; ; ; ;
KÖZELEDIK AUGUSZTUS 31

KÖZELEDIK AUGUSZTUS 31

2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (2012.évi CXLVII törvény) szabályai, ezért a jelenlegi KATÁSOKNAK 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a KATA adóalanyiságuk.  

Vissza a számviteli törvény hatály alá

Vissza a számviteli törvény hatály alá

A 2022. évi XIII. törvény meghatározza a  kisadózó vállalkozók tételes adójának választására jogosult alanyi kört. Az  adó választására jogosult az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó, amennyiben megfelel a  törvény főfoglalkozású…

A gazdasági társaságok megszűnése - VI. rész

A gazdasági társaságok megszűnése - VI. rész

A tagok úgy is dönthetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a döntéshozó szerv egy ülésen határoz. Ez esetben erre az ülésre el kell készíteni az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját legfeljebb hat…

A gazdasági társaságok megszűnése - V. rész

A gazdasági társaságok megszűnése - V. rész

A jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról jellemzően két alkalommal határoz. Ha a tagok az átalakulás szándékával egyetértenek, a döntéshozó szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját és megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási terv, valamint az átalakulási döntés…

KATÁS BT végelszámolása

KATÁS BT végelszámolása

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerint  a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság és közkereseti társaság. A 2022. évi XIII. törvény meghatározza a  kisadózó…

KATA összehasonlítás, kalkulációk - IV. rész

KATA összehasonlítás, kalkulációk - IV. rész

Az egyéni vállalkozó az adóév egészére átalányadózást választhat, ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétele nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét, vagyis a 2022. évi vállalkozói bevétele nem haladta meg a 24 000 000 forintot. Ettől eltérően az az…

KATA összehasonlítás, kalkulációk - III. rész

KATA összehasonlítás, kalkulációk - III. rész

Az előzőeken kívül csökkenthető az adóteher a vállalkozói kivét elszámolásával is. Az egyéni vállalkozó tulajdonképpen önmagát foglalkoztatja. Ezért a bevételeiből úgymond kivett összeg mintegy fizetésként funkcionál. Ennek nagysága rajta múlik. Ezután adó fizetésére köteles, mint munkáltató. A…

süti beállítások módosítása