2018. dec 31.

Nyugdíjas kérdések

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Nyugdíjas kérdések

2018. szeptember 17-i cikkünkben már foglalkoztunk a nyugdíjas munkavállalók közterhét illető változásokkal (a cikk az alábbi linken érhető el: https://perfekt.blog.hu/2018/09/17/nyugdijas_munkavallalok_kozterhe_2019-ben) ezt a kérdéskört feszegetjük jelen cikkünkben is.

nyugdijas_kerdes.jpg

Több kérdés vetődik fel a jövő évi változások nyomán, hiszen a módosítás nagymértékben befolyásol egy csomó területet is.

Például mi lesz a 0,5%-os mértékű nyugdíjnöveléssel?

A Tb. szabályok értelmében a nyugdíjjárulék mértéke 10%, a nyugdíjjárulék fizetéssel érintett időszak szolgálati időnek minősül, azonban nyugdíjasként a fizetett nyugdíjjárulék már nem keletkeztet további szolgálati időt.

Ennek megfelelően tehát nem szolgálati időként kerül elismerésre a járulékfizetéssel érintett időszak, hanem nyugdíj emelésként jelentkezhet, méghozzá 0,5%--os emelését jelenti a nyugdíjnak, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 22/A §-a szerint:

22/A. §  (1) A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

(2) Az öregségi nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását a sajátjogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával - a jövedelem megszerzését követő naptári év január 1-től - növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

A jövő évi változás szerint a Munka Törvénykönyve szerint munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nem fizet majd nyugdíjjárulékot ebből a jogviszonyból származó jövedelme után, így a 0,5%-os nyugdíjnövelésre sem számíthat. Ha másik oldalról fogjuk meg a kérdést, akkor viszont megállapítható, hogy a jövő évi változások okán a nyugdíjas munkavállalók nettó jövedelme 10%-kal magasabb lesz, annak köszönhetően, hogy béréből a 10%-os nyugdíjlevonás nem történik majd meg.

Lényeges azonban mindenki figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a Tbj. törvény KIZÁRÓLAG a munkaviszonyban álló nyugdíjast mentesíti a járulékfizetés alól, azaz, ha más formában foglalkoztatják (pl.: megbízási szerződéssel), úgy a régi szabályok szerinti járulékfizetést is kell teljesíteni. Ennek megfelelően tehát pl. a megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas munkavállaló is jogosult lehet a 0,5%-os emelésre.

Szólj hozzá

praktikum