Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2021. okt 18.

Számviteli változások 2022. január 1-jétől

írta: Dr. Sztanó Imre
Számviteli változások 2022. január 1-jétől

A pénzügyi-számviteli szakemberek az őszi hónapokban már figyelik az adótörvények – bennük a számviteli előírások – várható változását. Most olyan változásokra irányítjuk a figyelmet, amelyeket az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény tartalmaz. (Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 106. számában)
woman-with-contracts_1098-13650.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. sze 27.

Kötelező az Üvegkapu alkalmazása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó a 700 000 000 M Ft értékű építési beruházások esetén

írta: Dr. Kothencz Éva
Kötelező az Üvegkapu alkalmazása a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó a 700 000 000 M Ft értékű építési beruházások esetén

A Magyar Közlöny 2021. évi 162. számában, 2021. szeptember 3-án jelen meg a Kormány 510/2021. (IX.3.) . rendelete a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről (a továbbiakban: Korm.rendelet ), amely – többek között – érinti a meghatározott értékű, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokat i s.

construction-silhouette_1150-8336.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. sze 22.

Mi az a TT index?

írta: Dr. Sztanó Imre
Mi az a TT index?

Egy kis közvélemény kutatás alapján kaptam olyan választ, hogy a TT index a testtömeg indexet jelzi, vagyis a testsúly és magasság alapján számított mutatószám. Mások úgy vélték, hogy a TT index a gumiabroncs terhelését fejezi ki (Tube Type). Nem, egyikről sincs itt szó! Elárulom a TT index a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásban az adatszolgáltató tényleges tulajdonosi adatához rendelt, annak megbízhatósági szintjét jelző, 1-10 közötti értékű mutatószám. Vagy Ön is erre gondolt?
pexels-photo-5428829.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. sze 20.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

írta: Dr. Sztanó Imre
A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés

2020. december 11-én került kihirdetésre a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről   szóló 2020. évi CXXXV. törvény, mely 2021. március 1-jén lépett hatályba. A törvényi rendelkezések végrehajtásához kapcsolódik a 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről. Ezt követően a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2021. március 1. napján hatályát vesztette. Az előzőekből következik, a munkaügyi ellenőrzések helyébe a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés lépett.
discussing-business-plan_1098-15918.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. sze 13.

Visszarázódás a mindennapokba…

írta: Dr. Sztanó Imre
Visszarázódás a mindennapokba…

Vége a nyárnak, elkezdődött a tanév is. Túl vagyunk a nyári szabadságon és ismét elkezdődtek a dolgos hétköznapok. Talán sikerült egy kicsit lazítani, de vissza kell rázódni a megszokott kerékvágásba. Lehet, hogy hanyagoltuk a közlönyök átlapozását is. Éppen ezért gondoltam, hogy ráirányítom a figyelmet a Magyar Közlöny 2021. évi 121. számára. A 2021. június 28-án megjelent közlöny tartalmazza a 2021. évi XCIX. törvényt a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról.
pexels-photo-4065894.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. sze 09.

Közbeszerzési jogszabályváltozás! 2021. szeptember 1-jétől módosultak az építési beruházások részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet előírásai

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési jogszabályváltozás! 2021. szeptember 1-jétől módosultak az építési beruházások részletes szabályairól szóló végrehajtási rendelet előírásai

A Magyar Közlöny 2021. évi 155. számában, 2021 augusztus 18-án jelen meg az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet ). A Módosító rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosítja az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber .) egyes előírásait.

pexels-photo-5668850.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. sze 06.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - X. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - X. rész

Átalakulás más gazdasági társasággá

Előfordulhat, hogy a tőkevesztés pótlása a korábban említett megoldásokkal sem biztosítható. Ilyen esetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint olyan gazdasági társasággá kell átalakulnia, amelynek a jegyzett tőkekövetelményét tudja biztosítani. 3:133. §   (2) bekezdése szerint: „Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását.”
young-employees-sitting-office-table-using-laptop-team-work-brainstorming-meeting-concept_146671-15624.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. aug 23.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VIII. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VIII. rész

Pénzeszköz végleges átadása

A véglegesen átadott pénzeszköz is hozzájárulhat a társaság tőkehelyzetének rendezéséhez. Végleges pénzeszköz átadásáról akkor van szó, ha

 • az egyik társasági adóalany visszafizetési kötelezettség nélkül ad át pénzeszközt egy másik társasági adóalany részére,
 • az eszköz átadása pénzügyileg rendezésre kerül, de
 • az átadott összeg nem minősül termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének.

  pexels-photo-3943714.jpeg

A véglegesen átadott pénzeszköz kedvezményezettje a kapott összeget egyéb bevételként számolja el és így az adózott eredményen keresztül állítja helyre a saját tőke összegét. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdésének m) pontja szerint az egyéb bevételek között ...

Tovább Szólj hozzá

2021. aug 11.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VII. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VII. rész

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség elengedése, az osztalék elengedése

A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség különböző jogcímeken keletkezhetett. Ilyen lehet például a szállítói kötelezettség vagy a tagi kölcsön/hitel is, de előfordulhat osztalék kötelezettség is. Nyilvánvalóan, ha a kötelezettség jogosultja elengedi a tartozást, úgy a társaság tőkehelyzete javulni fog, és nincs szükség cégbírósági eljárásra sem.
pexels-photo-5717512.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. aug 04.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VI. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - VI. rész

A jegyzett tőke leszállítása

Ha a saját tőke/ jegyzett tőke aránya nem megfelelő, lehetséges a jegyzett tőke leszállítása a tőketartalék vagy az eredménytartalék javára. Természetesen az adott társasági formára előírt összeg alá nem csökkenthető a jegyzett tőke nagysága. Ebből következően, ha a társaság jegyzett tőkéje a minimális összegű, úgy ez a megoldás nem alkalmazható. Amennyiben a saját tőke negatív, ez a megoldás nem segít, mert a saját tőke így is negatív összegű lesz.

young-employees-sitting-office-table-using-laptop-team-work-brainstorming-meeting-concept_146671-15624.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. júl 26.

Számviteli szolgáltatások körében lévő változások a számviteli törvényben 2021. évben

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Számviteli szolgáltatások körében lévő változások a számviteli törvényben 2021. évben

A számviteli törvény ez évi változásában módosították a számviteli szolgáltatásokra vonatkozó paragrafus. E változás miatt nagyon sokan kerestek meg, hogy korábban elfogadták a mérlegképes szakképesítéssel egyenértékű főiskolai, illetve egyetemi végzettséget, és most a törvény változása kapcsán ez  a szövegrész kikerült a törvényből.

pexels-photo-3784292.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. júl 19.

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

írta: Dr. Sztanó Imre
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában megjelent az „Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvény”, amely  módosította a

 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt,
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényt,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényt,
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt,
 • a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek ...
Tovább Szólj hozzá

2021. júl 14.

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

írta: Dr. Sztanó Imre
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról

Az Országgyűlés a 2021. június 15-ei ülésnapján fogadta el a jogi személyek egységes nyilvántartásáról szóló, 2023. július 1- jén hatályba lépő 2021. évi XCII . törvényt, amely a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény , valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény helyébe lép.
pexels-photo-8730853.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2021. júl 12.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - IV. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - IV. rész

Ázsiós tőkeemelés

A társaság tulajdonosai elrendelhetik a jegyzett tőke felemelését is úgy, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás kisebb részével emelik a jegyzett tőkét, nagyobb (jelentősebb) részével pedig a tőketartalékot. Ezt nevezzük ázsiós tőkeemelésnek.

pexels-photo-1036848.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. júl 07.

A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - III. rész

írta: Dr. Sztanó Imre
A vagyonvesztés rendezésének 10 lehetséges módszere - III. rész

entrepreneur-working-with-bills_1098-20001_1.jpg

A saját tőke helyzetének rendezéséről a tulajdonosoknak kell dönteniük. Célszerű mérlegelni a lehetőségeket és kiválasztani azt, amely a társaság szempontjából a legjobb. A szóba jöhető lehetőségek a következők:

 • pótbefizetés,
 • ázsiós tőkeemelés,
 • értékhelyesbítés elszámolása,
 • jegyzett tőke leszállítása,
 • tulajdonosokkal szembeni kötelezettség elengedése,
 • osztalék elengedése,
 • pénzeszköz végleges átadása,
 • követelésapport,
 • átalakulás más gazdasági társasággá,
 • a társaság megszűnése.

 

...

Tovább Szólj hozzá

2021. jún 30.

Társasági jogi módosítások a Polgári Törvénykönyvben - 1. rész

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Társasági jogi módosítások a Polgári Törvénykönyvben - 1. rész

A pótbefizetés és a törzstőke feltöltési kötelezettség új szabályai

A Magyar Közlöny 2021. évi 120. számában megjelent a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2021. évi XCV. törvény. [1]

A szakmai blog keretében ismertetjük a pénzügyi-számviteli szempontból is releváns, főbb társasági jogi változásokat.

flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

süti beállítások módosítása