2020. júl 21.

Előlegek számviteli elszámolása

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Előlegek számviteli elszámolása

Az előlegek számviteli elszámolása ugyan nem változott, mégis egyre többször találkozunk azzal a kérdéssel, hogy most hogy kell az előlegeket könyvelni az adatszolgáltatást követően.

Előlegekről akkor beszélünk, ha termékértékesítést, vagy szolgáltatást megelőzően a tényleges teljesítésbe beszámítható pénzösszeget fizetnek.

Ilyen esetben még teljesítés nem történik, hanem egy pénzügyi tranzakcióval kívánják a felek biztosítani az ügylet létrejöttét.

Ezért előlegek esetében sem költséget, sem bevételt nem lehet könyvelni.

businesswomen-reviewing-results_1098-1682.jpg

Ha az elejéről akarjuk kezdeni, akkor először is az áfa  törvényt kell ismerni.  Előlegek esetében az áfa  törvény  határozza meg  a teljesítés időpontját.

Ez alapján előlegek esetében a teljesítés időpontja a pénzügyi teljesítés napjához kötődik. 

Ezért  általában   szerződésben kötik ki a felek a kötelezettségvállalás előleg formájában történő megjelenítését. Természetesen ebben az esetben a pénzügyi teljesítést követően 8 napon belül az előlegről is számlát kell kiállítani.

Az elszámolás során mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy adott vagy kapott előlegről van-e szó.

Míg az adott előlegeket a számvitelben nettó módon, addig a kapott előleget a bruttó visszafizetendő összegben kell az előlegek között kimutatni.

Ha külön vizsgáljuk az adott és kapott előlegeket, akkor az adott előleggel  még további dolgunk is van, nézzük külön-külön a két oldal számviteli elszámolását.

Az adott előlegeknél megkülönböztetjük az előlegeket fajtájuk szerint is:

 • Immateriális javakra adott előleg
 • Beruházásra adott előleg
 • Készletekre adott előleg
 • Szolgáltatásra adott előleg.

Ezt a megkülönböztetést azért kell megtenni, mert a főkönyvben a követelések között tartjuk nyilván,  év  végén is igy értékeljük, de a mérlegbe már a valós helyére kerül tehát befektetett eszközök és a készletek közé fog kerülni.

A Sz.tv. előírása szerint az immateriális javakra, a beruházásokra, a készletekre adott előleget a levonható előzetese felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben kell kimutatni. Ennek indoka, hogy az adott előleget az eszközök között kell kimutatni, mint érintett eszköz beszerzése érdekében elköltött összeget.

Egyedül a szolgáltatásra adott előleg marad a követelések között.

Számviteli elszámolása tehát a következő:

 • pénzügyi teljesítés könyvelése T/ 368   -- K/ 384    tényleges összegben
 • Pü teljesítést követi a számla:   T/ 352  --   K/368     nettó áfa nélküli értékben
 • áfa kezelése ha levonható T/ 466  --  K/ 368    áfa értéke
 • A teljesítést követő végszámla T/ 1,2,5,8,  --   K / 45      Teljes  összeg áfa nélkül
 • Áfa ha visszaigényelhető            T/ 466  --  K/ 45      Végszámla áfa
 • Adott előleg megszüntetése T/ 45    --   K/ 352   Nettó áfa nélküli értéke
  1. áfa visszavezetése --   K/466   előleg áfája

A Kapott előleg számviteli elszámolása bruttó módon történik.

 • Pénzügyi teljesités T/ 384    ---   K /  479   tényleges kapott összeg
 • számla könyvelése                            T/ 479    --    K/ 453 Bruttó áfával növelt összeg
 • Fizetendő áfa könyvelése T/ 368   --     K/ 467 fizetendő áfa

( Az áfát követelésként tartjuk nyilván a tényleges teljesítés időszakában)

 • Teljesitést követő számla T/ 311  --    K/ 911 nettó árbevétel

T/ 311  --    K/ 467 fizetendő áfa

 • Előleg visszavezetése T/ 453  --  K/  311 Előleg bruttó összege
 • Áfa visszavezetése T/ 467  --  K/  368 előleg áfája

 

Amikor a végszámlát kiállítják minden esetben hivatkozni kell az előlegekről kiállított számla sorszámára, valamint a tejesített összeget negatív előjellel is fel kell tüntetni.  

Amennyiben az előlegekről kiállított számlák devizában történtek, akkor először a követelések kötelezettségek értékelését kell elvégezni, és csak utána kerül a mérlegben az eszközök közé.

Tekintettel, hogy az előleg pénzügyileg teljesített, amennyiben a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás meghiúsul érvénytelenítő számlát kell kiállítani.

 

 

facebook_borito_0626_modositott.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis