Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. feb 20.

A veszteségelhatárolás szabálya egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft-ben

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A veszteségelhatárolás szabálya egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft-ben

2019. július 10-től jelentősen módosult a 2009. évi CXV. törvény, amely az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szól.

Ennek megfelelően egy fontos szabályra hívjuk fel a figyelmüket a veszteségelhatárolással kapcsolatban.

man-sitting-down-and-using-his-laptop-374085.jpg...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. feb 17.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A turizmusfejlesztési hozzájárulás kiterjesztése a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásokra

2020, január 1-jétől kibővült a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatásokkal a turizmusfejlesztési hozzájárulás, azaz 2020. január 1-től az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után is meg kell fizetni a hozzájárulást.
Person Holding on Door Lever Inside Room 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. feb 12.

Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Biometrikus adatok kezelése a munkahelyen

 

Az Infotv [1] . (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv,) szerinti  digital-fingerprint_23-2147508411.jpgkülönleges adatnak minnősülő ún, biometrikus adat egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy az ujjlenyomat, tenyérlenyomat vagy más daktiloszkópiai adat, DNS-profil.

A technikai fejlődéssel párhuzamosan egyre több nagyvállalatnál felmerül a munkavállalók be-, kiléptetésének, mozgásának, tevékenységének, telefon- és számítógéphasználatának korszerű, biometrikus felismerő, azonosító ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 30.

Az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Az adóbevallást helyettesítő nyilatkozat

NY-es nyomtatványokra vonatkozó szabályok 2020-ban

Hamarosan aktuális az első, 2020-ra esedékes bevallási kötelezettség teljesítése azokra vonatkozóan, akiknek egyes adókötelezettség teljesítésére az adóévben nem keletkezik bevallási kötelezettsége.

2020. február 12-ig lehet 2020-ra a bevallással egyenértékű, ún. nullás nyilatkozatot tenni, az NY nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.
orange_now_hiring_direct_mail_postcard.png

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 24.

A szakképzés átalakítása okán 2020-tól átalakul a felnőttképzés is

írta: Perfekt Blog
A szakképzés átalakítása okán 2020-tól átalakul a felnőttképzés is

 2019. november végén megjelent a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.

1_1.jpgAz új törvény új korszakot jelent a szakképzésben, és hatással van számos erületre, mind jogi, mind szakmai értelemben.

Még 2019 decemberében kiadásra került számos törvény módosítása, így a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény is.

A részletes szabályokat mindkét esetben a közeljövőben várhatóan megjelenő végrehajtási rendelet tartalmazza majd.

Mit tudhatunk már a törvény sorai alapján?

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 22.

Számviteli törvény 2020. évi változásai

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli törvény 2020. évi változásai

  Értékcsökkenés elszámolásának változása. Projektelszámolás bevezetése.

Egyösszegű elszámolás kis értékű eszközök után: Sztv. 80 § (2).bek.

Business expert analyzing reports and counting expenses Free Photo-  A TAO törvény változása után a számviteli törvény is megváltoztatta az egy összegben elszámolható értékcsökkenés összeghatárát. A vállalkozó döntése alapján a sztv. 80. §. (2) bekezdése értelmében a 200 ezer Ft. alatti eszközök értékcsökkenése egy összegben is elszámolhatóvá válik 2020. január 1-től.

  • - Kérdésként merülhet fel, hogy mely eszközökre vonatkozik az ilyen irányú elszámolás lehetősége: A törvény értelmében a 2020 január 1-jén vagy az azt követően használatba vett kis értékű eszközökre lehet alkalmazni.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 20.

Ne felejtse el aktualizálni a szabályzatokat

írta: Dr. Sztanó Imre
Ne felejtse el aktualizálni a szabályzatokat

office-stationeries-with-alarm-clock-coffee-cup-white-desk_23-2148178603.jpgTúl vagyunk az ünnepeken és elindult a 2020. üzleti év. Jönnek a munkás hétköznapok. Arra vélhetően minden könyvviteli szakember gondol, hogy a számviteli szabályzatokat aktualizálni kell. Ennek lehet oka egyszerűen csak a számviteli törvény változása, de előfordulhat olyan eset is, hogy a vállalkozó saját számviteli politikáját módosítja és ennek következtében kell a számviteli szabályzatokat is módosítani. A 2000. évi C. törvény 14.§ (11) bekezdése szerint: „Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.” Amennyiben a számviteli politikát a vállalkozás döntése alapján kell módosítani, akkor a változtatásokat a kiegészítő ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 20.

A négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye az Szja rendszerében 2020-tól

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A négy vagy több gyereket nevelő anyák kedvezménye az Szja rendszerében 2020-tól

Sok helyen és sokszor lehetett már olvasni, vagy hallani a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről, amely 2020. január elsejétől hatályos az Szja-ban, azonban a részletekre eddig kevésbé figyeltünk talán. Ebben a cikkben ezekre a részletszabályokra hívjuk fel azok figyelmét, akik a kedvezményt érvényesítenék.
Mother with children having fun in a hammock. mom and kids in a hammock. Free Photo

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 14.

Átmeneti időszak a nyugdíjasok foglalkoztatásában

írta: Széles Imre
Átmeneti időszak a nyugdíjasok foglalkoztatásában

portrait-cute-women-looking-laptop_23-2148354942.jpgAhogy arról a médiumokban már sok szó esett – az új Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) 6. §-a értelmében – ez év július 1-jétől a sajátjogú nyugdíjasra keresőtevékenysége esetén semmilyen jogviszonyban sem terjed ki a biztosítási, és ebből következően mentesül az egyéni járulékfizetési kötelezettség alól (egyéni vagy társas vállalkozóként az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól is!), illetve a foglalkoztatónak sem kell lerónia után a szociális hozzájárulási adót valamint a szakképzési hozzáárulást.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jan 13.

Egyszerűsített végelszámolás 10 lépésben

írta: Dr. Sztanó Imre
Egyszerűsített végelszámolás 10 lépésben

Man Wearing Gray Long-sleeved Shirt

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény előírása alapján a cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet , ha

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
  • végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. dec 18.

Feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban

Bár a társasági adóban, az innovációs járulékban a jogalkotó a feltöltési kötelezettséget hatályon kívül helyezte, az adózók meghatározott köre az iparűzési adóban továbbra is előleg-kiegészítésre kötelezett.

Ennek legfőbb indoka az, hogy az önkormányzatok likviditása ne sérüljön, ezáltal ez továbbra is megőrizhető.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. dec 16.

Átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálati kötelezettsége

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálati kötelezettsége

pexels-photo-313691.jpegAz egyes jogi személyek átalakulásáról a 2013. évi CLXXVI törvény módosításáról szóló 2019. évi július 9.-én kihirdetett változás szűkítette az átalakulások könyvvizsgálati kötelezettségét.

Az átalakulás törvény alapján vagyonmérleg tervezetet, és vagyonleltár tervezetet, valamint végleges vagyonmérleget, és vagyonleltárt kell készíteni.

A törvényváltozást megelőzően mindkét esetben könyvvizsgálati kötelezettség volt érvényben.

A kihirdetett változás alapján törvény 4 § (6) bekezdése szerint

„a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval is ellenőriztetni kell, ha az átalakuló jogi személy a számviteli törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. dec 11.

Adótanácsadói, adószakértői igazolványok megújítása 2020-ban

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Adótanácsadói, adószakértői igazolványok megújítása 2020-ban

A „visszavonásig” jelzéssel kiadott igazolványok az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Kormányrendelet értelmében csak 2020. december 31-ig érvényesek. pexels-photo-221164.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2019. dec 10.

Közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjeként..

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjeként..

Közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjeként többször találkozunk azzal a helyzettel, hogy az ajánlattevő által a felolvasólapon feltüntetett adat eltér az ajánlatban szereplő vállalástól. Mit tehetünk ilyen esetben, mi a követendő eljárás? Hiánypótlás kö

Kérdésük megválaszolásához mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy mit értünk felolvasólap alatt, illetve, hogy miért foglal el – egyáltalán elfoglal-e – különleges helyet a közbeszerzési iratok körében.

pexels-photo-356079.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni olvasoi kerdes fontos es aktualis

2019. dec 09.

Szociális hozzájárulási adó megfizetésének korlátja

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Szociális hozzájárulási adó megfizetésének korlátja

2019 januárjától az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LVI. törvény, illetve a szociális hozzájárulási kisado.jpegtörvényünk egy új jogszabályban egyesült, januártól a kétféle adókötelezettség megszűnt, kizárólag szociális hozzájárulási-adó fizetési kötelezettség keletkezik. A korábban kétféle jogszabály egy új köntösben, de nagy részben változatlan formában került szabályozásra.

Fontos előírás az új törvényben az ún. felső határ számítása, ami azonban teljesen eltér a korábban megszokott számítási módtól.

A régi EHO törvényünk ugyanis a felső határ számításánál egy fix összeget jelölt meg, a megfizetett egészségbiztosítási járuléknak, illetve egészségügyi hozzájárulásnak kellett ...

Tovább Szólj hozzá