Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2023. már 22.

Hogyan kell jó kiegészítő mellékletet készíteni? 1. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan kell jó kiegészítő mellékletet készíteni? 1. rész

Készülnek a számviteli beszámolók, így most a pénzügyi-számviteli munkatársak eléggé elfoglaltak. A mérleg és eredménykimutatás összeállításán túl nem kevés feladatot jelent a kiegészítő melléklet elkészítése. (Természetesen az éves beszámolót készítőknek még üzleti jelentést is össze kell állítaniuk.) Felméréseink és tapasztalataink szerint már elfogy az erő a kiegészítő melléklet összeállításához és gyakran csak formálisnak tűnik a beszámoló ezen részének elkészítése.

 

hogyan_kell_jo_kiegeszito_mellekletet_kesziteni_1_resz.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. már 16.

Mikrogazdálkodói beszámoló 5. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Mikrogazdálkodói beszámoló 5. rész

Miután megismertük a mikrogazdálkodói beszámoló jellemzőit, dönthetünk úgy, hogy az elszámolások egyszerűsítése érdekében – ha a feltételek teljesülnek – e beszámolási formát választjuk. A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó képviseletére jogosult személynek a választásról legkésőbb az üzleti év első napjával írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig meg kell őrizni . Gyakorlati szempontból lényeges, hogy az áttérésig érvényes számviteli politika hatályát meg kell szűntetni és a kiegészítő mellékletben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy változás történik a beszámolási formát illetően.

mikrogazdalkodoi_beszamolo_5_resz_dr_sztano_imre_20230224.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. már 07.

Mikrogazdálkodói beszámoló 4. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Mikrogazdálkodói beszámoló  4. rész

A számviteli törvény előírásaitól eltérően nem minősül felújításnak az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 200 ezer forintnál, akkor a 200 ezer forintot.

Karbantartásnak minősül az a tevékenység is, amely az előzőekben meghatározott értékhatár alapján nem minősül felújításnak, illetve nem minősül beruházásnak.

mikrogazdalkodoi_beszamolo_4_resz_dr_sztano_imre_20230224.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. feb 22.

A számviteli beszámolókészítés alapelvei

írta: Dr. Sztanó Imre
A számviteli beszámolókészítés alapelvei

Az üzleti év zárása számos feladatot foglal magába. A számviteli törvény szerint:

„A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartoznak.”

Sok-sok feladatot kell elvégezni ahhoz, hogy határidőre elkészüljön a beszámoló. A következőkben összefoglaljuk azokat az alapvető követelményeket (elveket), amelyeket érvényesíteni kell a zárlati feladatok végrehajtása során.

  a_szamviteli_beszamolokeszites_alapelvei.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. feb 16.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 6. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 6.	rész

A cikksorozat előző részeiben megismertük a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéstételi kötelezettséget, valamint a jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat. Most a sorozat befejezéseként összefoglaljuk a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés nyilvánosságra hozatalának, közzétételének és hozzáférhetőségének követelményeit.

a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_6_resz.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. feb 14.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 5. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 5. rész

A cikksorozat negyedik részében összefoglaltuk a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat, valamint annak formai követelményét. A következőkben a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmi követelményeit pontosítjuk, foglaljuk össze.

a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_5_resz.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. feb 03.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 2. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 2.	rész

A cikksorozat első részében áttekintettük a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés összeállításához szükséges alapfogalmakat, beleértve a bevétel értelmezését is. A következőkben a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre kötelezett vállalkozások körét vizsgáljuk, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a kötelezettség megállapítása nem egyszerű, így alaposan kell tanulmányozni a törvényi rendelkezéseket.

a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_2_resz.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. feb 01.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés (CBCR=Country-by-Country Report) 1. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés  (CBCR=Country-by-Country Report) 1. rész

Az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt. A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án.  A számvitelt érintő változásokat a törvény 126-139. §-ai tartalmazzák. A változások rögzítik a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésre vonatkozó rendelkezéseket, melyek a számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény VI/B új fejezetében olvashatunk. a_tarsasagiado-informaciokat_tartalmazo_jelentes_1_resz.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2023. jan 16.

Munkaügyi változások 2. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
Munkaügyi változások 2. rész

Az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján elfogadta a törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvényt . A munka törvénykönyv változásait a 107-151. §-ok tartalmazzák. A cikk első részében már említettük, hogy összesen 37 törvény módosult. A módosítások oka elsősorban a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, de emellett több technikai jellegű pontosítást is tartalmaz a törvény. A következőkben néhány – önkényesen kiválasztott – lényeges változást ismertetünk:

munkaugyi_valtozasok_2_resz_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2022. dec 16.

Jelentős változások a Munka Törvénykönyvében 2023. január 01-jétől

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Jelentős változások a Munka Törvénykönyvében 2023. január 01-jétől

Jelentős változások a Munka Törvénykönyvében 2023. január 01-jétől

December 7-én elfogadásra került a Munka Törvénykönyvével kapcsolatban benyújtott módosító javaslat, így 2023-től lényeges változásokkal találkozhat mind a munkáltató, mind a munkavállaló.

Két fontos uniós irányelv is implementálásra került, egyik a munkavállalók tájékoztatásával, a másik a szabadságokkal kapcsolatos.

people-1979261_1920.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2022. dec 12.

Rendelkező nyilatkozat a társasági adóban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Rendelkező nyilatkozat a társasági adóban

A hatályos társasági adó törvény értelmében az adóból a filmalkotás támogatására (a Tao. tv. 22.§ (2) bekezdése szerint), illetve látványcsapat sport támogatására (a Tao. tv. 22/C. § (1)-(1a) bekezdése szerint) felajánlás tehető.

Az adózó havi vagy negyedéves társaságiadó-előlegének legfeljebb 80 százalékát ajánlhatja fel.

laptop-3196481_1920.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2022. nov 30.

Könyvvizsgálatot érintő 5 változás az őszi adócsomagban

írta: Dr. Sztanó Imre
Könyvvizsgálatot érintő 5 változás az őszi adócsomagban

Az Országgyűlés a 2022. november 22-ig ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényt. A törvény megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 192. számában 2022. november 23-án. A magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosításait a 140-144.§-ok tartalmazzák.

...

Tovább Szólj hozzá

süti beállítások módosítása