2019. sze 25.

A barlangrajzoktól a számítógépekig VII.

írta: Dr. Sztanó Imre
A barlangrajzoktól a számítógépekig VII.

„Milyen az európai számvitel?”

world-1264062_1280.jpgA világgazdaság állandóan változik, folyamatosan mozgásban van. Ez a mozgás az utóbbi évtizedekben felgyorsult, és úgy tűnik, a tendencia a jövőben is folytatódik. A gazdasági együttműködés ma már világméretűnek tekinthető, a világ uniformizálódik. Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető a globalizáció felgyorsulása is. Az egyre intenzívebb nemzetközi gazdasági kapcsolatokban a vállalkozásoknak kommunikálniuk kell egymással. Ahhoz, hogy a globális fejlődés fenntartható legyen, a kommunikáció „intézményesített” formáját kell alkalmazni. Közismert, hogy a vállalkozások vonatkozásában ezt a kommunikációs lehetőséget az a közös nyelv teremti meg, amelyet számvitelnek nevezünk. A számvitel szolgáltatja azokat az információkat, amelyeket a gazdaság szereplői felhasználnak döntéseikhez, s ezen információkat a beszámolókban jelenítik meg. Az említett világpiaci tendenciák és követelmények – főként a tőkepiacok globalizációja – megkövetelik a pénzügyi beszámolókkal szemben támasztott követelmények harmonizációját.

Változatlanul kérdés ugyanakkor az, hogy milyen az európai számvitel? Azt gondolom, hogy nem beszélhetünk európai számvitelről, de az Európai Unió a tagállamok részére különböző szabályokat (rendeleteket, irányelveket, közleményeket és ajánlásokat) dolgoz ki, amelyeket a tagállamok beépítenek saját jogrendjükbe. Fontos kiemelni, az Európai Unió Bizottsága 1995. év végi bejelentését, amely szerint az Európai Unió felhagyott régóta dédelgetett terve megvalósításával, és letett a korábban célként megfogalmazott egységes európai számvitel kifejlesztéséről. Azzal, hogy az EU lényegében belenyugodott a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásába, minőségi ugrást tett a pénzügyi beszámolók valóban nemzetközivé tétele és a számviteli elvek harmonizációja felé. Az 1606/2002./EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadta egyes nemzetközi számviteli standardok alkalmazását. Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK-rendeletet (2008. november 3.) legutóbb 2014. december 18-án az Európai Bizottság 1361/2014/EU rendelete módosította. A rendelettel befogadott módosításokat legkésőbb a 2015. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazni.

Az európai közösségek bizottsága 1126/2008/EK rendeletében foglaltak szerint elfogadta az 1606/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott nemzetközi számviteli standardokat. E rendelet – hatályos 2008. november 6-tól - alkalmazása valamennyi tagországban kötelező.

A társaságokra vonatkozó általános számviteli szabályokat három uniós irányelv tartalmazta. Ezek a következők:

  • Társasági jogi irányelv (78/660/EGK) – A gazdasági társaságok éves pénzügyi kimutatásairól, (1978. július 25.)
  • Társasági jogi irányelv (83/349/EGK) – A konszolidált – összevont – beszámolókról, (1983. június 13.)
  • Társasági jogi irányelv (84/253/EGK) – A számviteli beszámolók felülvizsgálatával megbízott személyek működésének engedélyezéséről. (1984. április 10.)

A 4. és 7. irányelvet módosította a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, egyben a 8. irányelv (84/253/EGK) hatályon kívül helyezésre került. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-ai időponttal elfogadta a 2013/34/EU irányelvet a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról. Ezzel a 2006/43/EK irányelv módosításra került és a 4. és 7. tanácsi irányelvet 2013-ban hatályon kívül helyezték. Ebből következően az éves beszámolóra, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó számviteli előírásokat a 2013/34/EU irányelv tartalmazza. Az irányelvet 2013. június 29-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában és 2015. július 20-áig a tagállamoknak a nemzeti jogrendszerükbe is át kellett ültetniük. Az irányelv előírásait a 2016. január 1-jén vagy a 2016. naptári év során kezdődő üzleti évre vonatkozóan kell alkalmazni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016. január 1-jétől történt módosítása éppen az irányelv implementálásának a következménye.

Fontos megemlíteni, hogy a  nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelet alapján 2005. évtől azon vállalatok, amelyek értékpapírjait az EU-ban tőzsdére bevezették, a konszolidált beszámolóikat az IFRS-ek alapján kötelesek összeállítani. Ez a lehetőség a nem tőzsdei vállalkozások számára is biztosított. A Kormány 2014. évben elfogadta a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célra történő alkalmazásának koncepcióját. Az IFRS-ek bevezetésének legfontosabb előnye, hogy a pénzügyi kimutatások és a bemutatott információk összehasonlíthatóak és átláthatóak lettek. A Kormány 1639/2014. (XI.14.) határozata rögzítette a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának rendelkezéseit.

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény alapján (amely módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt), a 2016. üzleti évtől a számviteli törvényben meghatározott gazdálkodói kör számára egyedi beszámolás céljára is alkalmazhatóak lettek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (az IFRS-ek).

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról szóló 1387/2015 (VI.12.) Korm. határozat részletezi a bevezetés feltételeit. A kormányhatározatnak megfelelően elvégzésre került az EU által befogadott angol nyelvű IAS-ek, IFRS-ek és kapcsolódó magyarázó szövegeik (IFRIC-ek és SIC-ek) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletben és a kapcsolódó módosításaiban, az EU Hivatalos Lapjában közzétett magyar nyelvre fordított szövegeinek a felülvizsgálata. A felülvizsgálat eredményeként elkészült szakmai anyag a Pénzügyminisztérium honlapján elérthető abból a célból, hogy az segítse az IFRS-ek hazai alkalmazásának bevezetését.

 

Sorozatunk korábbi részei:

https://perfekt.blog.hu/2019/08/14/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_i

https://perfekt.blog.hu/2019/08/21/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_ii 

https://perfekt.blog.hu/2019/08/28/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_iii

https://perfekt.blog.hu/2019/09/04/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_iv

https://perfekt.blog.hu/2019/09/11/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_v

https://perfekt.blog.hu/2019/09/18/a_barlangrajzoktol_a_szamitogepekig_vi

 

 Amennyiben Ön is szívesen lenne hozzáértő a témában,
jelentkezzen 
OKJ képzésünkre.

dontson-idoben---ujsagos-2019-_-homokora-beszarato-banner_900x119_2019-09-11.jpg

Szólj hozzá