Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2020. aug 10.

A saját tőke emelése, ha nem kötelező

írta: Dr. Sztanó Imre
A saját tőke emelése, ha nem kötelező

A saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. A kötelező tőkeemelésről korábbi cikkünkben már írtunk. A vállalkozás tőkehelyzetének javítása érdekében dönthet a saját tőke növeléséről. Ez esetben tehát nem veszteséges gazdálkodás miatt kell tőkét növelni, hanem valamiféle üzleti megfontolás hatására (például a tevékenységi kör bővítése érdekében) emelik a tulajdonosok a saját tőkét.

  man-people-office-writing.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 03.

A saját tőke emelése

írta: Dr. Sztanó Imre
A saját tőke emelése

dollar-sign-black-tea-piggybank-with-clipboard-wooden-textured-background_23-2147892192.jpgA saját tőke emelésére jellemzően két ok miatt kerül sor. Vagy kötelező a tőkeemelés, vagy a vállalkozás saját döntése alapján emeli azt. Kötelező tőkeemelésre veszteséges gazdálkodás során kerül sor, ugyanis ez esetben csökken a vállalkozássaját tőkéje (rosszabb esetben negatívvá is válhat). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133 . § (2) bekezdése szerint: „Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a ...

Tovább Szólj hozzá

fontos es aktualis

2020. júl 29.

Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítési határidejének módosítása merült fel az építési területtel határos ingatlan állagromlása miatt.

írta: Dr. Kothencz Éva
Közbeszerzési eljárásban odaítélt építési szerződés teljesítési határidejének módosítása merült fel az építési területtel határos ingatlan állagromlása miatt.

Jogszerűen módosíthatjuk-e a szerződésben rögzített 4 hónapos teljesítési határidőt további két és fél hónappal meghosszabbítva azt?

Jóllehet a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetén is a felek egymás közötti jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket elsősorban a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, a szerződés módosításának kérdésében a közbeszerzési törvény ( közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a továbbiakban: Kbt.) speciális szabályai szerint kell eljárni.

successful-business-man-signing-documents-modern-office_158595-5384.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 27.

Próbaidő

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Próbaidő

businessman-running-escape-exit_74855-6275.jpgA Munka Törvénykönyve [1] (Mt.) 45.§ (5) bekezdése szerint a felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal - meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot. Kollektív szerződés alapján az Mt. 50.§ (4) bekezdése szerint legfeljebb hathavi próbaidő köthető ki. Az Mt. 79. § (1) bekezdése szerint a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél - azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül – megszüntetheti.

A próbaidőre vonatkozó Mt-rendelkezések kötelező jellegűek, gyakorlati alkalmazásuk tömör és ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 22.

Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék?

írta: Dr. Sztanó Imre
Hogyan használható fel a fejlesztési tartalék?

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ f) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkenti „az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint (a továbbiakban: fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) bekezdésben foglaltakra.”

 

Kérdés: milyen célt szolgál a fejlesztési tartalék és hogyan lehet azt felhasználni?

  businessman_53876-71160.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 21.

Előlegek számviteli elszámolása

írta: Magyar Miklósné Zsuzsa
Előlegek számviteli elszámolása

Az előlegek számviteli elszámolása ugyan nem változott, mégis egyre többször találkozunk azzal a kérdéssel, hogy most hogy kell az előlegeket könyvelni az adatszolgáltatást követően.

Előlegekről akkor beszélünk, ha termékértékesítést, vagy szolgáltatást megelőzően a tényleges teljesítésbe beszámítható pénzösszeget fizetnek.

Ilyen esetben még teljesítés nem történik, hanem egy pénzügyi tranzakcióval kívánják a felek biztosítani az ügylet létrejöttét.

Ezért előlegek esetében sem költséget, sem bevételt nem lehet könyvelni.

businesswomen-reviewing-results_1098-1682.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 15.

Még egyszer az ügyeletről

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Még egyszer az ügyeletről

A bérpótlékokkal kapcsolatos cikksorozatunk 3. részéhez kapcsolódóan az ügyelet miatti bérpótlék, illetve a munkavállaló részére az ügyeletért járó szabadidőt érintően friss alkotmánybírósági döntés született, amely megállapítja, hogy a Kúria azon jogértelmezése, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/702/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. [1]

young-handsome-confident-pensive-businessman-working-standing-table-writing-notepad-white-modern-office-interior_176420-2612.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 13.

Könnyítés a turizmusfejlesztési hozzájárulásban

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Könnyítés a turizmusfejlesztési hozzájárulásban

A koronavírussal kapcsolatban hozott szigorító, korlátozó intézkedések enyhítésére tett adópolitikai lépések között talán első körben lett kihirdetve a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek, hogy 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni.

  bell-call-vintage-service-with-hand_44622-139.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 10.

MILYEN OKJ SZÁMÍT A FELVÉTELIN? – VÁLASSZON A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNKBÓL!

írta: Perfekt Blog
MILYEN OKJ SZÁMÍT A FELVÉTELIN? – VÁLASSZON A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNKBÓL!

107621786_2626451917457031_1048671475879944671_o.jpg

A ponthatárok kihirdetése után nem minden jelentkező feltétlenül boldog.

Ha idén nem jött össze a felvételi, érdemes egy piacképes szakmát tanulni, hiszen több OKJ tanfolyam is plusz pontot ér a felvételin.

Fontos tudni, hogy 2020 után megszűnik az OKJ, de az idén kezdődő képzések még biztosan végigfutnak, és a szerzett OKJ plusz pontok a következő jelentkezési időszakban is beszámíthatóak lesznek.

Sajnos azonban nem ér minden OKJ többletpontot a felvételin. Csak azokért az 1993 után szerzett, Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő  szakképesítésekért kaphat 32 plusz pontot, amelyek azonosító száma 54-gyel vagy 55-tel kezdődik,  és csak abban az esetben, ha a szakiránynak megfelelő szakra felvételizik.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 08.

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai, különös tekintettel a befogadói oldalról teljesítendő adatszolgáltatásra

írta: Perfekt Blog
A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai, különös tekintettel a befogadói oldalról teljesítendő adatszolgáltatásra

Czinege Attila Ellenőrzési Szakfőigazgató Úr által tartott online Perfekt szakmai napon ígéretet tett arra, hogy az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség július 1-jétől bekövetkezett változásaival kapcsolatban a NAV részletes útmutatót és segítséget ad arra vonatkozóan, hogy a befogadói oldalon az adózóknak milyen adatokat, hogyan kell szolgáltatni az adóhivatal felé a következő adómegállapítási időszakokban.

A részletes szakmai anyag elkészült, ezt változtatás nélkül közöljük, reméljük olvasóink segítségére szolgál.

  positive-businessman-using-laptop_23-2147800028.jpg

 

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 08.

Képezhető fejlesztési tartalék, ha a negatív az eredménytartalék?

írta: Dr. Sztanó Imre
Képezhető fejlesztési tartalék, ha a negatív az eredménytartalék?

front-view-young-beautiful-lady-grey-shirt-working-with-documents-using-her-pc-sitting-inside-her-office-thinking-worrying-during-daytime-building-job-activity_140725-15152.jpgA társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. §  (1) bekezdése szerint: „az  adózás előtti eredményt csökkenti a  társasági adó alanya által az  eredménytartaléknak az  adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az  adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege és legfeljebb adóévenként 10 milliárd forint.„ A rendelkezéseket az adózó a  2019-ben kezdődő adóévre választása szerint alkalmazhatja. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásnak dönteni kell a tartalékképzést illetően.  Gyakorlati megoldás szempontjából a következő esetek fordulhatnak elő:ű

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 06.

Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos változás a fejlesztési tartalék képzésében

A TAO tv. 7.§ -ának f) pontját módosította a 2020. évi XLVI. törvény, amely az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szól. A törvényt az Országgyűlés 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el.

Ebben a módosító jogszabályban a fejlesztési tartalék képzésére, lekötésére, mint az adózás előtti eredményt csökkentő tétel változásaira hívjuk fel a figyelmet.

  close-up-woman-holding-piggy-bank_23-2148411854.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. júl 01.

Kötelezővé válik lehetővé tenni az elektronikus fizetést 2021-től

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Kötelezővé válik lehetővé tenni az elektronikus fizetést 2021-től

A 2021-es költségvetést megalapozó „salátatörvény” [1] 38.§-a kiegészíteni javasolja a kereskedelemről szóló törvényt egy új, 5/F.§-sal , amely szerint a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1.§-a szerinti kereskedő köteles biztosítani a fogyasztó számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak folyamatos rendelkezésre állását.

pay-goods-by-credit-card-through-smartphone-coffee-shop_1150-18761.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 29.

Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Valóban hozzányúlnak a KATA-hoz?

Nagyon valószínű, hiszen az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatot módosító indítvány már az Országgyűlés előtt van. Parragh László már június 17-én nyilatkozta, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette az ún. reformjavaslatukat, melyben a KATA-s vállalkozásokra vonatkozóan bizonyos szigorításokat vezetnének be, ezzel visszaszorítva a visszaélésre okot adó lehetőségek tárát.

  contemplative-girl-with-gadgets-notepad_23-2147778674.jpg

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 25.

A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

írta: Perfekt Blog
A veszélyhelyzet megszűnésével érintett jogszabályi aktualitások a felnőttképzésben

105978992_2586210198147870_23510931762382603_o_1.jpgA Magyar Közlöny 20/144. számában megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről.

A képzések szervezését érintő jogszabályi rendelkezések

A fent nevezett jogszabály értelmében felnőttképzésben távolléti képzés formájában kizárólag a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő (vagyis a legkésőbb 2020. június 17-ig indított) képzések szervezhetők 2020. augusztus 31-ig.

A veszélyhelyzet megszűnését követően felnőttképzésben csak abban az esetben indítható képzés távoktatás formájában, ha azt jogszabály, illetve képzési program lehetővé teszi.

 

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 24.

Megszűnik a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban is

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Megszűnik a feltöltési kötelezettség a helyi iparűzési adóban is

tax-notice-sticky-note-illustration_53876-8271.jpgA pénzügyminiszter által benyújtott T/10856. számú törvényjavaslat Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról rengeteg jogszabályváltozást hozhat a jövőre nézve. Ebből szemezgetünk, talán az egyik leglényegesebb, az adózók terheit könnyítő rendelkezést emelünk ki.

Azoknak a kettőst könyvvitelt vezető társasági adóalanyoknak, amelyeknek a megelőző évben az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta a 100 M FT-ot, adóelőleg kiegészítési kötelezettsége volt a helyi adóban. 2019. évben már a társasági adóban mentesültek ezek a vállalkozások az év végi feltöltési kötelezettség alól, a „tehermentesítés” azonban csak részben valósult meg, hiszen a helyi iparűzési adóban továbbra ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 22.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején IV.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején IV.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az értékcsökkenés elszámolása: a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Az üzembehelyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.

woman-working-from-home-during-coronavirus-covid-19-quarantine_155003-9171.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 17.

Szociális hozzájárulási adó további csökkentése

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Szociális hozzájárulási adó további csökkentése

A szociális hozzájárulási adó  2019. július 1-jétől a korábbi 19,5%-ról 17,5 százalékra csökkent, most azonban újabb csökkentés várható.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3-4. §-ai alapján, 2020. július 1-jétől az alábbi változások várhatóak ebben az adónemben.

  co-workers-discussing-about-business-strategies_144627-30289.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

2020. jún 15.

Számvitel a koronavírus világjárvány idején III.

írta: Dr. Sztanó Imre
Számvitel a koronavírus világjárvány idején III.

high-view-coronavirus-head-titles-money_23-2148568110.jpgAz előző cikkben említettük az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolási lehetőségeit. Természetesen előfordulhat olyan eset is, hogy az átszervezésre csak később kerül sor. Ennek okai sokfélék lehetnek, de ilyen például valamilyen új technológiai megoldás bevezetése. Ebben az esetben a várható költségeket fel kell mérni és a számviteli törvény lehetővé teszi az un. előrehozott költségelszámolást . Ebben az esetben a céltartalék képzés szabályait kell tanulmányozni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 41. § (2) bekezdése szerint „Az adózás előtti eredmény terhére – a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben – céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 13.

Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Veszélyhelyzet utáni munkajogi szabályok.

A Kormány benyújtotta a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatot. [1] A törvényjavaslat a veszélyhelyzet megszűnése utáni időszakra vonatkozóan számos veszélyhelyzeti kormányrendeleti intézkedést, kedvezményt (adókönnyítések, fizetési moratórium stb.) további átmeneti időre biztosítani rendel.

 

side-view-woman-working-laptop-while-wearing-face-mask_23-2148575294.jpgA  Mt.-t 2020. július 1-jéig – a veszélyhelyzeti kormányrendeletben foglaltakkal egyezően azzal kell alkalmazni, hogy

a) munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlésiszabályoktól eltérően is módosíthatja

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2020. jún 10.

Visszaszámlálás indul, ideje felkészülni a számlaszintű adatszolgáltatás változásaira

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Visszaszámlálás indul, ideje felkészülni a számlaszintű adatszolgáltatás változásaira

time-business_1212-46.jpgMár csak egy hónap van hátra, a 2020. július 1-jétől várható változások indulására, addig még az adózóknak van idejük felkészülni.  Nem kis túlzással állíthatjuk, hogy alig egy év múlva a NAV tényleg valamennyi ügyletet, - ideértve a belföldi és a külföldi ügyleteket is – azonnal, valós időben látni fog

2013 óta jelentjük a nagyobb áfa tartalommal rendelkező számlák adatait tételesen a belföldi összesítő jelentésben, ennek értékhatára természetesen jelentősen csökkent azóta. 2018. évtől kezdődően pedig bevezetésre került az online számlaadatszolgáltatás, és ezzel egyidőben pedig a belföldi összesítő jelentésben szerepeltetendő számlák áfa értékhatára jelentősen lecsökkent, 1 M Ft-ról 100 ezer Ft-ra. ...

Tovább Szólj hozzá