Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. okt 22.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége - 3.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége - 3.

A cikksorozat második részében a Cstv. 33/A [1] .§-a alapján történő igényérvényesítéssel foglalkoztunk, azaz olyan esetekkel, amikor a hitelezők vagy a felszámoló bírósági úton kéri annak megállapítását, hogy az adós korábbi vezetői (ideértve az ún. árnyéktisztségviselőket is), a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati összefüggésben az adós vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

documents-with-charts-touchpad-desk_1098-241.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 21.

Nem főállású kisadózói státusz

írta: Széles Imre
Nem főállású kisadózói státusz

pexels-photo-3815573.jpeg

Hogy a kisadózót mikor kell nem főállásúnak tekinteni, azt a Kiva (2012. évi CXLVII.) törvény 2. § 8. pontjában találjuk. E szerint nem főállású az a kisadózó, aki

  • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
  • a Tbj. (2019. évi CXXII. törvény) szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
  • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban ...
Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 14.

Hogyan változik a számviteli törvény 2021. évben?

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan változik a számviteli törvény 2021. évben?

Közzétételre kerül a T13258. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények módosításáról. Szokásos módon az adótörvények változása között szerepel a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény módosítása is.

woman-with-contracts_1098-13650.jpg

E cikk keretében most csak a legfontosabb változásokat foglaljuk össze. Ezek a következők:

  • a tőketartalék változásának könyvelési időpontja,
  • az osztalék miatt követelés elengedésének elszámolása,
  • a gazdasági események nettó módon történő elszámolásának bővítése az egyéb tételek és pénzügyi tételek között,
  • az átalakulással összefüggésben lekötött tartalék képzési kötelezettség előírása,
  • fogalmi pontosítás az átlagos létszám meghatározására,
  • az éves beszámoló ...
Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 14.

2021. évi adójogszabály változások

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
2021. évi adójogszabály változások

Szeptember 30-án publikált cikkünkben („Megérkezett az első őszi adócsomag") még a törvényjavaslat pontos szövege ismeretlen volt, azonban 2020. október 13-án felkerült a javaslatról szóló jogszabálytervezet, - a T/13258. számú törvényjavaslat egyes adótörvények módosításáról – így a változásokról részletes tájékoztatást adunk Olvasóinknak. Az egyes adónemek és módosítások vonatkozásában részletesen írunk majd a törvény kihirdetését követően.

  flat-lay-work-desk-with-coffee-cup-magnifying-glass_23-2148397842_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. okt 07.

Miben különbözik a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozók minimum járulékfizetésétől?

írta: Széles Imre
Miben különbözik a munkaviszonyban álló dolgozók utáni minimum járulékfizetési kötelezettség az egyéni és társas vállalkozók minimum járulékfizetésétől?

Ahogy az minden érintett számára már ismert, szeptember 1-jétől a munkaviszonyban álló dolgozók esetében is bevezetésre került a minimum járulékfizetési kötelezettség. Mivel ez többnyire a kisvállalkozásokat érinti (akik tagjai társas vállalkozóként hosszú-hosszú ideje minimum járulékfizetésére kötelezettek), talán nem haszontalan, ha a két rendszer néhány alapvető eltérésére hívjuk fel a figyelmet.

  pexels-photo-4050303.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. okt 05.

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

írta: Dr. Sztanó Imre
A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 20 § (2) bekezdése szerint: „Az éves beszámolóban az adatokat – a törvényben foglalt esetek kivétellel – ezer forintban (illetve adott mérlegfőösszeg értékhatárok felett millió forintban) kell megadni.”  A törvény szerinti egyértelmű szabály mellett is felvetődnek kérdések. Így például egy olyan kérdés is felmerült, hogy amennyiben a társaság forintalapú könyvvezetés mellett euróban tartja nyilván a jegyzett tőkéjét, akkor jogosult-e arra, hogy a beszámolóját is euróban állítsa össze?
flat-lay-desktop-with-laptop-glasses_23-2148430803_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 28.

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény ismerteti.

Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során.

 
business-startup-works-digital-online-infomation_1421-19.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 23.

Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a tárgyi illetékmentesség szabályaiban

Ajándékozással, illetve örökléssel történt vagyonszerzés esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon ajándékozási, vagy öröklési illetéket kell fizetni. Az Itv. 17. § (1) bekezdés w) pontja alapján azonban az ajándékozási mentességek köre 2020. július 8-i hatállyal kibővült, míg az öröklési illeték alóli mentességek köre a Itv. 16. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosult.


woman-holding-christmas-present-box-close-up_1303-18211.jpg

Összességében az állapítható meg, hogy ezentúl testvérek is örökölhetnek, illetve ajándékozhatnak egymásnak illeték fizetése nélkül, lássuk ennek a törvényi hátterét.

Abban az esetben, ha az adott vagyonszerzés alapján az ajándékozási vagy öröklési illeték hatálya alá ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 16.

A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
A számlaszintű adatszolgáltatás változásai 1.

A számlaszintű adatszolgáltatás szigorítása két lépcsőben valósul(t) meg, első lépésként 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatásra irányadó 100 ezer Ft-os értékhatár eltörlésre került, így a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok részére kibocsátott valamennyi számla adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozik.

Második lépésként 2021. január 01-jétől fog az adatszolgáltatási kötelezettség változni, ezt a két lépcsőfokot fejtjük ki részletesebben.

  pexels-photo-3803221.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. sze 14.

E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

írta: Perfekt Blog
E-learning III. – Ajánlások az (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatásos OKJ-s képzést választóknak

Cikk sorozatunk első részében az e-learning képzés fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk, a második írásunkban a felnőttképzés keretein belül a távoktatásos képzési forma jogszabályi hátterét érintettük és bemutattuk a Perfekt Zrt. (e-learning módszerekkel megvalósuló) távoktatási képzési szolgáltatásának legfontosabb jellemzőit. Most sorra vesszük az ajánlásokat, melyek ismerete nélkülözhetetlen – annak, aki még nem döntött, azért, hogy ezek birtokában hozhassa meg döntését, annak pedig, aki már választott, azért, hogy már most támogatást nyújthassunk az új szakmája megszerzésében.

  pexels-photo-4145190.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 09.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 2.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 2.

A cikksorozat első részében áttekintettük a tagok, vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségének legfontosabb eseteit, a felelősséget megalapozó jogszabályi rendelkezéseket.

A gazdasági társaságokra, az egyesületekre, a szövetkezetekre és az egyesülésekre egyaránt irányadó felelősségi szabályt a Ptk. 3:118. §-a tartalmazza , amely kimondja, hogy ha a társaság (adós) jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a vezető tisztségviselőkkel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselők a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vették ...

Tovább Szólj hozzá

2020. sze 07.

Figyelem, változtak a kiküldetés szabályai!

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Figyelem, változtak a kiküldetés szabályai!

A külföldi kiküldetéssel valamint a külföldi munkavállalással kapcsolatos szabályozás mindig több figyelmet igényel, mint egy belföldi munkavégzés és annak szabályozása.

Egyrészről azért, mert nem csak a hazai  szabályokat kell ismerni, hanem tudni kell, azokat a nemzetközi szabályokat is, hogy az adott országgal kapcsolatosan van-e Magyarországnak a kettős adózástatás elkerülésére egyezménye.

Most viszont figyelembe kell venni, hogy 2020. július 1-től változott a társadalombiztosítási törvény is. Így most megpróbáljuk összefoglalni a változás hatását a külföldi kiküldetéssel kapcsolatosan.

two-businessmen-pointing-laptop-screen-while-discussing_158595-5325.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. sze 02.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségről

írta: Dr. Kothencz Éva
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségről

A közbeszerzési törvény ( közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) döntően ugyan a szerződéskötéshez vezető eljárásra irányadó rendelkezéseket, illetve a közbeszerzési jogviszony szereplőinek magatartásait rögzítő normákat tartalmaz, a szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó előírások is helyet kaptak a Kbt.-ben. Az e mögött meghúzódó jogpolitikai megfontolás az, hogy jóllehet a szerződés megkötésével lezárul a versenyeztetési eljárás, de a versenyeztetés és különösen az átláthatóság elveinek az felel meg, ha a szerződéskötő feleknek a szerződés teljesítése során tanúsított magatartása is átlátható és a nyilvánosság által ellenőrizhető . Ennek jegyében a ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 31.

E-learning II. – A távoktatásos képzési forma lehetőségei felnőttképzésben, a Perfekt Zrt. e-learninges kínálata

írta: Perfekt Blog
E-learning II. – A távoktatásos képzési forma lehetőségei felnőttképzésben, a Perfekt Zrt. e-learninges kínálata

Cikksorozatunk előző részében az e-learning fogalmával, típusaival, valamint az előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk, most a felnőttképzés keretein belül (az e-learning eszközökkel megvalósuló) távoktatásos képzési forma jogszabályi hátterét, illetve a felnőttképzés ebből a szempontból releváns további kérdéseit érintjük, valamint bemutatjuk a Perfekt Zrt. ezen elvek alapján fejlesztett új képzéseit.

  pexels-photo-4144222.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 26.

A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 1.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
A tagok, vezető tisztségviselők tartozásokért való felelőssége 1.

Társaságalapítás, egyesület vagy alapítvány létrehozása esetén az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés az alapítók részéről, hogy az alapításban való részvétel milyen kockázatokkal járhat, terhelheti-e felelősség, helytállási kötelezettség a hitelezők (főként a köztartozások miatt az adóhatóság) felé az alapítót (tagot), illetve a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt, igazgatósági tagot, elnököt, kurátort a létrehozott szervezet esetleges tartozásai kapcsán. A vezető tisztségviselők körében további kérdés, hogy az általuk irányított, vezetett szervezet irányában milyen felelősséggel tartoznak.

discussing-results-project_1098-15233.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 24.

E-learning I. – Az e-learning/e-tanulás előnyei

írta: Perfekt Blog
E-learning I. – Az e-learning/e-tanulás előnyei

Az otthon, saját ütemben történő tanulás, az utazással töltött idő, valamint az útiköltség és a tankönyvek árának megspórolása csak néhány az online tanulási forma nyilvánvaló előnyei közül.

young-business-typing-netbook-keyboard-listening-music_8353-5973.jpgAz e-learningnek számos fogalmi megközelítése létezik. Tágabb értelemben olyan tanulási módszert jelent, amely eszköz által segített, egyéni igényekhez szabott és folyamatos oktatói jelenlét nélkül zajlik, ebből kifolyólag tehát nem feltétlenül web alapú képzésről van szó. Egy másik megközelítés szerint (és ma már inkább ez a jellemzőbb) az e-learning (e-tanulás, e-tanítás) olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a képzési-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 17.

Mérlegképes könyvelő szeretnék lenni !!!

írta: Dr. Sztanó Imre
Mérlegképes könyvelő szeretnék lenni !!!

Gyakran hallok ilyen mondatokat az utóbbi időben: „Már régóta foglalkoztat a gondolat, hogy beiratkozzak egy mérlegképes képzést nyújtó tanfolyamra, de mindig akadt valamilyen kifogásom és mindig halasztottam a tanulás megkezdését. Most elhatároztam, hogy ősszel elkezdem a tanfolyamot és szerencsémre ebben munkahelyi főnököm is támogat. Próbáltam utánanézni a lehetőségeknek és sokféle – néha egymásnak is ellentmondó – információt gyűjtöttem össze. Most bizonytalan vagyok, mert van, aki azt javasolta, hogy még várjak, mert vélhetően jövőre más módon lehet megszerezni a mérlegképes képzettséget. Mások pedig azt javasolják, hogy most kezdjem el a tanfolyamot, mert egyébként is megszűnik a mérlegképes képesítés. Hát mi az ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 12.

Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

írta: Széles Imre
Nyugdíjasként közszolgálati jogviszonyban

contemplated-elderly-man-sitting-chair-with-laptop-against-grunge-background_23-2147901042.jpgAz új Tbj. (2019. évi CXXII.) törvény hatályba lépésével valamennyi munkavégzésre irányuló jogviszonyban megszűnt a nyugdíjasok biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége, ami egyben azt is jelenti, hogy okafogyottá vált a korhatár be nem töltött (nők éve!)  nyugdíjasok kereseti korlátja, és hatályát veszítette a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény ezt taglaló 83/B. szakasza,

 

Ugyanakkor a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülők tekintetében – változatlan formában (minimálbér 18-szorosa) – élnek a kereseti korlát szabályai.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. aug 10.

A saját tőke emelése, ha nem kötelező

írta: Dr. Sztanó Imre
A saját tőke emelése, ha nem kötelező

A saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. A kötelező tőkeemelésről korábbi cikkünkben már írtunk. A vállalkozás tőkehelyzetének javítása érdekében dönthet a saját tőke növeléséről. Ez esetben tehát nem veszteséges gazdálkodás miatt kell tőkét növelni, hanem valamiféle üzleti megfontolás hatására (például a tevékenységi kör bővítése érdekében) emelik a tulajdonosok a saját tőkét.

  man-people-office-writing.jpg

...

Tovább Szólj hozzá