Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2022. jan 26.

CÉLTARTALÉK A MÉRLEGBEN

írta: Dr. Sztanó Imre
CÉLTARTALÉK A MÉRLEGBEN

Tanulmányozva a mérleget, gyakran találkozhatunk a forrásoldalon a céltartalékokkal. Mindig felvetődik az a kérdés is, hogy milyen forrás a céltartalék? A céltartalék becslési eljárással meghatározott passzíva, amely segíti az óvatosság és az összemérés elvének érvényesülését. Gyakorlatilag a céltartalék pontosítja (azaz csökkenti) az üzleti év eredményét, ezzel fedezetet teremt bizonyos kockázatos események kedvezőtlen hatásainak kivédésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy a céltartalék felhívja az olvasó figyelmét, hogy a társaság számolt ilyen jellegű (múltbeli és folyamatban lévő, de bizonytalan kimenetelű) eseményekkel.

  pexels-photo-1558690.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2022. jan 24.

Osztalék elengedésének új szabálya

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Osztalék elengedésének új szabálya

2021. január 1.-től megváltozott az elengedett osztalék számviteli és adószabálya.

Elképzelhető, hogy a vállalkozások korábbi nyereséges években bátran hozták meg a határozatot, hogy osztalékot fizetnek, de a jelenlegi külső körülmények ezt nem teszik lehetővé. Több vállalkozásnál esetleg felmerülhet a saját tőke hiánya is, mely viszont már szankció alá is esik.

pexels-photo-3943716.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2022. jan 17.

Fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változása

írta: Dr. Sztanó Imre
Fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változása

 

Az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. A törvény X. fejezete tartalmazza a számvitelt és könyvvizsgálatot érintő változásokat. E változásokból most kiemeljük a fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok változását.

 

A számviteli szakemberek körében ismert, hogy az uniós és hazai forrású támogatási pályázatoknál egyaránt jellemző az előleg alapú finanszírozás, valamint az utólagos , akár több év elteltét követő elszámolás. Gyakran előfordul, hogy egyes megvalósított eszközök a támogatással történő elszámolás előtt üzembe helyezésre kerülnek (terv szerinti értékcsökkenési leírás kerül ...

Tovább Szólj hozzá

2022. jan 06.

Irány az okmányiroda, az okmányok érvényessége

írta: Dr. Sztanó Imre
Irány az okmányiroda, az okmányok érvényessége

A Magyar Közlöny 2021. december 28-i számában megjelent a Kormány 813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről. A rendelet szerint hatályát veszti a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet.

  pexels-photo-518244.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 29.

Ismét a zárlati feladatokról - V. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - V. rész

 

A könyvvezetés során, a beszámoló elkészítésekor érvényesíteni kell a számviteli alapelveket. Most az óvatosság elvét emeljük ki. Ezen alapelv szerint: „Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.”

  pexels-photo-2041393.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 16.

Újragondolt átalányadó 2022-ben

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Újragondolt átalányadó 2022-ben

Az egyéni vállalkozónak az SZJA törvény szerinti átalányadózás lényegi szabályai évek óta nem módosultak, most viszont igen fontos változásokat tartalmaz a törvény 50. §-a. Az új szabályozásnak köszönhetően a tevékenységtől függően változnak az értékhatárok és az elszámolható költséghányadok, illetve bevezetésre kerül az adómentes rész is.

  business-people-office_144627-37532.jpg

Az átalányadózást akkor választhatja az egyéni vállalkozó, ha az átalányadózás megkezdését közvetlenül megelőző adóévben az egyéni vállalkozásból származó bevétele nem haladta meg az éves minimálbér tízszeresét, és az egyéni vállalkozói bevétel az adóévben sem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét, illetve kiskereskedelmi tevékenység esetén az éves ...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 16.

Ismét a zárlati feladatokról - 4. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - 4. rész

A számvitelről szóló törvény nem tartalmaz részletes előírásokat a leltárról, a leltározásról, de kiemeli a mérlegtételek leltárral történő alátámasztását. A 69. § (1) bekezdése szerint: A könyvek üzleti évvégi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és a törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. A törvény csak a leltárkészítési kötelezettséget szabályozza. A mérleg tételeinek alátámasztásához a vállalkozónak tehát minden esetben leltárt kell összeállítania. Ezt nevezzük ...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 08.

Ismét a zárlati feladatokról - 3. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - 3. rész

A cikksorozat előző részében említettük, hogy az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz ), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben rögzíteni. A megfogalmazásból egyértelműen következik, hogy az egyéb gazdasági események egy részét a mérlegfordulónapját követően rögzítjük csak.

  woman-with-contracts_1098-13650.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 05.

Ismét a zárlati feladatokról - 2. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról - 2. rész

A cikksorozat előző részében említettük, hogy számviteli beszámoló összeállítása tehát egy „folyamat” eredménye. Kérdés: milyen szakaszai vannak e folyamatnak? Induljunk ki a számviteli bizonylatok feldolgozási rendjéből . Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell .

close-up-business-man-checking-clipboard_23-2148479569.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. dec 05.

Építőipari vállalkozásként rendszeresen veszünk részt közbeszerzési eljárásokban.

írta: Dr. Kothencz Éva
Építőipari vállalkozásként rendszeresen veszünk részt közbeszerzési eljárásokban.

. Az építőipari szektort érintő jelentős áremelkedés miatt az eredeti vállalási árakon nem tudjuk teljesíteni a szerződést. Ilyen esetben van lehetőségünk az átalánydíjas vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezni?

A közbeszerzési szerződés módosítása a közbeszerzési törvény rendszerében – a felek közös megegyezésén túl -  összetett feltételrendszerhez kötött.  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-a tartalmazza a szerződésmódosítás esetköreit .

young-handsome-confident-pensive-businessman-working-standing-table-writing-notepad-white-modern-office-interior_176420-2612.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. nov 26.

Ismét a zárlati feladatokról

írta: Dr. Sztanó Imre
Ismét a zárlati feladatokról

Közeledik a karácsony és lassan ismét vége lesz egy évnek. A számviteli szakemberek ismételten átélik a könyvviteli zárlat nehézségeit. Nem könnyű időszak ez, de megfelelő tervezéssel a nehézségeken könnyebben túl lehet lenni. Mi is az a könyvviteli zárlat? A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 164.§ (1) bekezdése szerint: „A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartoznak.” E rövid megfogalmazásból következik, hogy az üzleti év során rögzítjük a könyvekben a gazdasági események hatásait, majd a könyvvitel adatállományából összeállítjuk a ...

Tovább Szólj hozzá

2021. nov 16.

Vendéglátóhely üzemeltetőkre vonatkozó regisztráció

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Vendéglátóhely üzemeltetőkre vonatkozó regisztráció

A Magyar közlöny 155. számában megjelent ( 501/2021. (VIII.18.) a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról.

A  regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség második részében a vendéglátó üzemeltetőkre vonatkozó eljárással foglalkozunk, mert módosításra került a  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.

pexels-photo-1484516.jpeg

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

süti beállítások módosítása