2020. aug 12.

Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

írta: Széles Imre
Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

contemplated-elderly-man-sitting-chair-with-laptop-against-grunge-background_23-2147901042.jpgAz új Tbj. (2019. évi CXXII.) törvény hatályba lépésével valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban megszűnt a nyugdíjasok biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége, ami egyben azt is jelenti, hogy okafogyottá vált a korhatár be nem töltött (nők éve!)  nyugdíjasok kereseti korlátja, és hatályát veszítette a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény ezt taglaló 83/B. szakasza,

 

Ugyanakkor a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők tekintetében – változatlan formában (minimálbér 18-szorosa) – élnek a kereseti korlát szabályai.

 

És továbbra is hatályos a Tny. törvény 83/C. szakasza, amely arról rendelkezik, hogy szüneteltetni kell annak a személynek az öregségi nyugdíja folyósítását, aki

  • közalkalmazotti jogviszonyban,
  • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
  • honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
  • kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
  • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
  • bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban,
  • rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
  • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban

áll.

 

Tehát, ha egy nyugdíjas személy közalkalmazotti jogviszonyban végez munkát, akkor július hónaptól e jogviszonyában sem terjed ki rá a biztosítás, nem terheli egyéni járulék (ami azt is jelenti nettó fizetése 17 százalékkal nő), ugyanakkor elveszíti e jogviszonyban fennálló biztosítotti státuszát.

 

Az egészségügyi szolgáltatás – nyugdíjas jogállására tekintettel – természetesen továbbra is megilleti (tehát nem kell magánszemélyként egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie!), de keresőképtelensége esetén nem lesz jogosult táppénzre, mint ezt megelőzően. Így például, egy hosszabb betegség esetén – a betegszabadság lejártát követően – ellátás nélkül marad, és adott esetben rákényszerülhet a jogviszonya megszüntetésére annak érdekében, hogy nyugellátása ismét folyósításra kerüljön a számára.  

 

Nem közszolgálati jogviszony (legyen szó pl. munkaviszonyról, megbízásról) alkalmazása esetén viszont szóba sem jön a nyugellátás szüneteltetése.

 

 

 facebook_borito_0626_modositott.png

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis