Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2019. nov 25.

Az előleg és a fordított adózású ügyletek kezelése az Áfa-ban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az előleg és a fordított adózású ügyletek kezelése az Áfa-ban

Az általános forgalmi adó törvény 59. §-a értelmében a jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő áfa arányos összegét is tartalmazza, azaz adófizetési kötelezettséget, illetve adólevonási jogot jelent az adóalany számára. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy ez a szabály nem minden esetben alkalmazható így.
ek.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2019. nov 20.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei 2019-ben

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei 2019-ben

A közhasznú jogállás megszerzése akkor lehetséges, ha a szervezet megfelel az egyesülési jogról, a civilszervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek. [1]

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. nov 18.

Osztalék, osztalékelőleg

írta: Dr. Sztanó Imre
Osztalék, osztalékelőleg

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg – osztalék - illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
pexels-photo-2035738.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2019. nov 13.

Adótörvény változások 2020.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adótörvény változások 2020.

Salátatörvény dióhéjban

Két törvénycsomag is benyújtásra került november 12-én a Parlament elé, T/8015. számú törvényjavaslat a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról, illetve a T/8021. számú törvényjavaslat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről.
nevtelen_terv.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. nov 11.

EVA alanyiság megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatai II. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
EVA alanyiság megszűnésével kapcsolatos  számviteli feladatai II. rész

Az EVA alanyiság megszűnése után KIVÁT vagy TAO-t választó vállalkozások nyitó mérlegének összeállításával foglalkozunk.  Mivel az áttérés, vagy visszatéréskor a számviteli törvény alapján a jogelőd nélkül alapított vállalkozásokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, tehát az eszközök értékelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

accounting-blur-button-1028726.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. nov 06.

A tanulmányi szerződés

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tanulmányi szerződés

Az ősz folyamán a munkavállalók jelentős része kapcsolódik be iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésekbe, felnőttoktatásba vagy felnőttképzésbe. Aktuális ismételten áttekinteni a tanulmányok folytatásával kapcsolatban a munkavállaló és a munkáltató között köthető tanulmányi szerződések főbb szabályait.

pexels-photo-1438072.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. nov 04.

EVA alanyiság megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatai I. rész

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
EVA alanyiság megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatai I. rész

Már többször foglalkoztunk a 2020. január 1-től  megszűnő EVA adózás szabályaival, most pedig a hozzá tartozó pexels-photo-733856.jpegáttérés számviteli szabályaival  foglalkozunk.

Az egyéni vállalkozók  az eva hatálya alatt bevételi nyilvántartást vezettek, nekik a megszűnés sem fog gondot okozni, hiszen az SZJA hatálya alá tudnak visszatérni, illetve választhatják a  KATA adózási módot.

Gazdasági társaságok, esetében az eva alanyiság megszűnésével  a betéti társaságnak , a közkereseti társaságnak, illetve a korlátolt felelősségű társaságnak  áttérése okozhat gondot.

Ezen vállalkozók közül, akik az EVA hatálya alatt bevételi nyilvántartást vezettek, azok nem tartoztak a  számviteli törvény hatálya alá,  nyilvántartásaikat ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. okt 30.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Nagyon kevés szó esik a 2018. január 1-től bevezetett Turizmusfejlesztési hozzájárulásról, ezért jelen cikkünkben összefoglaljuk az adónem legfontosabb tudnivalóit.

Az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatások Áfa-ja az elmúlt években két lépcsőben csökkent; először 18%-ra, majd 2018-tól 5%-ra. Természetesen az Áfa mérték csökkentése jelentős költségvetési kiesést jelent, ezért ennek a kiesésnek a részbeni mérséklése miatt került sor az adó bevezetésre.
pexels-photo-511763.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. okt 28.

Módosuló OKJ

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Módosuló OKJ

A Magyar Közlöny 2019. szeptember 30-án megjelent 162. számában közzétették az OKJ-kormányrendelet (az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2019. (IX.30.) Korm. rendeletet. [1] Az új OKJ és az ehhez kapcsolódó, a pénzügyi-számviteli képzéseket is érintő módosítások ugyan csak 2020. szeptember 1-jén lépnek hatályba, azonban a megfelelő felkészülés érdekében már most röviden összefoglaljuk a legfontosabb változásokat.

pexels-photo-355988.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. okt 23.

A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban IV.

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban IV.

A számviteli standardok alkalmazása

A 2000. évi C. törvény 176. §-a szerint: „Azokat a törvényi előírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, audit-3929140_1280.jpgmódszereket, eljárásokat, amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli standardokba kell foglalni.” A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről a 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet intézkedik. A rendelet fogalmazza meg a standard fogalmát is. A magyar számviteli standardok olyan, az említett rendeletben szabályozott eljárási rend szerint kialakított és pénzügyminiszteri rendeletként kihirdetett, a számviteli törvény 176. §-ában foglaltak figyelembevételével megalkotott részletes szabályok, módszerek, eljárások, amelyek – a számviteli ...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni

2019. okt 23.

A közbeszerzési eljáras nyertes ajánlattevőjeként szerződő felet érheti-e joghátrány nem megfelelő szerződésmódosìtás esetén?

írta: Dr. Kothencz Éva
A közbeszerzési eljáras nyertes ajánlattevőjeként szerződő felet érheti-e joghátrány nem megfelelő szerződésmódosìtás esetén?

„Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kötöttünk szerződést. Ajánlatkérő az általa megadott műszaki leírás hiányosságainak következményeként szerződésmódosítást kezdeményezett.

Kérdésünk a következő: ha jogorvoslati eljárásban bebizonyosodik a szerződésmódosítás jogszerűtlensége, a nyertes ajánlattevőként szerződő felet is érheti joghátrány?”
writing-1149962_1280.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis

2019. okt 16.

A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban III.

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban III.

A számviteli törvény kihirdetése

A tulajdonviszonyok átalakítása, a privatizáció, a gazdálkodás liberalizálása szükségessé tette a piaci versenyt akadályozó kötöttségek feloldását. Emiatt szükségessé vált a számvitel egész rendszerének korszerűsítése. E követelményt valósítja meg a számvitel törvényi színtű szabályozása , vagyis egy olyan számviteli rendszer kialakítása, amely a piacgazdaság körülményeinek és feltételeinek megfelelt.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. okt 09.

A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban II.

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban II.

Az első önálló magyar számviteli jogszabály megalkotása hazánkban

A számvitellel szembeni követelmények az 1968. évi gazdasági reform miatt megváltoztak. Célkitűzésként fogalmazták meg, hogy a számvitel tegye lehetővé a közgazdasági szabályozók működésének, hatásának mérését. Az 1968. évi gazdasági reform megváltoztatta a számvitellel szemben támasztott igényeket. Az irányítási rendszer változása következtében előtérbe került az a követelmény, hogy a számvitel a különféle közgazdasági szabályozók működésének mérését is tegye lehetővé. Ennek érdekében 1968. január 1-jétől valamennyi népgazdasági ágazatban egységessé vált az ágazati számlakeretek szerkezete. A szerkezet egységesítése mellett lényeges előre lépésnek számított a tartalmi egység megteremtése is.

...

Tovább Szólj hozzá

szosszenet jo tudni

2019. okt 02.

A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban I. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli kötelezettség szabályozása hazánkban I. rész

A könyvvezetési kötelezettség és a könyvvizsgálati szabályok első megjelenése a hazai gyakorlatban

pexels-photo-1907784_1.jpegA néhány hete elindult utazásunk során most Magyarország számviteli fejlődését tekintjük át. Hazánkban a kereskedelmi könyvek vezetésére vonatkozó legrégebbi rendelkezés III. Károly király 1723. évi kereskedésre vonatkozó dekrétumának 53. cikkében található. Eszerint minden kereskedő rendes és szabályszerű módon könyveket köteles vezetni, és abban hitelezéseit pontosan nyilvántartani. Ha belegondolunk, akkor ez már majdnem 300 éves múltat jelent!

A jogi szabályozást illetően meghatározóak az 1840. évi törvények . Ezek közül ki kell emelni a XV. és a XVI. törvénycikkeket, ugyanis ezek tartalmaznak utasításokat az üzleti könyvek vezetésére, az elszámolási szabályok betartására és a feljegyzések bizonyító erejére ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni

2019. okt 02.

Vevői készlet rendelkezésének módosítása

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Vevői készlet rendelkezésének módosítása

A 2018/1910 számú tanácsi irányelv a "2006/112/EK irányelvnek a hozzáadott értékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról" címet viseli és többek között a vevői készletre vonatkozó szabályok módosításáról is szól. Cikkünk ezt a módosítást foglalja össze.
pexels-photo-906494.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. sze 30.

Egyéni vállalkozóból korlátolt felelősségű társaság

írta: Dr. Sztanó Imre
Egyéni vállalkozóból korlátolt felelősségű társaság

Az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályokat a 2009. évi CXV. törvény tartalmazza. A törvény szerint természetes személy üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Fontos kiemelni azt is, hogy a számviteli törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra! Mindebből következik, hogy a könyvvezetést alapvetően a személyi jövedelemadóról szóló -1995 évi CXVII. törvény határozza meg.

pexels-photo-1081228.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis

2019. sze 30.

A megváltozott mértékű minimális építőipari rezsióradíjra a közbeszerzési eljárásokban is figyelemmel kell lenni

írta: Dr. Kothencz Éva
A megváltozott mértékű minimális építőipari rezsióradíjra a közbeszerzési eljárásokban is figyelemmel kell lenni

  A Magyar Közlöny 2019. augusztus 14.-ei 141. számában megjelent az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelete (a továbbiakban: ITM-rendelet ) a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről.

pexels-photo-1117452.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2019. sze 25.

A barlangrajzoktól a számítógépekig VII.

írta: Dr. Sztanó Imre
A barlangrajzoktól a számítógépekig VII.

„Milyen az európai számvitel?”

world-1264062_1280.jpgA világgazdaság állandóan változik, folyamatosan mozgásban van. Ez a mozgás az utóbbi évtizedekben felgyorsult, és úgy tűnik, a tendencia a jövőben is folytatódik. A gazdasági együttműködés ma már világméretűnek tekinthető, a világ uniformizálódik. Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető a globalizáció felgyorsulása is. Az egyre intenzívebb nemzetközi gazdasági kapcsolatokban a vállalkozásoknak kommunikálniuk kell egymással. Ahhoz, hogy a globális fejlődés fenntartható legyen, a kommunikáció „intézményesített” formáját kell alkalmazni. Közismert, hogy a vállalkozások vonatkozásában ezt a kommunikációs lehetőséget az a közös nyelv teremti meg, amelyet számvitelnek nevezünk . A számvitel szolgáltatja azokat az ...

Tovább Szólj hozzá

2019. sze 23.

EVA-ból történő kilépés, átállás egy másik adónemre!

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
EVA-ból történő kilépés, átállás egy másik adónemre!

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a 2020-tól életbe lépő adóváltozásokkal. Ennek egyik fontos része, hogy 2020. január elsejétől az EVA-t kivezetik, azaz minden eddig EVA-s vállalkozásnak új adóra kell áttérnie. Valószínű, hogy bár kisebb számban, de lesznek megszűnő vállalkozások, a többség azonban súlyos döntés előtt áll.

businesswoman-hand-placing-questions-mark-word-with-wooden-cube_42256-1463.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. sze 18.

A barlangrajzoktól a számítógépekig VI.

írta: Dr. Sztanó Imre
A barlangrajzoktól a számítógépekig VI.

„Számviteli rendszerek a világban”

Az előzőekben bemutattuk a számvitel kialakulását, fejlődését. Az egyes országok a fejlődés során más-más utat jártak be és ennek következtében a számviteli szabályozás is igen eltérő. Ennek ellenére mégis azt lehet mondani, hogy alapvetően kétfajta szabályozás alakult ki a számvitel területén, így az angolszász és a kontinentális típusú számvitel. Természetesen a kétféle szabályozás „vegytisztán” nem mutatható ki ma már egyik országban sem, inkább a két rendszer keveréke érzékelhető. Ennek egyik oka a világméretű globalizáció, amely a számvitel területén is harmonizációs igényeket követel.

antique-antique-globe-antique-shop-414916.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

praktikum jo tudni