; ; ; ;

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi változások 2023

2023. augusztus 22. Perfekt Blog

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2023. július 01-jétől hozott változást a társadalombiztosítási kifizetőhelyek működésében.

kep1.jpg

Kifizetőhely létesítése

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésére irányuló kérelmet, mindig a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal bírálja el.

A kifizetőhely létesítése iránti kérelmet kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített, a központi honlapon egységes személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) közzétett űrlap alkalmazásával, és kizárólagosan elektronikus úton nyújthatja be.

Az űrlap az alábbi adatokat tartalmazza:

  • a foglalkoztató neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma és a kifizetőhelyi feladatok ellátásának (iratőrzésnek) helye,
  • a kifizetőhelyi feladatokat ellátó szervezet neve, székhelye, adószáma (ha a kifizetőhelyi feladatokat a más látja el),
  • a kapcsolattartóként kijelölt személy (kifizetőhelyi ügyintéző) neve és elérhetőségei,
  • a kifizetőhely létesítésének oka,
  • a kifizetőhely létesítésének napja,
  • a foglalkoztatottak létszáma,
  • a kifizetőhelyi létesítéssel kapcsolatos jelentős egyéb körülmények.

Kifizetőhely megszűnése

Ha a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által foglalkoztatott, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult biztosítottak létszáma tartósan, legalább hat egymást követő hónapban 100 fő alá csökken, vagy ha a kifizetőhely létesítésére kötött megállapodását fel kívánja mondani, a kifizetőhely az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített a központi honlapon közzétett SZÜF. űrlap alkalmazásával, elektronikus úton kezdeményezi a kifizetőhely megszüntetését. A kifizetőhely megszűnése, akkor is bekövetkezik, ha 100 fő alá csökken a biztosítottak száma, de a foglalkoztató továbbra is szeretné, hogy a kifizetőhely tovább működjön. Erre csak az lehet a megoldás, hogy mint 100 fő alatti biztosítotti létszámmal rendelkező foglalkoztató, megállapodást köt a kormányhivatallal, amennyiben ebben a kormányhivatal is partner.

A kifizetőhely megszűnése esetén a kormányhivatal a kifizetőhelynél záró ellenőrzést tart, amelynek során a kormányhivatal a kifizetőhelytől átveszi azon biztosítottak kifizetőhelyi feladatellátás során keletkezett iratanyagát, akik részére a kifizetőhely a megszűnése időpontjában pénzbeli egészségbiztosítási ellátást vagy baleseti táppénzt folyósított. Az ellátásokat a kifizetőhely megszűnését követő naptól az egészségbiztosító folyósítja tovább.

Ha a kifizetőhely létrehozása és fenntartása kötelező, azonban a kormányhivatal megállapítja, hogy a kifizetőhely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatai ellátására nem képes, a kifizetőhelyet határozattal megszünteti.

Ilyen okok különösen a következők:

  • ha a kifizetőhely, illetve annak képviselője a hivatal adatai szerinti, illetve a kormányhivatal részére bejelentett elérhetőségeken nem elérhető,
  • ha a kifizetőhely gazdálkodási körülményeiből megalapozottan feltehető, hogy a társadalombiztosítási feladatok további ellátása, a biztosítottak részére járó pénzbeli egészség-biztosítási ellátások és a baleseti táppénz kifizetését veszélyeztetné.

 

süti beállítások módosítása