Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. már 19.

Koronavírus helyzet miatt kialakult adópolitikai intézkedések

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Koronavírus helyzet miatt kialakult adópolitikai intézkedések

A koronavírus járvány súlyos terhet rak Magyarország gazdaságára, bizonyos szektorok már hetek óta érzik a bőrükön a helyzet okozta nehézségeket, a bevételek gyors ütemben esnek vissza, a turizmus, a vendéglátás, az egyéb kulturális rendezvények már sorra maradnak el, amely igen nagyfokú likviditási gondot okoz a hazai vállalkozásoknak.

  front-view-doctor-holding-torn-paper-with-coronavirus_23-2148450254.jpg 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 16.

Transzferár nyilvántartási kötelezettség

írta: Dr. Sztanó Imre
Transzferár nyilvántartási kötelezettség

Korábban már volt szó arról, hogy a számviteli szabályzatokat aktualizálni szükséges. Most a transzferár nyilvántartásról lesz szó. A 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet szabályozza a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettséget. Ne feledkezzünk meg a hivatkozott rendelet 4. §-áról : Az adózó a nyilvántartást - figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is - adóévenként készíti el.” A 7. §  szerint a rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az adózó - választása szerint - az összehasonlíthatóság javítása érdekében a Tao. törvény szerinti iránymutatásban nevesített, illetve abban nem nevesített kiigazításokat alkalmazhat azzal, hogy az adózó az elvégzett kiigazításokat ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 11.

A tudás a legjobb befektetés! - A változó jogszabályi környezetben is.

írta: Perfekt Blog
A tudás a legjobb befektetés! - A változó jogszabályi környezetben is.

A szakképzés átalakítása, az Országos Képzési Jegyzék megszűnése a felnőttképzés területén is változást hoz. Az 1993 óta működő képzési rendszer teljesen átalakul, újra kell tanulnunk a képzések és a vizsgák fogalomkörét.

A jogalkotók szándéka szerint a megújuló képzési rendszer a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak más-más feltételeket és lehetőségeket nyújt. Motiválni kívánják a magánszemélyeket például ösztöndíj bevezetésével a felnőttképzésben való részvétel esetében is, de ösztönözni kívánják a vállalkozásokat is, hogy képezzék és képeztessék munkavállalóikat. Kizárólag a felnőttek hatékony képzésével biztosítható a munkavállalók jobb alkalmazkodási képessége az új ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 09.

Hátrányos szerződések céltartaléka

írta: Dr. Sztanó Imre
Hátrányos szerződések céltartaléka

Érdekes módon a számviteli törvény nem definiálja a céltartalék fogalmát, tartalma leginkább a számviteli alapelvekből vezethető le. Alapvetően az összemérés és az óvatosság elvére kell gondolnunk. Az egyértelmű, hogy a céltartalék képzés illetve feloldás az adott üzleti év eredményét pontosítja. A céltartalék képzése során – egyéb ráfordításként történő elszámolással – az adott üzleti év eredményét csökkentjük, figyelembe véve a következő év (évek) várható kötelezettségeit. Az eredmény szűkítése arra az alapelvre épül, hogy ezek a kötelezettségek a tárgyidőszak (vagy esetleg az ezt megelőző időszak) tevékenységéhez kapcsolódnak

top-view-business-contract-form-with-coffee-eyeglasses-car-calculator-pen-with-magnifying-glass-wooden-background_1921-34.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 04.

A pénzügyi ügyletekre vonatkozó transzferár-irányelvek

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A pénzügyi ügyletekre vonatkozó transzferár-irányelvek

Az OECD 2020. február 11-én közzétette a „Transzferár irányelvek multinacionális vállalkozások és az adóhatóságok számára” legutóbbi, 2017-es változatának [1] kiegészítéseként a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó irányelveket, amelyek nagy részét X. fejezetként az előbbihez csatolták. [2]  

credit-cards_144627-16725.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. már 02.

Tavalyi év során mezőgazdasági gépbeszerzésre pályázatot nyújtottunk be. 2019 decemberében 71 millió forint támogatást kaptunk. Úgy tudjuk, tavaly decemberben módosult a közbeszerzési törvény.

írta: Dr. Kothencz Éva
Tavalyi év során mezőgazdasági gépbeszerzésre pályázatot nyújtottunk be. 2019 decemberében 71 millió forint támogatást kaptunk. Úgy tudjuk, tavaly decemberben módosult a közbeszerzési törvény.

Kérdésünk, hogy ez érinti-e az odaítélt támogatás felhasználását, ki kell írnunk rá közbeszerzési eljárást?

pexels-photo-175389.jpegInformációjuk helyes; 2019 végén valóban módosult a közbeszerzési törvény. Az Országgyűlés 2019 decemberében fogadta el a közbeszerzési törvény módosításáról szóló javaslatot. A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Módosító tv .) 2019. december 18-án került kihirdetésre . A Módosító tv. több lépcsőben hatályba lépő rendelkezései néhány nagyobb volumenű változtatás mellett számos gyakorlati jellegű kiigazítást, illetve pontosító szabályt tartalmaznak. A módosítás – többek között – érintette a támogatásból megvalósuló beszerzések szabályait is.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. feb 26.

A bérpótlékok

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A bérpótlékok

I. rész: A műszakpótlék

A bérpótlék az általános munkafeltételektől eltérő, az alapbérnél figyelembe nem vett objektív körülmények fennállása esetén végzett munka külön díjazása, illetve többletdíjazása, amelyre vonatkozóan az általános szabályokat az Mt. 139-145.§-ai [1] tartalmazzák. Cikksorozatunkban – a blog terjedelmi korlátjaira figyelemmel – vázlatosan áttekintjük az egyes bérpótlék-fajtákra irányadó szabályokat.

illustration-vector-various-careers-professions_53876-2753.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2020. feb 25.

2020. február 15. - Itt az OKJ vége

írta: Perfekt Blog
2020. február 15. - Itt az OKJ vége

Az OKJ jegyzék és a képzések szakmai és vizsgakövetelménye 2020. február 15-tel hatályukat vesztették

1_1.jpg

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk már a törvényi változásokat, amelyek a szakképzés és felnőttképzés rendszerét érintik. Most folytatjuk ezt a sorozatot a megjelent rendeletek értelmezésével.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. feb 17.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

2020, január 1-jétől kibővült a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatásokkal a turizmusfejlesztési hozzájárulás, azaz 2020. január 1-től az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után is meg kell fizetni a hozzájárulást.
Person Holding on Door Lever Inside Room 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. feb 12.

Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

 

Az Infotv [1] . (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,) szerinti  digital-fingerprint_23-2147508411.jpgkülönleges adatnak minnősülő ún, biometrikus adat egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy az ujjlenyomat, tenyérlenyomat vagy más daktiloszkópiai adat, DNS-profil.

A technikai fejlődéssel párhuzamosan egyre több nagyvállalatnál felmerül a munkavállalók be-, kiléptetésének, mozgásának, tevékenységének, telefon- és számítógéphasználatának korszerű, biometrikus felismerő, azonosító ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 30.

Az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

NY-es nyomtatványokra vonatkozó szabályok 2020-ban

Hamarosan aktuális az első, 2020-ra esedékes bevallási kötelezettség teljesítése azokra vonatkozóan, akiknek egyes adókötelezettség teljesítésére az adóévben nem keletkezik bevallási kötelezettsége.

2020. február 12-ig lehet 2020-ra a bevallással egyenértékű, ún. nullás nyilatkozatot tenni, az NY nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.
orange_now_hiring_direct_mail_postcard.png

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 24.

A szakképzés átalakítása okán 2020-tól átalakul a felnőttképzés is

írta: Perfekt Blog
A szakképzés átalakítása okán 2020-tól átalakul a felnőttképzés is

 2019. november végén megjelent a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.

1_1.jpgAz új törvény új korszakot jelent a szakképzésben, és hatással van számos területre, mind jogi, mind szakmai értelemben.

Még 2019 decemberében kiadásra került számos törvény módosítása, így a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény is.

A részletes szabályokat mindkét esetben a közeljövőben várhatóan megjelenő végrehajtási rendelet tartalmazza majd.

Mit tudhatunk már a törvény sorai alapján?

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 22.

Számviteli törvény 2020. évi változásai

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli törvény 2020. évi változásai

  Értékcsökkenés elszámolásának változása. Projektelszámolás bevezetése.

Egyösszegű elszámolás kis értékű eszközök után: Sztv. 80 § (2).bek.

Business expert analyzing reports and counting expenses Free Photo-  A TAO törvény változása után a számviteli törvény is megváltoztatta az egy összegben elszámolható értékcsökkenés összeghatárát. A vállalkozó döntése alapján a sztv. 80. §. (2) bekezdése értelmében a 200 ezer Ft. alatti eszközök értékcsökkenése egy összegben is elszámolhatóvá válik 2020. január 1-től.

  • - Kérdésként merülhet fel, hogy mely eszközökre vonatkozik az ilyen irányú elszámolás lehetősége: A törvény értelmében a 2020 január 1-jén vagy az azt követően használatba vett kis értékű eszközökre lehet alkalmazni.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 20.

Ne felejtse el aktualizálni a szabályzatokat

írta: Dr. Sztanó Imre
Ne felejtse el aktualizálni a szabályzatokat

office-stationeries-with-alarm-clock-coffee-cup-white-desk_23-2148178603.jpgTúl vagyunk az ünnepeken és elindult a 2020. üzleti év. Jönnek a munkás hétköznapok. Arra vélhetően minden könyvviteli szakember gondol, hogy a számviteli szabályzatokat aktualizálni kell. Ennek lehet oka egyszerűen csak a számviteli törvény változása, de előfordulhat olyan eset is, hogy a vállalkozó saját számviteli politikáját módosítja és ennek következtében kell a számviteli szabályzatokat is módosítani. A 2000. évi C. törvény 14.§ (11) bekezdése szerint: „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.” Amennyiben a számviteli politikát a vállalkozás döntése alapján kell módosítani, akkor a változtatásokat a kiegészítő ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 20.

A négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye az Szja rendszerében 2020-tól

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye az Szja rendszerében 2020-tól

Sok helyen és sokszor lehetett már olvasni, vagy hallani a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről, amely 2020. január elsejétől hatályos az Szja-ban, azonban a részletekre eddig kevésbé figyeltünk talán. Ebben a cikkben ezekre a részletszabályokra hívjuk fel azok figyelmét, akik a kedvezményt érvényesítenék.
Mother with children having fun in a hammock. mom and kids in a hammock. Free Photo

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 14.

Átmeneti időszak a nyugdíjasok foglalkoztatásában

írta: Széles Imre
Átmeneti időszak a nyugdíjasok foglalkoztatásában

portrait-cute-women-looking-laptop_23-2148354942.jpgAhogy arról a médiumokban már sok szó esett – az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) 6. §-a értelmében – ez év július 1-jétől a sajátjogú nyugdíjasra keresőtevékenysége esetén semmilyen jogviszonyban sem terjed ki a biztosítási, és ebből következően mentesül az egyéni járulékfizetési kötelezettség alól (egyéni vagy társas vállalkozóként az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól is!), illetve a foglalkoztatónak sem kell lerónia után a szociális hozzájárulási adót valamint a szakképzési hozzáárulást.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis