2021. már 22.

Adójogszabályok alkalmazása az emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum miatt

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adójogszabályok alkalmazása az emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum miatt

2021. február 1-jétől hatályos a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet, amely a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szól. Ennek a részleteiről korábbi cikkünkben írtunk: https://perfekt.blog.hu/2021/02/01/februar_1-jetol_hatalyos_a_minimalber_rendelet_2021_evben

Az év közbeni módosítás azonban számos egyéb kérdést is felvet, hiszen a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló rendelet értelmében a kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságokat 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni. Mit jelent ez a gyakorlatban?
male-female-business-people-working-tablet-office_1303-22848.jpg

A Magyar Közlöny 21/2021. (I. 28.) Kormányrendeletének 1. §-a tartalmazza a fenti rendelkezést. Ez alapján tehát amennyiben egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz, és a 20/2021. Korm.rendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér, garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti, úgy a fizetési kötelezettség megállapításánál a megemelt összegeket már a 2021. január 01-jét követő időszakra is lehet alkalmazni.

Gyakorlatilag ezzel a lehetőséggel az adózókat a jogszabály alkotó olyan helyzetbe kívánja hozni, mintha az emelt összegű bérek már január 1-jén hatályosak lettek volna.

Ezzel ellentétben az olyan fizetési kötelezettségek esetében, ahol az adójogszabály az év első napján érvényes legkisebb munkabér havi összegére utal a kötelezettség megállapítása során, és az emelt összeggel számolva ez kötelezettség növekedést jelentene az adózó számára, ott nem kell alkalmazni a hatályos rendeletet, hanem a 2021. január 01-jén hatályos régi minimálbér (161.000,- ) szabályait lehet alkalmazni.

 

Nézzük a példákat:

 • Szja: 3 §. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.
  • Személyi kedvezmény: Magasabb összegű minimálbérrel lehet számolni, a személyi kedvezmény havi összegének megállapítása során, azaz mértéke adóban kifejezve: 8.370,- Ft (167.400/3*15%)
  • Juttatások értékhatárai: A kormányrendelet értelmében a magasabb munkabérekkel lehet számolni.

 

 • TB szabályok: nem vonatkozik rá a fenti kormányrendelet, azaz január hónapra a régi, február hónapra az új összegeket kell alkalmazni a kötelezettség alapjának megállapítása során.

 

 • Szociális hozzájárulási adó:
  • A minimálbérben vagy annak 50%-ban megállapított kedvezmények esetében már január hónapra is lehet az emelt összeggel, azaz a 167.400,- Ft-tal kalkulálni.
  • Egyéni vállalkozók esetében, - amennyiben a tevékenység középfokú képesítéshez kötött - a saját maguk után fizetendő szociális hozzájárulási adó számításánál legalább  a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért kell alkalmazni, azaz januárban 161.000,- február hónaptól pedig a a 167.400,- Ft-ot kell alapul venni.
  • HA a tevékenység nem középfokú képesítéshez kötött, az év első napján hatályos régi minimálbér 112,5%-ra kell az adót megállapítani, azaz ez 2021-ben 161.000*112,5%=181.125,- Ft.

 

 • Rehabilitációs hozzájárulás: Mértéke a tárgyév első napján megállapított minimálér kötelező legkisebb összegének *9-szerese/fő/adóév, azaz 2021-ben is 161.000,-*9= 1.449.000,- Ft.

 

 0413_banner.jpg

 

Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis