2020. már 24.

Járulékcsökkentés a járvány idejére - Részletszabályok 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Járulékcsökkentés a járvány idejére - Részletszabályok 1.

A Magyar Közlöny 51. számában megjelent a Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló rendelete.
young-women-using-public-transport-with-surgical-mask_23-2148454309.jpg

E rendelet annak a bejelentésnek a részletszabályait tartalmazza, amely intézkedéseket már a https://perfekt.blog.hu/2020/03/19/koronavirus_helyzet_miatt_kialakult_adopolitikai_intezkedesek cikkünkben röviden ismertettünk.

Ennek részleteit az alábbiakban mutatjuk be, a Kormányrendelet szerinti rendelkezések mentén:

Először is nézzük, hogy mely tevékenységi ágazatokat érint a kedvezmény TEÁOR, illetve TESZOR szám szerinti bontásban:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).

 

Amennyiben ezen tevékenységek az adózónál főtevékenységnek számítanak, az alábbi kedvezményekkel élhetnek 2020. március-június időszakban:

  • A  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében, az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.
  • A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy, az egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a  járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a  4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

Ez e mentesség, azaz a járulékfizetés teljesítése nem érinti a  biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

  • Szintén nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan.
  • A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a  továbbiakban: Mmtv.) szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett esetében a  rehabilitációs hozzájárulás mértéke az  Mmtv. 23.  § (5)  bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet.

 

Tényleges főtevékenységnek e  rendelet alkalmazásában azt a  tevékenységet kell érteni, amelyből az  adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Következő cikkünkben a kisadózókat érintő kedvezményekkel és részletszabályokkal jelentkezünk.

 

nagy_banner_vegleges.jpg

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis