Perfekt szakmai blog

www.perfekt.hu

2021. ápr 12.

Fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye

írta: Dr. Sztanó Imre
Fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye

A Kormány a T/15395. számú törvényjavaslat benyújtásával a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részvételének, önálló életkezdésének és családalapításának elősegítése érdekében az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény bevezetését kezdeményezi 2022. január 1-jétől. A kedvezmény jogosultsági hónaponként a tárgyévet megelőző év július hónapjára a Központi Statisztikai Hivatal által a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset (2020. július hónapjára vonatkozóan ez 401 847 forintot jelent).
pexels-photo-5676744.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 30.

Március 31-ig tart a szankciómentes időszak az online adatszolgáltatási kötelezettség egyes eseteiben

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Március 31-ig tart a szankciómentes időszak az online adatszolgáltatási kötelezettség egyes eseteiben

2021. januártól az adózók adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült a nem adóalanyok részére kibocsátott számlák adattartamával is.

Ez azt jelenti, hogy egy adóalanynak valamennyi általa kibocsátott számláról és számlával egy tekintet alá tartozó okiratról adatot kell szolgáltatnia.
pexels-photo-842554.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 22.

Adójogszabályok alkalmazása az emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum miatt

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Adójogszabályok alkalmazása az emelt összegű minimálbér és garantált bérminimum miatt

2021. február 1-jétől hatályos a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet, amely a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szól. Ennek a részleteiről korábbi cikkünkben írtunk: https://perfekt.blog.hu/2021/02/01/februar_1-jetol_hatalyos_a_minimalber_rendelet_2021_evben

Az év közbeni módosítás azonban számos egyéb kérdést is felvet, hiszen a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló rendelet értelmében a kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságokat 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni. Mit jelent ez a gyakorlatban?
male-female-business-people-working-tablet-office_1303-22848.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 18.

Piaci áron történő értékelés

írta: Dr. Sztanó Imre
Piaci áron történő értékelés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – meghatározott körben – lehetővé teszi a piaci értéken történő értékelést. Ezek az eszközök a következők:

  • vagyoni értékű jogok,
  • szellemi termékek,
  • ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok,
  • műszaki berendezések, felszerelések, járművek,
  • egyéb berendezések, felszerelések, járművek
  • tenyészállatok,
  • részesedések.

pexels-photo-6801648.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 16.

Az újabb boltzár munkaügyi szempontból

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Az újabb boltzár munkaügyi szempontból

Állásidő

Az új veszélyhelyzeti jogszabály (a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról [1] ) fenntartja azt a szabályozási módot, hogy a kivételezett körbe nem tartozó üzletekben az ott dolgozókon kívül mások nem tartózkodhatnak, továbbá, hogy ezeket az üzleteket be kell zárni.
pexels-photo-1171386.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 11.

Módosuló közbeszerzési előírások: változtak a közbeszerzési szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók bejelentésére vonatkozó szabályok

írta: Dr. Kothencz Éva
Módosuló közbeszerzési előírások: változtak a közbeszerzési szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók bejelentésére vonatkozó szabályok

A közbeszerzési szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók témakörével (így például a részvételük arányával, bejelentési kötelezettségükkel) már több bejegyzésünkben is foglalkoztunk. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési törvény legutóbbi módosítása [1] ezt a kérdést is érintette , a legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban összegezzük.

business-startup-works-digital-online-infomation_1421-19_1.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 10.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ZÁRLATI ÜTEMTERV

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ZÁRLATI ÜTEMTERV

A cikksorozatban áttekintettük a zárlattal kapcsolatos legfontosabb feladatokat. Ha az üzleti év fordulónapja december 31, úgy a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségnek május 31-ig (a törvény szövege szerint: adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig”) kell eleget tenni. A zárlati feladatok végrehajtása nem egyszerű feladat, és a könyvelő egyedül legtöbbször nem is képes végrehajtani a feladatokat. Gyakran dönteni kell bizonyos kérdésekben , melyben a könyvelő előkészítő feladatot lát el, de a döntés a vállalkozás vezetésének (tulajdonosának) a feladata. Sőt előfordulhat, hogy jogi segítséget is igénybe kell venni. A jogszabályok nagyon gyakran ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 08.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ÁTSOROLÁSOK

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ÁTSOROLÁSOK

Az üzleti év gazdasági eseményeinek (beleértve a zárlati elszámolásokat is) könyvelését követően összeállított főkönyvi kivonat már mutatja a vállalkozás adózás előtti eredményét és a mérlegszámlák egyenlege alapján a mérleg is összeállítható. Az eredményszámlák rendezését követően az adózott eredmény elszámolási számla is az adózás előtti eredmény összegét mutatja. Ez szolgál a társasági adóalap megállapításának kiindulási pontjául. Az adóalap növelő és csökkentő tételek , valamint az adókedvezmények figyelembevételével határozható meg a társasági adó összege. Az adózott eredmény elszámolását követően készített főkönyvi kivonat a mérlegszámlák egyenlegét mutatja, s ebből elkészíthető a ...

Tovább Szólj hozzá

2021. már 03.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ELHATÁROLÁSOK

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – ELHATÁROLÁSOK

Az időbeli elhatárolások elszámolása során az összemérés és az időbeli elhatárolás elvét kell figyelembe venni. Mindkét alapelv érvényesítése az üzleti év eredményének pontos megállapítását célozza. Az összemérés elve szerint: „Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek.” Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. már 01.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – CÉLTARTALÉK KÉPZÉS

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – CÉLTARTALÉK KÉPZÉS

A céltartalék képzési kötelezettség az összemérés és az óvatosság számviteli alapelvekből vezethető le. Az óvatosság elve ki is emeli: „A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni , függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.”  Mindez azt jelenti, hogy a céltartalék képzés illetve annak feloldása az üzleti év eredményének pontosítását szolgálja. A ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 22.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – LELTÁR, LELTÁROZÁS

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET – LELTÁR, LELTÁROZÁS

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény nem tartalmaz részletes előírásokat a leltárról, a leltározásról, de kiemeli a mérlegtételek leltárral történő alátámasztását. A 69. § (1) bekezdése szerint: A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és a törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Érdekes módon a számviteli törvény nem definiálja a leltár fogalmát , de nem határozza meg a leltározás ismérveit sem . Sőt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 18.

ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET

írta: Dr. Sztanó Imre
ZÁRJUK AZ ÜZLETI ÉVET

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 164. §   (1) szerint: „A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartoznak.” Ha az üzleti év fordulónapja december 31, úgy a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségnek május 31-ig (a törvény szövege szerint: adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig”) kell eleget tenni.
door-green-closed-lock.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 15.

Mérlegképes szakmai képzés lépésről lépésre

írta: Dr. Sztanó Imre
Mérlegképes szakmai képzés lépésről lépésre

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint külön figyelmet kell fordítani az ún. szabályozott tevékenységhez kapcsolódó szakmai képzésekre. A 17. § (3) bekezdés szerint „Ha jogszabály valamely munkakör betöltését szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez köti, a szakképzésért felelős miniszter a szakképesítés programkövetelményét a szakképesítés ágazatáért felelős miniszter által meghatározott tartalommal veszi nyilvántartásba.”

pexels-photo-4492126.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 15.

Közelgő adatszolgáltatási határidők…

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Közelgő adatszolgáltatási határidők…

A NAV 2020. július 20-án tájékoztatót [1] tett közzé a 2020. július 1-jétől bevezetett, az új a határokon átnyúló adótervezési konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről. Mivel az első adatszolgáltatási határidők 2021. január, illetve február hónapban járnak le, a tájékoztató és az általa hivatkozott jogszabály (az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv [2] .) alapján ismertetjük a fontosabb tudnivalókat (a teljes tájékoztató a NAV honlapján elérhető). Az önfeljelentési határidőként is emlegetett dátumok közeledtével érdemes felidézni a közel féléves tájékoztatóban foglaltakat.

pexels-photo-6476118.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 12.

2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

írta: Dr. Kothencz Éva
2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárok

Hagyományainkhoz híven 2021-ben sem maradhat el a közbeszerzési értékhatárok ismertetése a Blog hasábjain. Jelen írásunkban a 2021. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról informáljuk Tisztelt Olvasóinkat.

2021-ben az értékhatárok tekintetében nem történt változás, továbbra is a 2020. évben megismert értékhatárokkal dolgozunk.
pexels-photo-3756681.jpeg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 09.

Kötelező jótállás 2021 - I.

írta: Dr. Rákosi Ferenc
Kötelező jótállás 2021 - I.

A fogyasztóvédelemért felelő tárca (ITM) honlapján közlemény jelent meg a 2021. január 1-je után vásárolt termékekre vonatkozó kötelező jótállás új szabályairól . A kötelező jótállás szabályait átfogóan módosító, 2020. júniusi kormányrendeletet a mi

1. A jótállási idő „sávossá” válik a termék árától függően

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre. 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

  closeup-hands-passing-contract-unrecognizable-businessman_1098-19612.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 08.

Kisadózók társadalombiztosítási jogállását érintő kérdések a Kiva. törvény változása kapcsán

írta: Széles Imre
Kisadózók társadalombiztosítási jogállását érintő kérdések a Kiva. törvény változása kapcsán

Január 1-jétől a kisadózó vállalkozásokra a korábbiakhoz képest sok szempontból eltérő előírások vonatkoznak, és e változások óhatatlanul felvetnek társadalombiztosítással összefüggő kérdéseket is.
pexels-photo-2041627.jpeg

A Kiva (2012. évi CXLVII.) törvény 7. szakaszának új (1a), illetve (1b) bekezdése értelmében január 1-jétől a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, így a NAV a kisadózó vállalkozás által tett, a magánszemély kisadózóként történő bejelentését visszautasítja, ha a magánszemély a nyilvántartásában kisadózóként már szerepel.

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokan vannak olyanok, akik eddig január 1-jétől többes kisadózói jogviszony helyett kisadózói jogviszony ...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

2021. feb 03.

Fontos rendelet jelent meg a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetben lévő cégek támogatására

írta: Dr. Magyar Zsuzsanna
Fontos rendelet jelent meg a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetben lévő cégek támogatására

A Magyar Közlöny 16. számában lényeges módosítás jelent meg a nehéz helyzetben lévő vállalkozások, illetve a veszélyeztetett ágazatban érdekelt cégek számára a bértámogatás igénylésével kapcsolatban.

A 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabály érdemi változásokat rejt.

  office-new-normal-men-wearing-medical-mask-covid-19_53876-94832.jpg

...

Tovább Szólj hozzá

jo tudni fontos es aktualis

süti beállítások módosítása