2020. jún 13.

Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

A Kormány benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot.[1] A törvényjavaslat a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra vonatkozóan számos veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedést, kedvezményt (adókönnyítések, fizetési moratórium stb.) további átmeneti időre biztosítani rendel.

 

side-view-woman-working-laptop-while-wearing-face-mask_23-2148575294.jpgA  Mt.-t 2020. július 1-jéig – a veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglaltakkal egyezően azzal kell alkalmazni, hogy

a) munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlésiszabályoktól eltérően is módosíthatja

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti,

d) a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Új elem a törvényjavaslatban, hogy a veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyezheti továbbá, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt.vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az előzőekkel kapcsolatos döntését 90 napon belül közli.

 

[1] https://www.parlament.hu/irom41/10748/10748.pdf

 

fb_frissitett_tavolleti_kepzes_0428.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis