Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. ápr 29.

A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

írta: Dr. Kothencz Éva
A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

Kérdésükre vonatkozó válaszunk röviden: igen, információjuk helyes. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv .) érintette a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó szabályozást is.

  flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis

2020. ápr 27.

Kurzarbeit magyar módra

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kurzarbeit magyar módra

lemon_1205-1666.jpg

„Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk…” muszáj ezzel a filmtörténeti klasszikussal kezdenem ezt az írást, mikor a kormányrendeletet először elolvastam, rögtön ez a mondat jutott az eszembe.

A jogalkotó a munkahelyek védelme érdekében 2020. április 10-én kiadott  105/2020. (IV. 10.) számú rendelet ében szabályozta a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatását, mely a Magyar Közlöny 71. számában került kihirdetésre.

A szóbeli tájékoztatón elhangzott, hogy a minta a német „kurzarbeit”, azonban a magyar szabályozás rejt némi meglepetést.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 22.

A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, határidő 2020. szeptember 30.

írta: Dr. Sztanó Imre
A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés, határidő 2020. szeptember 30.

abstract-office-desktop_155003-4108.jpgA számviteli törvény 154. § (1) bekezdése szerint: „Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.” A 153. § (1) bekezdése tartalmazza a közzététel határidejét. A vállalkozó a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására ...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. ápr 21.

A számviteli beszámoló elfogadása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámoló elfogadása

Az Alaptörvény 53. cikke és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény felhatalmazása alapján 2020. április 10-én megjelent a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet. A rendelet több olyan intézkedést tartalmaz, mely az érintett szervezetek működését befolyásolja. Így többek között a testületi ülések online lebonyolítását , vagy írásbeli egyeztetéssel történő megtarthatóságát.

businessman-working-laptop-doing-calculations_23-2148377750.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 14.

Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

írta: Dr. Kothencz Éva
Még mindig a közbeszerzési törvény változásairól: 2020. február 1-től rövidebbek a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidők

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv .) fontosabb változásait bemutató sorozatunkat a tájékoztató hirdetmények megküldésére vonatkozó határidőket érintő módosításokkal folytatjuk .

flat-lay-desktop-with-laptop-glasses_23-2148430803.jpg

 A nyilvánosság és átláthatóság alapelvi követelményének érvényre juttatása részeként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a 37. §-ban sorolja fel a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendő hirdetményeket. Az eredményközlő hirdetményekhez és a szerződések módosításáról szóló tájékoztatóhoz a jogszabály határidőt is kapcsol. A 2020. február 1-jét követően megkezdett ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 08.

A nemzeti eljárásrend szabályainak változása 2020. február 1-től

írta: Dr. Kothencz Éva
A nemzeti eljárásrend szabályainak változása 2020. február 1-től

A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások megindításában lényeges változást hozott 2020. február 1-je. Ekkor lépett ugyanis hatályba a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvénynek (a továbbiakban: Módosító tv .) a nemzeti eljárásrendet érintő változtatása.

pexels-photo-3787300.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 07.

Szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

írta: Perfekt Blog
Szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

yellow-triangle-warning-sign-icon-isolated_53876-71267.jpg

A mai tájékoztatás szerint:

a) szeptember 30-ig elhalasztják a a számviteli beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadásának határidejét

b) felgyorsítják az általános forgalmi adó visszaigényléseket, 75 napról 30 napra csökken az idő, a megbízható adózóknak pedig 30 napról 20 napra

c) speciális fizetési könnyítéseket vezetnek be, ilyen például a részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés, ezek intézésének módja is egyszerűsödik,

d) az adózói minősítéseket a járvány miatti mulasztások nem befolyásolják majd, stb.

 

Tovább Szólj hozzá

2020. ápr 06.

Céltartalék képzése a végkielégítés miatt várható kötelezettségekre

írta: Dr. Sztanó Imre
Céltartalék képzése a végkielégítés miatt várható kötelezettségekre

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15.§ (8) bekezdése szerint: „Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség”

  top-view-business-man-working-laptop_23-2148488674.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. ápr 01.

Változott a pénzmosási törvény - I. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Változott a pénzmosási törvény - I. rész

dollar-currency-money-us-dollar-47344.jpeg

A 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései megváltoztak.

A változások több lépcsőben lépnek hatályba.

Összefoglaljuk azokat a változásokat, amely érinti a vállalkozásokat, és amely a számviteli szolgáltatókra vonatkozik.

A változások jó része pontosítást tartalmaz, valamint egyes összeghatárok módosultak.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 31.

A járvány hatása a beszámolási kötelezettségre

írta: Dr. Sztanó Imre
A járvány hatása a beszámolási kötelezettségre

A 2020. március 23-i cikkben írtam a beszámolási kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokról. Sajnos a koronavírus járvány miatt néhány szakmai kérdés újragondolása vált szükségessé. A számviteli törvény 3 § (6) 1. bekezdése tartalmazza a mérlegkészítés időpontjának fogalmát: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon – az üzleti év mérlegfordulónapját követő – időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.” A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó napja, jellemzően december 31. Mindkét időpontot a számviteli politika tartalmazza. A járvány éppen a fordulónap és a mérlegkészítés ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 30.

A járvány miatti válsággal érintett foglalkoztatók munkavállalóinak társadalombiztosítási jogállásáról

írta: Széles Imre
A járvány miatti válsággal érintett foglalkoztatók munkavállalóinak társadalombiztosítási jogállásáról

A világjárvány következményeként egyre több foglalkoztató kerül abba a helyzetbe, hogy nem képes munkát adni, és ezzel összefüggésben alkalmazottaiknak munkabért fizetni.

Ebben az esetben a leggyakoribb megoldás, hogy a munkavállalót felmentik a munkavégzési kötelezettség alól vagy fizetés nélküli szabadságot engedélyeznek a számára.
woman-mask-stands-street_1157-31577.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 25.

Friss hírek az online számlaadat szolgáltatással kapcsolatban!

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Friss hírek az online számlaadat szolgáltatással kapcsolatban!

„2020. április 1-jétől az Online Számla rendszerben a 2.0-ás verziójú XSD-t kell alkalmazni, ettől a naptól az 1.1-es verzióval nem lehet adatot szolgáltatni.” - tette közzé a NAV február hónapban.

Ez azt jelentette, hogy 2020. április 1-jétől kizárólag az új 2,0-s rendszer alkalmazható a számlaadat szolgáltatásra, ugyanis csak az ezzel a verzióval készült számlákról lehet érvényesen a számlaadatokat beküldeni az adóhivatal felé.
businessman-working-laptop-doing-calculations_23-2148377750.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 25.

Kontroll adatszolgáltatás - Hamarosan határidő

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Kontroll adatszolgáltatás - Hamarosan határidő

Ne feledkezzünk meg, hogy 2020. március 31-ig, azaz keddig kell teljesíteni a KATA partnereket érintő ún. kontroll adatszolgáltatást, melynek szabályait az alábbiakban mutatjuk be.

A 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról fontos adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az alábbiak szerint:

03_31_1_1.png...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 24.

Járulékcsökkentés a járvány idejére: Részletszabályok 2. - Kisadózók

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Járulékcsökkentés a járvány idejére: Részletszabályok 2. - Kisadózók

Délelőtt megjelent cikkünk nyomán, folytatjuk a Kormányrendeletben olvasható kedvezmények ismertetését, felhívva a figyelmet arra, hogy bizonyos eljárási szabályok még egyelőre nem tisztázottak.

Ahhoz, hogy minden igényt kielégítő választ kapjunk a bennünk felmerülő rengeteg kérdésre, meg kell várnunk, míg az eljárási-bevallási kérdésekre meg nem jelenik a rendelkezés.

Amint ennek a részletei napvilágot látnak, természetesen ismertetjük azokat,  egyenlőre azonban meg kell elégedni az eddig megjelentekkel.
two-empty-chairs-barber-shop_23-2148298305.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 24.

Járulékcsökkentés a járvány idejére - Részletszabályok 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Járulékcsökkentés a járvány idejére - Részletszabályok 1.

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló rendelete.
young-women-using-public-transport-with-surgical-mask_23-2148454309.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 23.

Érettségi videók

írta: Perfekt Blog
Érettségi videók

Kedves Diákok és Tanárok!

Érettségi  videók a  TÖRTÉNELEM MAGYAR  és  MATEMATIKA  tantárgyakhoz .  A veszélyhelyzet következtében az érettségi  vizsgákra tanulás sokkal nehezebb, ezért minden segítséget szeretnénk megteremteni a sikeres felkészüléshez.

Az évtized első felében  cégcsoportunk tagjainak összefogásával készítettük ezeket a videókat, amelyeken az ország legjobb tanárai közé tartozó pedagógusok tanítanak.

Ajánljuk szíves felhasználásra a tanár kollegáknak a távolléti oktatás kiegészítéséhez, a tanulóknak az eredményes tanuláshoz! Az alábbi linkekről azonnal letölthetők az érettségi videók.

Jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel:
Perfekt Zrt.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis

2020. már 23.

A Munka Törvénykönyve „felfüggesztése”?

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A Munka Törvénykönyve „felfüggesztése”?

lawyer-tools_23-2148172280.jpgA veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a Kormány a 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseitől eltérő szabályokat határozott meg:

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 23.

„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója."

írta: Dr. Sztanó Imre
„Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőnek hordozója."

Ebben a rendkívüli időszakban is foglalkozni kell a beszámolási kötelezettség teljesítésével és a kapcsolódó zárlati feladatokkal. Nehéz pontosan felmérni, hogy hogyan is sikerül teljesíteni a kötelezettséget. Már csap 9-10 hét van a beszámolási kötelezettség teljesítéséig. De még nagyon sok feladatot kell megoldani. Melyek is ezek a feladatok?
object-old-timer-background-number_1150-1489.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 20.

Munkaügyi dilemmák a koronavírus okán

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Munkaügyi dilemmák a koronavírus okán

Sajnos az elmúlt néhány nap történései Magyarországon, illetve figyelemmel kísérve azt, ami a környező országokban történik, egyre nagyobb problémák jelennek meg, mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók oldalán. Egyelőre, a vírus okozta nehézségek még csak a küszöbön állnak, valószínűsíthető, hogy a gondok és a problémák csak fokozódni fognak. Egyes ágazatok már most rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.
interior-view-steel-factory_1359-113.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis