáról. Szokásos módon az adótörvények változása között szerepel a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény módosítása is.

woman-with-contracts_1098-13650.jpg

E cikk keretében most csak a legfontosabb változásokat foglaljuk össze. Ezek a következők:

  • a tőketartalék változásának könyvelési időpontja,
  • az osztalék miatt követelés elengedésének elszámolása,
  • a gazdasági események nettó módon történő elszámolásának bővítése az egyéb tételek és pénzügyi tételek között,
  • az átalakulással összefüggésben lekötött tartalék képzési kötelezettség előírása,
  • fogalmi pontosítás az átlagos létszám meghatározására,
  • az éves beszámoló ...
Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 14.

2021. évi adójogszabály változások

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
2021. évi adójogszabály változások

Szeptember 30-án publikált cikkünkben („Megérkezett az első őszi adócsomag") még a törvényjavaslat pontos szövege ismeretlen volt, azonban 2020. október 13-án felkerült a javaslatról szóló jogszabálytervezet, - a T/13258. számú törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról – így a változásokról részletes tájékoztatást adunk Olvasóinknak. Az egyes adónemek és módosítások vonatkozásában részletesen írunk majd a törvény kihirdetését követően.

  flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 07.

Miben különbözik a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozók minimum járulékfizetésétől?

írta: Széles Imre
Miben különbözik a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozók minimum járulékfizetésétől?

Ahogy az minden érintett számára már ismert, szeptember 1-jétől a munkaviszonyban álló dolgozók esetében is bevezetésre került a minimum járulékfizetési kötelezettség. Mivel ez többnyire a kisvállalkozásokat érinti (akik tagjai társas vállalkozóként hosszú-hosszú ideje minimum járulékfizetésére kötelezettek), talán nem haszontalan, ha a két rendszer néhány alapvető eltérésére hívjuk fel a figyelmet.

  pexels-photo-4050303.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 05.

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

írta: Dr. Sztanó Imre
A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 20 § (2) bekezdése szerint: „Az éves beszámolóban az adatokat – a törvényben foglalt esetek kivétellel – ezer forintban (illetve adott mérlegfőösszeg értékhatárok felett millió forintban) kell megadni.”  A törvény szerinti egyértelmű szabály mellett is felvetődnek kérdések. Így például egy olyan kérdés is felmerült, hogy amennyiben a társaság forintalapú könyvvezetés mellett euróban tartja nyilván a jegyzett tőkéjét, akkor jogosult-e arra, hogy a beszámolóját is euróban állítsa össze?
flat-lay-desktop-with-laptop-glasses_23-2148430803_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 28.

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény ismerteti.

Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során.

 
business-startup-works-digital-online-infomation_1421-19.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 23.

Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

Ajándékozással, illetve örökléssel történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon ajándékozási, vagy öröklési illetéket kell fizetni. Az Itv. 17. § (1) bekezdés w) pontja alapján azonban az ajándékozási mentességek köre 2020. július 8-i hatállyal kibővült, míg az öröklési illeték alóli mentességek köre a Itv. 16. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosult.


woman-holding-christmas-present-box-close-up_1303-18211.jpg

Összességében az állapítható meg, hogy ezentúl testvérek is örökölhetnek, illetve ajándékozhatnak egymásnak illeték fizetése nélkül, lássuk ennek a törvényi hátterét.

Abban az esetben, ha az adott vagyonszerzés alapján az ajándékozási vagy öröklési illeték hatálya alá ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 16.

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

A számlaszintű adatszolgáltatás szigorítása két lépcsőben valósul(t) meg, első lépésként 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra irányadó 100 ezer Ft-os értékhatár eltörlésre került, így a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok részére kibocsátott valamennyi számla adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik.

Második lépésként 2021. január 01-jétől fog az adatszolgáltatási kötelezettség változni, ezt a két lépcsőfokot fejtjük ki részletesebben.

  pexels-photo-3803221.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 14.

E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

írta: Perfekt Blog
E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

Cikk sorozatunk első részében az e-learning képzés fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk, a második írásunkban a felnőttképzés keretein belül a távoktatásos képzési forma jogszabályi hátterét érintettük és bemutattuk a Perfekt Zrt. (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatási képzési szolgáltatásának legfontosabb jellemzőit. Most sorra vesszük az ajánlásokat, melyek ismerete nélkülözhetetlen – annak, aki még nem döntött, azért, hogy ezek birtokában hozhassa meg döntését, annak pedig, aki már választott, azért, hogy már most támogatást nyújthassunk az új szakmája megszerzésében.

  pexels-photo-4145190.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

süti beállítások módosítása