2020. ápr 29.

A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

írta: Dr. Kothencz Éva
A műszaki alkalmasságot külső szervezetre támaszkodással kívánjuk igazolni egy közbeszerzési eljárásban. Jól tudjuk, hogy az ajánlatkérő nem követelheti meg, hogy ennek alátámasztására szerződést (előszerződést) csatoljunk be az ajánlatunkba?

Kérdésükre vonatkozó válaszunk röviden: igen, információjuk helyes. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv.) érintette a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozó szabályozást is.

 flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842.jpg

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése rögzíti annak lehetőségét, hogy ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. több helyütt – így a 65. §-ának különböző bekezdésiben, illetve a 67. §-ban is – tartalmaz szabályokat arra nézve, hogy milyen feltételek mellett és milyen dokumentumok csatolásával kerülhet sor az alkalmasság igazolására kapacitást nyújtó szervezet révén. Ezek részletezése nélkül – a szabályok annak függvényében is változnak, hogy milyen típusú alkalmasság igazolásáról van szó – a továbbiakban csak a kérdésben érintett témával foglalkozunk.

2019. december 19. napjától a 65. § (7) bekezdésében valóban módosult a kapacitást nyújtó szervezet részéről a kötelezettségvállalás előírt formájára vonatkozó szabály. Ennek lényege, hogy a 2019. december 19-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban már nem korlátozza a jogszabály – ennél fogva pedig a kiírók sem tehetnek korlátozó rendelkezéseket – a kapacitást nyújtó szervezet tekintetében a kötelezettségvállalás formáját szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratra. E szerint a kapacitást nyújtó szervezet részéről bármely más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat benyújtható az ajánlatban, feltéve ha az kellőképpen alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. szövege – összhangban az uniós irányelvekkel és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával – tehát már nem tartalmaz megszorítást arra nézve, hogy milyen típusú igazolást kell az ajánlattevőknek benyújtaniuk, amennyiben az alkalmasság igazolása során külső szervezet kapacitásaira támaszkodnak.

A változást követően nézzük meg, hogy mi nem változott a kérdés kapcsán. Változatlan, hogy az ajánlattevőknek továbbra is igazolniuk kell valamilyen módon – ez akár a korábbiakban ismert szerződés vagy előszerződés is lehet – hogy a hivatkozott kapacitások a szerződés teljesítése során rendelkezésükre fognak állni. Az igazolás megválasztása során – álláspontunk szerint - ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni, hogy a bizonyítás valójában mire is irányul. A célja ugyanis az, hogy az ajánlatkérő számára az ajánlattevő meggyőző bizonyítékkal szolgáljon arra nézve, hogy a hivatkozott kapacitás igénybe vétele a szerződés teljesítése során adott esetben kikényszeríthető. A kérdésre adott végleges válaszokat minden bizonnyal a joggyakorlat fogja kialakítani.

 

Amennyiben Ön is szeretne szakképesítést szerezni,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

 

02m.jpg

Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis