Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2019. júl 08.

Behajthatatlan követelés áfájának visszaigénylése

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Behajthatatlan követelés áfájának visszaigénylése

Az adócsomag [1] részeként fontos változás várható az áfatörvényben. Az Áfa tv. 77. §-a kiegészül a behajthatatlan követelések adójának visszaigénylésével foglalkozó új (7)-(10) bekezdéssel.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni

2019. jún 24.

Adóváltozások 2.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adóváltozások 2.

Folytatjuk cikksorozatunkat a 2019, illetve a 2020 évet érintő adójogszabályi változásokkal, előző cikkünkben a személyi jövedelemadó törvény változásából a négygyermekes anyákat érintő szja mentességgel foglalkoztunk.   Jelen cikkünkben a társasági adót érintő változásokat foglaljuk össze, amely a T/6351. számú törvényjavaslatban, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló irományban található.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 17.

Adóváltozások 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adóváltozások 1.

Az utóbbi időben már megszokottá vált, hogy nemcsak az adóév változása hoz módosításokat az adójogszabályokban, hanem év közben is gyakran módosulnak. Ennek egyik időszaka a nyári ülésszak befejezése előtt idő, amikor a félévi, illetve év közbeni változásokat tárgyalja a Parlament.

Ezekből a változásokból veszünk sorra néhányat.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 12.

Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

írta: Dr. Sztanó Imre
Kire vonatkozik a számviteli politika készítési kötelezettség?

A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 14 § (3) bekezdése szerint: „A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.”  Ez az előírás vonatkozik minden gazdálkodóra?

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 10.

Mit vehetünk figyelembe az osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adóalap éves felső határának a megállapítása során csökkentő tényezőkén?

írta: Széles Imre
Mit vehetünk figyelembe az osztalékot terhelő szociális hozzájárulási adóalap éves felső határának a megállapítása során csökkentő tényezőkén?

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. (Szocho.) törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a törvény 1. § (5) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt juttatások (e körbe tartozik az osztalék is) esetében a szociális hozzájárulási adót a magánszemélynek az adóévben legfeljebb a minimálbér 24 szeresének megfelelő adóalap (tehát 24 x 149.000 = 3.576.000) forint után kell megfizetnie.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. jún 03.

A számviteli politika módosítása

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli politika módosítása

A naptári év szerinti üzleti évről készített számviteli beszámolók elkészítésének a végére értünk. Most már fókuszálhatunk a tárgyévi könyvelési feladatokra is. Ne felejtsük átnézni a vállalkozás számviteli politikáját. Majdnem biztos, hogy aktualizálni kell azt! Ennek két oka is lehet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet jo tudni

2019. máj 22.

Iparűzési adó bevallása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Iparűzési adó bevallása

Az iparűzési adó alanyainak fontos határidő közeleg, hiszen 2019. május 31-ig kell bevallani a 2018. év iparűzési adóját, illetve a következő időszakra esedékes előlegeket. Fontos változás, hogy a 2018. évre esedékes adóból érvényesíthető utoljára a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. máj 08.

Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

írta: Gombár Gábor
Hogy fizették a vámot régen, avagy mióta vitatkozunk a vámértékről I./1.

Vámtartozás = Vám alapja x Vámtétel

Ez egyszerű, ha tudjuk mennyi a vám alapja. Régen a mennyiségi tételek idejében – mondjuk az őskorban a sóból -, „csak” elvették minden 100 kiló után 1-et és meg is volt az eljárás! Sok nehézségre kellett megoldást találni az elmúlt évszázadok során, hogy hatékony és egyszerű legyen a rendszer. Ma is azt gondoljuk, hogy van megoldandó feladat és megválaszolatlan kérdés, ha a vámértékről kell beszélni.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum szosszenet

2019. máj 06.

Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

írta: Dr. Kothencz Éva
Azonos tulajdonosi körbe tartozó cégek részvétele a közbeszerzési eljárásban

Mind a kiírók, mind a gazdasági szereplők részéről időről-időre felmerül a kérdés, hogy az egymással bizonyos viszonyrendszerben álló cégek – például az azonos tulajdonosi körbe tartozók – indulhatnak-e ugyanazon közbeszerzési eljárásban önálló ajánlattevőként? Vizsgáljuk meg, hogy a közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban úgy is mint: Kbt.) tartalmaz-e rendelkezéseket ezen helyzetre?

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni olvasoi kerdes

2019. máj 01.

Vállalkozási jellegű jogviszony

írta: Széles Imre
Vállalkozási jellegű jogviszony

Noha a címben említett elnevezést már több mint 10 éve nem használja az 1997. évi LXXX. (Tbj.) törvény, ám a jogviszonyt – egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszonyként – továbbra is ismeri a jogszabály, illetve alkalmazzák – nem egyszer „akaratuk ellenére” – a felek.  Nem „akaratlagosan” akkor kerül sor a címben említett jogviszony tekintetében, amikor u.n. számlaképes (tehát adószámmal rendelkező) magánszemélyről van szó.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2019. ápr 24.

A versenytilalmi megállapodásról

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A versenytilalmi megállapodásról

A Kúria tavaly fontos döntést hozott a versenytilalmi megállapodásban kikötött ellenérték megfelelőségéről.  A Kúria honlapján is közzétett 30/2018. munkaügyi elvi döntés [1] szerint a kikötött ellenérték akkor megfelelő, ha figyelembe veszi az eset sajátos körülményeit, ezen belül különösen a munkavállaló képzettségét, tapasztalatát, végzettségét, továbbá a korlátozás egyedi jellemzőit. Nem tekinthető eltúlzottnak a bruttó havi alapbér 50%-ában meghatározott ellenérték sem.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. ápr 22.

Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Május 1-jétől fontos változások az online számlaadat szolgáltatásban

Folyamatos a javítás és a felhasználói visszajelzések miatti fejlesztés a NAV online adatszolgáltatási rendszerében.

2019. májusától fontos változásokra kell felkészülnünk, ezeket a módosításokat foglaltuk össze jelen cikkünkben, különös tekintettel arra, hogy egyes változások figyelmen kívül hagyása akár eredménytelen adatszolgáltatáshoz is vezethet.

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni fontos es aktualis